Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Inbraak auto via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige gemeenschappelijke parkeergarage geparkeerd stond. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, omdat geen sprake is van een gedekte gebeurtenis volgens de verzekeringsvoorwaarden. Naar het oordeel van de Geschillencommissie mocht de verzekeraar een beroep doen op de verzekeringsvoorwaarden. Klacht afgewezen. Vordering (2.000 euro) ongegrond.

De commissie: "Op basis van artikel 4.2 van de in de polis genoemde voorwaarden heeft de verzekeraar zich op het standpunt gesteld dat geen recht op dekking bestaat. In artikel 4.2 van de voorwaarden wordt bij diefstal uit een gemeenschappelijke ruimte die hoort bij de woning als eis gesteld dat sprake moet zijn van braakschade aan het gebouw waarin de gemeenschappelijke ruimte zich bevindt. Omdat daarvan geen sprake is (de daders zijn door inklimming de inpandige garage binnengekomen), bestaat geen recht op dekking. De consument vindt dit onredelijk, omdat op camerabeelden te zien is dat de daders schade hebben aangericht in de hal van de gemeenschappelijke ruimte. Het is volgens de consument niet meer van deze tijd om braakschade aan de buitenkant van het gebouw als eis te stellen nu er meer moderne methoden zijn waarop ingebroken wordt.

"Een inboedelverzekering is in de basis bedoeld voor het dekken van risico’s die zien op inboedel in de woning. Dat in bepaalde gevallen ook dekking bestaat voor eigendommen buiten de woning is een aanvulling op de inboedelverzekering. Omdat het een aanvulling is waarbij meer risico wordt gelopen, is het redelijk dat de verzekeraar extra eisen stelt om voor dekking in aanmerking te komen. Te meer als het gaat om diefstal van spullen uit een auto die geparkeerd staat in een gemeenschappelijke parkeergarage. Dit is terug te voeren op het uitgangspunt dat het een verzekeraar in beginsel vrij staat de grenzen te bepalen waarbinnen hij wel of geen dekking verleent. De gestelde extra voorwaarde van braak aan de gemeenschappelijke ruimte is gelet op het grotere risico op diefstal toelaatbaar. Artikel 4.2 is naar het oordeel van de commissie dan ook niet oneerlijk en de verzekeraar mocht daar een beroep op doen. Nu geen sprake is van braakschade aan de gemeenschappelijke ruimte is de diefstal van eigendommen uit de auto niet verzekerd."

 

Reactie toevoegen

 
Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...