DFO: brief minister roept vragen op

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Kan een financieel advieskantoor dat nauw verbonden is met een volmachtkantoor en het overgrote deel van zijn productie via deze volmacht sluit zich straks nog kwalificeren als onafhankelijk adviseur wanneer de volmacht en het advieskantoor niet een toereikend aantal op de markt verkrijgbare producten in hun assortiment hebben? Dat is een van de vragen die de Kamerbrief van 15 januari van minister Hoekstra volgens Bureau DFO oproept.

In de brief kondigt de minister onder meer de introductie aan van drie categorieën adviseurs: verkoopadviseur, zelfstandig adviseur en onafhankelijk adviseur.

DFO stelt in zijn Nieuwsbrief Actueel verder onder meer: "Uit de brief is niet op te maken of de voorgenomen aanpassingen ten behoeve van transparantie van provisie beperkt blijven tot de particuliere schadeverzekeringen of ook reiken tot de zakelijke schadeverzekeringen."

En: "In zijn brief geeft de minister aan dat hij wil overgaan tot verbetering van de kennis en ervaringstoets. De komende tijd zal leren of, bijvoorbeeld door inschakeling van een onafhankelijke toets-organisatie als CITO, de minister serieus is in zijn voornemen." (Eerder wees de sector een aanbod van CITO af.)

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Martin Koot - MoneyView Research 22 januari 2019

Op de eerste vraag van DFO ligt het antwoord voor de hand. Namelijk ja natuurlijk, mits de adviseur aan de hand van een brede marktvergelijking laat zien dat het door hem geadviseerde product tot de betere dan wel beste opties behoren. Die vergelijking beperken tot producten waarvoor hij ook kan bemiddelen is niet in het belang van de klant en ook niet nodig. Dit leidt dan weer tot meer actief beheer en dus verscherping van zijn assortiment. Ook dat is in het voordeel van de klant. En andersom geredeneerd, als deze adviseur alleen die volmachtproducten wil verkopen zonder verantwoording ervan door middel van een objectieve analyse van een toereikend aantal producten dan kan dat ook. Maar onafhankelijk is dat natuurlijk nu al niet, straks mag hij zich dan ook niet meer zo noemen. Wel zo duidelijk voor de klant.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Vakpaper Duurzaam Wonen

Vakpaper Duurzaam Wonen

Om hypotheekadviseurs te ondersteunen bij het begeleiden van hun klanten bij het verduurzamen van de woning en dit te integreren in het financieel advies is door...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Bureau DFO pleit voor intensievere samenwerking adviseurs en serviceproviders

Bureau DFO pleit voor intensievere samenwerking adviseurs en serviceproviders

"Wij zijn er sterk voorstander van dat financieel advieskantoren, serviceproviders en softwarebedrijven intensief met elkaar gaan samenwerken om de vele uitdagingen...

"Harmonisering acceptatienormen bij brondata wenselijk"

"Harmonisering acceptatienormen bij brondata wenselijk"

Bureau DFO roept op tot harmonisatie van de acceptatienormen bij brondata. Het bureau in DFO Signalen: "Inmiddels werken meer dan 40 marktpartijen samen om het gebruik...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...