DNB: bankensector is weer solide

Klaas Knot

Tien jaar na de crisis kijkt DNB enigszins bezorgd naar de stand van de economie. "Beter wordt het niet", zei DNB-president Klaas Knot bij de presentatie van het jaarverslag. Wel staat de bankensector er tien jaar na de crisis solide voor.

Volgens DNB komt veel op de financiële sector af. "Illustratief hiervoor zijn nieuwe prozaïsche begrippen die recent het vocabulaire zijn binnengeslopen, zoals blockchain, crypto’s, PSD2 en klimaatstresstesten. Digitalisering en duurzaamheid bepalen de trend waarop de sector een antwoord op moet geven."

De sector is volgens Knot verschillend uit de crisis tevoorschijn gekomen. "Daar waar verzekeraars en pensioenfondsen nog met de lage rente kampen, staat de bankensector, die tijdens de crisis de hardste klappen kreeg, er weer solide voor. De kapitaalbuffers zijn aangezuiverd. Het recente Bazel 3.5-akkoord complementeert de hervormingsagenda voor een beter toezicht. Zover is het nog niet met het monetaire beleid. Pas wanneer ook de monetaire verhoudingen genormaliseerd zijn, kan de financiële crisis definitief de geschiedenisboeken in."

Verder zei Knot dat het tijd wordt om de rente te verhogen, ook al zal dat geleidelijk moeten gebeuren. "De Nederlands economie is relatief gevoelig voor financiële schokken en ontwikkelingen op de huizenmarkt. Hoe groter de conjuncturele uitslagen, des te groter de kans op pech- en gelukgeneraties. Beperking van hypotheekschulden bij gezinnen is een eerste remedie om dit tij te keren. Daarbij past ook een beter gespreid aanbod van woningen, zodat ook het middenhuursegment beter wordt bediend."

Volgens Knot kan de inrichting van een nieuw pensioenstelsel eveneens bijdragen aan een stabielere conjunctuur. "Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering meer aan het einde van de opbouwfase komt te liggen. Nederland mag zich gelukkig prijzen met een unieke reserve voor de oudedagsvoorziening. Maar handhaving van het huidige pensioencontract betekent dat het indexeren van de pensioenen ook de komende jaren geheel of gedeeltelijk achterwege blijft. Ook kortingen kunnen ook nog steeds niet worden uitgesloten. Er gaapt sowieso een verwachtingenkloof, de doorsneepremie herverdeelt van laag- naar hoogopgeleiden, generaties bakkeleien over de rekenrente, en veel zzp’ers stemmen met hun voeten. Ergo: er moet het nodige veranderen om het vertrouwen van uiteenlopende deelnemersgroepen te herwinnen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

DNB heeft aan ABN Amro Levensverzekering N.V. (AAL) een bestuurlijke boete van 21.250 euro opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat AAL de wettelijk verplichte kwartaalrapportage...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Ruim meer...

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Petra Hielkema wordt per 1 februari bij DNB divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars. Hielkema geeft nu nog leiding aan de divisie Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur....

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

DNB gaat in haar toezicht meer data gedreven werken met behulp van digitale technieken. "Daarom gaan we in 2020 intensiever met de sector samenwerken om meer kennis...

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Voormalige DNB-president Nout Wellink wordt 21 januari in de rechtbank Den Haag onder ede verhoord over zijn rol in de aanloop die leidde tot het faillissement DSB-bank....

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Nederlandse consumenten tonen een redelijke mate van vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Wel liggen de vertrouwensgraadmeters...

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. De impact op de Nederlandse economie blijkt uit de...