DNB: cyberincident kan uitgroeien tot systeemcrisis

Domino via Pixabay

In een woensdag verschenen nieuwe studie onderzoekt DNB onder welke omstandigheden een cyberincident bij een financiële instelling zou kunnen uitgroeien tot een bedreiging voor het financiële systeem als geheel. De voorlopige conclusie is dat een cyberincident vooral gevolgen kan hebben voor de financiële stabiliteit wanneer operationele problemen zich verspreiden via meerdere besmettingskanalen en wanneer dit leidt tot een grote vertrouwensschok.

DNB heeft met behulp van scenarioanalyses onderzocht hoe een cyberincident de stabiliteit van de Nederlandse bankensector kan bedreigen. Hierbij zijn twee mogelijkheden onderzocht waardoor een cyberincident kan uitgroeien tot een probleem voor het financiële stelsel: door operationele problemen en door een vertrouwensschok.

DNB: “De analyses laten zien dat een cyberincident niet zomaar uitgroeit tot een systeemcrisis, maar dat dit in bepaalde situaties wel degelijk mogelijk is. Zo is het denkbaar dat de operationele problemen zich op grotere schaal en bij meerdere grote banken tegelijk voordoen. In dat geval is de kans groter dat de bankensector hierdoor in de problemen komt. Ook is het mogelijk dat een incident in eerste instantie via het operationele kanaal schade aanricht, en vervolgens leidt tot een vertrouwensschok. Daarom is nadere analyse van meer complexe scenario’s nodig.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief...

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Maar weinig consumenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Daarnaast zijn...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

Adviesalerts! databeveiliging

Adviesalerts! databeveiliging

(Uit katern Haal meer uit data in VVP 1-2024) Er worden steeds hogere eisen gesteld aan databeveiliging. Dit niet alleen om de privacy te waarborgen, maar ook...

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...