Dijsselbloem zegt geen commentaar te kunnen geven op woekerpolisschikking NN en politiebond

Politiepet

 

Minister Dijsselbloem van Financiën zegt niet bevoegd te zijn commentaar te geven op de volgens berichten beter dan gemiddelde woekerpolisschikking tussen NN en Nederlandse Politievakbond. Kamerleden hadden om een reactie gevraagd, nadat de schikking in de publiciteit kwam.

 

De minister: "De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft mij verzocht te reageren op een door de commissie ontvangen brief van de Consumentenbond. In de brief van de Consumentenbond is een reactie van de Consumentenbond en de stichting Wakkerpolis opgenomen inzake een schikking tussen Nationale-Nederlanden en de Nederlandse Politievakbond. Deze schikking is tijdens het algemeen overleg over beleggingsverzekeringen van 15 april jongstleden aan de orde geweest.

"In genoemd algemeen overleg hebben verschillende leden een reactie gevraagd op berichten in de media over een schikking tussen Nationale-Nederlanden en de politiebond.

Als er sprake is van een geschil over een beleggingsverzekering tussen een verzekeraar en een consument, kunnen partijen dat geschil voorleggen aan de rechter of aan het Kifid, maar ze kunnen er ook voor kiezen een schikking te treffen. Het treffen van een schikking kan voor beide partijen toegevoegde waarde hebben, waarbij hen een gerechtelijke procedure (met bijkomende kosten en lange looptijd) wordt bespaard. Een schikking is een civielrechtelijke overeenkomst, hetgeen betekent dat beide partijen in de schikking ook voorwaarden kunnen opnemen. Schijnbaar is in de genoemde schikking tussen Nationale-Nederlanden en de politiebond een geheimhoudingsbepaling opgenomen. Een dergelijke civielrechtelijke bepaling komt in algemene zin vaker voor in schikkingen. Ik heb geen mogelijkheden om in een civielrechtelijke overeenkomst opgenomen geheimhouding onmogelijk of ongedaan te maken.

"Met betrekking tot deze specifieke schikking kan alleen herhaald worden wat onder andere de Consumentenbond en Wakkerpolis, de politiebond en Nationale-Nederlanden over deze schikking hebben geuit. Aangezien het schijnbaar een schikking met geheimhoudingsbepaling betreft, vallen de uiteenlopende standpunten voor mij echter niet te toetsen aan de daadwerkelijk schikking, zoals ik ook in het genoemde algemeen overleg naar voren heb gebracht."

 

 

Reactie toevoegen

 
Igno Schings (NN): “Sneller in gesprek over gezondheid met werknemer”

Igno Schings (NN): “Sneller in gesprek over gezondheid met werknemer”

NN roept werkgevers op vaker en sneller het gesprek aan te gaan over gezondheid met hun werknemers. Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen, tegenover...

NN: "Aanvullend pensioen moet sexy onderwerp worden"

NN: "Aanvullend pensioen moet sexy onderwerp worden"

Uit onderzoek onder onafhankelijke financiële adviseurs blijkt dat er behoefte is aan een pensioenproduct met meer flexibiliteit in vermogensopbouw. Aldus Nationale-Nederlanden...

Maaike van Beijsterveldt directeur NN Retail Schade & Zorg

Maaike van Beijsterveldt directeur NN Retail Schade & Zorg

Nationale-Nederlanden benoemt Maaike van Beijsterveldt (33) tot directeur van Retail Schade & Zorg. Zij volgt hiermee Bianca Knispel op die Head of Protection...

Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Bijna een kwart (23 procent) van de inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verwacht binnen tien jaar een volgende nationale watersnoodramp. Bovendien denkt...

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

Het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden gaan samenwerken om de aanpak van armoede en schulden in Nederland te ondersteunen. Zij richten daarvoor het programma ‘Samen...

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

Naast de combinatiepolis Zorg Vrij biedt NN per 1 januari de naturapolis Zorg Voordelig met een premie van 128,30 euro per maand. De Zorg Voordelig naturapolis is...

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

Nationale-Nederlanden komt met een preventiepakket voor het mkb. Zo krijgt een werkgever met een preventiescan inzicht in de bedrijfssituatie en gaan werkgevers...

NN: Edwin Grutterink benoemd tot directeur Schade Intermediair

NN: Edwin Grutterink benoemd tot directeur Schade Intermediair

Edwin Grutterink wordt per 1 oktober benoemd tot directeur Schade Intermediair bij Nationale-Nederlanden. Hij volgt hiermee Gerard van Rooijen op die per 1 september...

NN: kansen pakken om flexibeler te leven

NN: kansen pakken om flexibeler te leven

Nationale-Nederlanden roept iedereen op om de regie te pakken over hun ideale later. Annemieke Visser-Brons, Directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden: “Veel...

NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen

NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen

Voor de circa 200.000 beleggingspolissen verkocht na 1 augustus 1999 meent de rechtbank dat NN gerechtigd was om eerste kosten in rekening te brengen zoals ze heeft...