Dijsselbloem ziet af van volmachtmodule wft

Jeroen Dijsselbloem 2016

Op advies van het CDFD heeft minister Dijsselbloem besloten geen aparte volmachtmodule op te nemen in het vakbekwaamheidsbouwwerk. 

Bij de introductie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk begin 2014 was het idee  om een volmachtmodule aan het bouwwerk toe te voegen. Omdat deze module mogelijk niet goed zou aansluiten bij wat nodig was om de consument te beschermen en goed toezicht te houden, werd toen echter besloten om de vakbekwaamheidseisen voor gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agenten op te schorten. Inmiddels heeft het CDFD heeft de noodzaak en de wenselijkheid van een volmachtmodule onderzocht. Na gesprekken met onder meer NVGA en Verbond van Verzekeraars adviseert het CDFD af te zien van een volmachtmodule. 

"Het vakbekwaamheidsbouwwerk is bedoeld als bescherming van de consument. Een gevolmachtigd agent adviseert de consument niet en heeft zelf geen klantcontact. Het klantcontact verloopt via het bemiddelingsbedrijf waar de gevolmachtigd agent mee samenwerkt. Als dat bemiddelingsbedrijf wel adviseert, dan gelden de vakbekwaamheidseisen inclusief de diplomaplicht. Een wettelijk Wft-diploma (volmachtmodule) introduceren past daarom niet bij de doelstelling van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Verder zou het maken van volmachtexamens (initieel en PE) relatief duur zijn door het beperkte aantal potentiële kandidaten en is het door de beperkte inhoudelijke expertise bij het CDFD, zeker op de korte termijn, lastig uitvoerbaar. Ik neem het advies van het CDFD over", schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer.


Uitbreiding diplomaplicht

Uit gesprekken met onder meer Verbond, Adfiz, Pensioenfederatie, SZW en AFM komt volgens Dijsselbloem naar voren dat zij het van belang vinden dat advies over een algemeen pensioenfonds of het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds onder de reikwijdte van de vakbekwaamheidseisen
en daarmee onder de diplomaplicht moet worden gebracht. 

"Ik deel deze mening", schrjft Dijsselbloem. "Een adviseur dient op grond van de Wft te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om alle verschillende pensioenproducten met elkaar te kunnen vergelijken (...). Met deze uitbreiding van de diplomaplicht wordt gewaarborgd dat de werkgever passend advies krijgt en dat de pensioenadviseur vakbekwaam is en de actuele kennis kan toepassen. De diplomaplicht wordt, in lijn met het standpunt van de genoemde stakeholders, niet uitgebreid tot situaties waarin de werkgever verplicht is zich aan te sluiten bij een (bedrijfstak)pensioenfonds. In deze gevallen is er namelijk geen sprake van advisering."


Aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

Dijsselbloem heeft het CDFD gevraagd om in 2017 (na het aflopen van de overgangstermijn) te beginnen met een analyse van het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk. Het CDFD zal hierbij onder meer de verzoeken van marktpartijen betrekken en voorstellen doen voor aanpassing van het bouwwerk. "De analyse zal antwoord geven op de vraag in hoeverre de modulaire opbouw van het bouwwerk en de beroepskwalificaties voldoende aansluiten op de praktijk", aldus de minister.

"Eventuele voorstellen met betrekking tot wijziging van het bouwwerk die uit deze analyse volgen, zullen ter consultatie aan de markt worden aangeboden alvorens het CDFD een definitief advies aan mij zal uitbrengen. Mocht uit deze analyse naar voren komen dat veranderingen aan het bouwwerk gewenst zijn dan kunnen deze per 1 april 2019 (na het einde van de eerste reguliere PE-cyclus) worden doorgevoerd."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseurs maken nog steeds geen haast met PE-examen(s)

Adviseurs maken nog steeds geen haast met PE-examen(s)

Het aantal mensen dat in de aanloop naar 1 april zijn PE-examen(s) heeft gedaan, nam de voorbije maanden toe. Dat is te zien in de jongste CDFD-cijfers. Wie tot...

Lindenhaeghe neemt weer Wft-examens af

Lindenhaeghe neemt weer Wft-examens af

Lindenhaeghe gaat vanaf 7 april weer examens afnemen. Op de site van LIndenhaeghe is te lezen: "Opleidingen tot 1 juni vinden veelal plaats in een Virtual Classroom....

Slagingspercentage laagst bij Hypothecair Krediet

Slagingspercentage laagst bij Hypothecair Krediet

In het laatste kwartaal 2019 zijn toch wel meer PE-examens afgelegd dan direct na het begin van de nieuwe PE-termijn 2019-2022. Dat blijkt uit de cijfers die het...

"Minstens tot april 2022 blijft vakbekwaamheidsbouwwerk onveranderd"

"Minstens tot april 2022 blijft vakbekwaamheidsbouwwerk onveranderd"

“Het stelsel voor wettelijke borging van de vakbekwaamheid van  financieel adviseurs loopt gesmeerd. Er is geen enkele aanwijzing dat er veranderingen...

Nieuwe PE-periode rustig begonnen

Nieuwe PE-periode rustig begonnen

Financieel adviseurs lopen aan het begin van de nieuwe PE-periode niet hard, blijkt ook uit de jongste CDFD-cijfers. In de periode april-september 2019 werden slechts...

CFD denkt grootste intermediaire beroepsorganisatie te worden

CFD denkt grootste intermediaire beroepsorganisatie te worden

Volgens voorzitter Edwin Herdink zal CFD nog voor 2025 de grootste beroepsorganisatie in de branche zijn. Hij schrijft in een nieuwsbrief van de CFD: "Het is duidelijk...

Eind- en toetstermen bijzondere examens niet volgens de afspraken

Eind- en toetstermen bijzondere examens niet volgens de afspraken

De eind- en toetstermen voor de bijzondere examens zijn volgens Adfiz niet volgens de afspraken. Adfiz op haar website: "Adviseurs die niet op tijd hun PE-examen...

PE-examens: veel mensen hebben tot het laatst gewacht

PE-examens: veel mensen hebben tot het laatst gewacht

Uit de nieuwe CDFD-statistieken blijkt dat veel mensen tot het laatst hebben gewacht met hun PE-examen(s). In maart, de laatste maand van de PE-periode 2017-2019,...

Bijzonder examen moet uitsluitend gaan over gemiste PE-actualiteiten

Bijzonder examen moet uitsluitend gaan over gemiste PE-actualiteiten

De intermediairorganisaties verenigd in de Canon-groep (onder andere Adfiz en CFD) menen dat het bijzonder PE-examen "nadrukkelijk beperkt moet blijven tot vragen...

Bijzondere examens eens in de vier maanden

Bijzondere examens eens in de vier maanden

De bijzondere examens zullen eens per vier maanden worden afgenomen, voor de eerste keer in juni 2019. Dat is te lezen in de toelichting op de Wijziging Regeling...