DFO: brief minister roept vragen op

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Kan een financieel advieskantoor dat nauw verbonden is met een volmachtkantoor en het overgrote deel van zijn productie via deze volmacht sluit zich straks nog kwalificeren als onafhankelijk adviseur wanneer de volmacht en het advieskantoor niet een toereikend aantal op de markt verkrijgbare producten in hun assortiment hebben? Dat is een van de vragen die de Kamerbrief van 15 januari van minister Hoekstra volgens Bureau DFO oproept.

In de brief kondigt de minister onder meer de introductie aan van drie categorieën adviseurs: verkoopadviseur, zelfstandig adviseur en onafhankelijk adviseur.

DFO stelt in zijn Nieuwsbrief Actueel verder onder meer: "Uit de brief is niet op te maken of de voorgenomen aanpassingen ten behoeve van transparantie van provisie beperkt blijven tot de particuliere schadeverzekeringen of ook reiken tot de zakelijke schadeverzekeringen."

En: "In zijn brief geeft de minister aan dat hij wil overgaan tot verbetering van de kennis en ervaringstoets. De komende tijd zal leren of, bijvoorbeeld door inschakeling van een onafhankelijke toets-organisatie als CITO, de minister serieus is in zijn voornemen." (Eerder wees de sector een aanbod van CITO af.)

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Martin Koot - MoneyView Research 22 januari 2019

Op de eerste vraag van DFO ligt het antwoord voor de hand. Namelijk ja natuurlijk, mits de adviseur aan de hand van een brede marktvergelijking laat zien dat het door hem geadviseerde product tot de betere dan wel beste opties behoren. Die vergelijking beperken tot producten waarvoor hij ook kan bemiddelen is niet in het belang van de klant en ook niet nodig. Dit leidt dan weer tot meer actief beheer en dus verscherping van zijn assortiment. Ook dat is in het voordeel van de klant. En andersom geredeneerd, als deze adviseur alleen die volmachtproducten wil verkopen zonder verantwoording ervan door middel van een objectieve analyse van een toereikend aantal producten dan kan dat ook. Maar onafhankelijk is dat natuurlijk nu al niet, straks mag hij zich dan ook niet meer zo noemen. Wel zo duidelijk voor de klant.

DFO: "Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart"

DFO: "Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart"

Bureau DFO adviseert op dit moment in de Vergelijkingskaart alleen aan te geven dat het een onafhankelijk advies betreft wanneer het kantoor de privaatrechtelijke...

Bureau DFO: “Vraag en aanbod assurantieportefeuilles meer in balans”

Bureau DFO: “Vraag en aanbod assurantieportefeuilles meer in balans”

“De markt ervaart dat er nog steeds meer vraag dan aanbod is naar portefeuilles, maar dit beeld verandert wel naar een situatie van meer evenwicht.”...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Hoogst gewaardeerde serviceproviders van 2022

Hoogst gewaardeerde serviceproviders van 2022

Bureau DFO heeft de in haar jaarlijkse onderzoek best gewaardeerde serviceproviders bekendgemaakt: Beste serviceprovider Hypotheken (>700 deelnemers): De Financiële...

Bureau DFO lanceert ‘Week van de Serviceproviders’

Bureau DFO lanceert ‘Week van de Serviceproviders’

Bureau DFO introduceert de ‘Week van de Serviceproviders’. De week wordt gehouden van 7 tot en met 11 november. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur...

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

Consumentenbond: “Uitwerking provisietransparantie moet concreter”

De Consumentenbond is blij dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin minister Kaag wordt opgeroepen haast te maken met de invoering van actieve provisietransparantie...

ORV Onderzoek 2022: samenwerking en verbreding ORV is wenselijk

ORV Onderzoek 2022: samenwerking en verbreding ORV is wenselijk

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft Bureau DFO de waardering van het intermediair gemeten met betrekking tot verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen...

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

De Consumentenbond roept Nederlanders op te vragen naar de exacte beloning die hun financieel adviseur ontvangt. De nieuwste Consumentengids gaat in op de ontwikkelingen...

Digitale wake-up call voor adviseurs

Digitale wake-up call voor adviseurs

(Belangrijkste aandachtspunten rapport Bureau DFO over digitalisering intermediair in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Recent bracht Bureau DFO het rapport...

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...