Dissertatie over Denkfouten in Toezicht

Laura van Geest

Tessa Coffent (AFM) verdedigt op 12 mei om 14.15 uur haar dissertatie over Denkfouten in Toezicht.  AFM-voorzitter Laura van Geest reageert via LinkedIn.

"Met wetenschappelijk onderzoek gaat het jonge vak van toezicht tot volle wasdom komen. Alleen zo krijg je steeds beter en effectiever toezicht. Het onderwerp zelf is natuurlijk ook pikant en aansprekend. Denkfouten, hoe kwetsbaar wil je jezelf opstellen als toezichthouders. Anderzijds, het heeft ook wel iets van een waarheid als een koe. De homo economicus bestaat niet, zegt de econoom. Dat geldt natuurlijk ook voor toezichthouders", aldus Van Geest.

Van Geest vraag zich ook af: wat doe je eraan? "Daar bestaan allerlei aanvliegroutes voor. Je kunt kijken naar concrete casuïstiek. Zo doen we bij de AFM graag aan ‘brand bij de buren’. Er gaat ergens iets mis, had ons dat ook kunnen overkomen en hoe gaan we dat voorkomen? In aanvulling op de klassieke zelfonderzoeken (denk aan ons reflectiedocument over het herstelkader rentederivaten)."
 
"Je kunt kijken naar je werkwijze. Zo creëert variatie en diversiteit in de AFM’ers als vanzelf kans (maar geen zekerheid) op meer perspectieven en biedt datagedreven onderzoek een mooie aanvulling op klassiek toezichtwerk en expert opinion (als je tenminste niet je vooroordeel inprogrammeert 😊). Je kunt ook kijken naar de besluitvorming, met zijn harde proceskant en zijn meer zachte psychosociale/culturele kant. Interessant in het onderzoek van Tessa is het resultaat dat harde procesinterventies geen garantie bieden voor succes. Juist de meer culturele aspecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan betere besluitvorming. Denk aan zaken als participatief leiderschap: mensen expliciet uitnodigen hun mening te geven en de daarvoor noodzakelijke veilige omgeving creëren."

Daarnaast houdt de omgeving je natuurlijk scherp, aldus Van Geest. "De AFM treedt op allerlei manieren met haar stakeholders in contact. Van formele consultaties over concrete beleidsvoornemens, tot informeel overleg over van alles en nog wat. Bestuursrechtelijk optreden kent zijn eigen juridische circuit ter correctie. En dan hebben we natuurlijk ook nog de media."

"De beste remedie tegen denkfouten blijft een gezonde nieuwsgierigheid", zo besluit Van Geest. "Echt willen weten hoe het zit. En vervolgens jezelf beschermen tegen denkfouten, als individu, als team en als organisatie. Opdat we geheel in lijn met Keynes’ motto kunnen opereren: ‘When the facts change, I change my mind’."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 13 mei 2022

Dag mevr. van Geest, Beste Laura, Dat de AFM er van begin af aan in is gegaan met een gestrekt been behoeft geen betoog. En ja, dat zijn denkfouten die veel kwaad bloed hebben gezet. Een van die denkfouten is, geheel op de lijn van verzekeraars, het intermediair in het verdomhoekje plaatsen. Terwijl dit een leger van ambassadeurs had kunnen zijn. Gemiste kans die niet snel terugkeert. Naar mijn mening kan het toezicht wel 'n tandje minder en meer overgelaten worden aan de tucht van de markt. Door de veelomvattende geproduceerde regelgeving houdt de AFM voornamelijk zichzelf aan het werk. Parasiterend op de branche. Zeker niet iets om trots op te zijn. Het toezicht kan en moet anders wil het succesvol zijn. En ja, ik heb daar ideeën over. Ik maak graag wat tijd voor u vrij.

Meer over
Uitnodiging Michael Mackaaij voor het VIP Innovatie Congres ACT NOW!

Uitnodiging Michael Mackaaij voor het VIP Innovatie Congres ACT NOW!

Michael Mackaaij, voorzitter van de stichting Contactgroep Automatisering, nodigt de financiële sector in een videoboodschap uit voor het VIP Innovatie Congres...

AFM extra waakzaam op risico’s financieel systeem

AFM extra waakzaam op risico’s financieel systeem

Een verdere daling van de huizenprijzen kan er volgens de AFM voor zorgen dat woningen onder water komen te staan. “Dit zal dan met name gelden voor huishoudens...

Meerderheid beleggers doet niets met informatie over kosten

Meerderheid beleggers doet niets met informatie over kosten

De meerderheid van de ondervraagde beleggers geeft in de jongste Consumentenmonitor Beleggen van de AFM aan de informatie over de kosten te hebben gezien. Van deze...

AFM-boete van 2,5 miljoen euro voor  CAK Dordrecht (Promovendum en Besured)

AFM-boete van 2,5 miljoen euro voor CAK Dordrecht (Promovendum en Besured)

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2.500.000 euro opgelegd aan Centraal Administratiekantoor Dordrecht. Dit omdat CAK Dordrecht en haar dochterondernemingen...

Pensioenwet laat ruimte voor wijzigen van onvoorwaardelijke indexatie van pensioenaanspraken

Pensioenwet laat ruimte voor wijzigen van onvoorwaardelijke indexatie van pensioenaanspraken

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag de indexering van pensioenaanspraken van medewerkers voorwaardelijk maken in plaats van onvoorwaardelijk....

Schrijf je in voor VIP-congres ACT NOW!

Schrijf je in voor VIP-congres ACT NOW!

Al meer dan 300 financieel dienstverleners hebben zich ingeschreven voor het VIP-congres ACT NOW, hét Fin- & Insurtech event voor de top van de financiële...

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Met een brief informeert de AFM de sector over een aanvulling van de leidraad ‘Vergoeding vervroegde aflossing van de hypotheek’. In deze Leidraad uit...

Hypotheek is een commitment

Hypotheek is een commitment

(Zdenka van Schaik van de AFM in VVP 2) Hypotheek is een commitment, maatwerk in het bijzonder. De standaardleennorm biedt voor de meeste huizenkopers een passende...

Jaarverslag AFM: oproep om lange termijn in het vizier te houden

Jaarverslag AFM: oproep om lange termijn in het vizier te houden

De aanhoudende crises moeten niet afleiden van het maken van langetermijnplannen en -beleid. Die oproep doet bestuursvoorzitter Laura van Geest bij de presentatie...

AFM: "Digitalisering zal grote invloed hebben op verzekeringsmarkt"

AFM: "Digitalisering zal grote invloed hebben op verzekeringsmarkt"

Digitalisering zal een grote invloed hebben op de verzekeringsmarkt het komende decennium. Met de gegevens van consumenten zal het mogelijk zijn om verzekeringen...