Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

letselschade rolstoel via Pixabay

De nieuwe Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ is officieel van start gegaan. Een groep bestaande uit wetenschappers, belangenbehartigers, advocaten, schade-experts en verzekeraars duikt het komende jaar in een actueel vraagstuk. De onderzoeksvraag luidt: wat zijn de mogelijkheden voor een vereenvoudigd stelsel voor het afwikkelen van letselschadezaken?

De Denktank vloeit voort uit de intentieverklaring die in 2021 werd ondertekend door de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Het slachtoffer kiest uiteindelijk zelf of de schadeafhandeling volgens de huidige vorm, of op de nieuwe wijze plaatsvindt.

In de Denktank werken tien deelnemers op eigen titel samen. De groep bestaat uit voorzitter Ivo Giesen (Hoogleraar Privaatrecht), Arno Akkermans (Hoogleraar Privaatrecht), Jaap Sap (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden), Armin Vorsselman (advocaat), Erik Roeders (Pals Letselschade), Moniek Toonen (juridisch adviseur, Slachtofferhulp Nederland), Maarten van der Linden (schade-expert, Lindesk), Ali Schipper (manager rechtsbijstand, ARAG), Myriam van de Vorst (manager personenschade, a.s.r.), Alexander Palmbergen (manager personenschade, Allianz).  

Reactie toevoegen

 
Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding, aldus het Verbond van Verzekeraarsm kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil...

Kamerleden willen tuchtraad voor verzekeringsbranche

Kamerleden willen tuchtraad voor verzekeringsbranche

Enkele Kamerleden pleiten voor de instelling van een onafhankelijke tuchtraad voor de verzekeringsbranche. Dit in hun notitie 'Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars',...

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

De gemeente Amersfoort is volgens de Rechtbank Midden-Nederland niet aansprakelijk voor de letselschade (gebroken heup) die een man opliep door een val van het...

Letselschade-experiment

Letselschade-experiment

Daar waar advocaten normaliter geen prijsafspraken mogen maken met hun cliënt, kunnen zij experimenteel in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt...

Ruime opzet vertraagt onderzoek naar oorzaken langlopende letsetlschadezaken

Ruime opzet vertraagt onderzoek naar oorzaken langlopende letsetlschadezaken

Minister Dekker heeft de Tweede Kamer uitgelegd waarom het onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken pas in het voorjaar...

Kijkje in letselschadekeuken

Kijkje in letselschadekeuken

Uitspraak 2019-589 van Kifid biedt een kijkje in de letselschadekeuken. Klager werd in 1999 slachtoffer van een medische fout. In 2016 komt het tot een schikking....

Verbond verbaasd over rekenrente-uitspraak rechtbank

Verbond verbaasd over rekenrente-uitspraak rechtbank

Het Verbond van Verzekeraars is verbaasd over een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant die gebaseerd is op een richtlijn van de Letselschade Raad die...

Doorwerken vermogen bij letselschade in eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015 beperkt

Doorwerken vermogen bij letselschade in eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015 beperkt

Letselschadevergoedingen worden per 1 januari 2020 uitgezonderd van de vermogensinkomensbijtelling bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg...

Minister grijpt niet in bij afhandeling letselschade

Minister grijpt niet in bij afhandeling letselschade

Minister Dekker ziet op dit moment geen reden om in te grijpen bij de afwikkeling door verzekeraars van letselschade. Dat laat hij de Tweede Kamer weten naar aanleiding...

De enorme impact van een dwarslaesie

De enorme impact van een dwarslaesie

Om te laten zien hoe enorm de impact van een letselschade op een mensenleven is, nam Nostimos op het vakevent Bijzondere Risico’s van VVP een ervaringsdeskundige...