DNB: "Financiële crisis moet worden voorkomen"

Klaas Knot website DNB 2018

Het blijft van het grootste belang om te voorkomen dat de economische crisis overslaat naar de financiële sector, stelt DNB. De toezichthouder: "De omvangrijke steunmaatregelen van overheden, centrale banken en toezichthouders beperken de impact van de coronacrisis voor bedrijven en huishoudens. De maatregelen helpen daarmee ook de financiële sector om die impact te kunnen dempen, in plaats van deze te versterken. In het licht van de huidige onzekerheid blijven deze maatregelen van belang. Tegelijkertijd is het gezien de risico’s op de langere termijn wenselijk om tot een passende exitstrategie te komen zodra de acute fase van de crisis achter de rug is."

Overzicht Financiële Stabiliteit

De financiële sector is tot nu toe weerbaar gebleken voor de gevolgen van de coronacrisis. Banken zijn voldoende schokbestendig en kunnen hun rol in de kredietverlening blijven vervullen. De tweede golf aan besmettingen leidt echter tot hernieuwde onzekerheid. Daarmee neemt ook de potentiële impact op financiële instellingen toe. Het blijft van het grootste belang om te voorkomen dat de economische crisis alsnog overslaat naar de financiële sector. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, handhaaft DNB de aangepaste buffereisen voor banken, zodat zij de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil kunnen houden. Dat staat in het dinsdag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van de toezichthouder.

De ondergrens op de risicoweging van hypotheken en de contracyclische kapitaalbuffer zullen in elk geval niet voor ultimo 2021 van kracht worden. 

Risicokaart

In het OFS is een risicokaart opgenomen met de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit. Deze hangen grotendeels samen met de coronacrisis. Zo stijgen de schulden in de private sector en verslechteren de overheidsfinanciën in veel landen door budgettaire steunpakketten. Op de middellange termijn nemen de zorgen ten aanzien van schuldhoudbaarheid hierdoor toe. De coronacrisis leidt ook tot een toename van operationele risico’s die de business continuity kunnen raken, waaronder cyberrisico’s. Verder zijn de eerste signalen van een omslag op de commercieel vastgoedmarkt zichtbaar.

Ook de Brexit en andere geopolitieke spanningen vormen een belangrijke bron van onzekerheid. Tot slot blijft de rente historisch laag, wat de bedrijfsmodellen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen onder toenemende druk zet.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Op dit moment nog geen grote betalingsproblemen

Op dit moment nog geen grote betalingsproblemen

Banken melden aan DNB op dit moment nog geen grote betalingsproblemen van klanten. Dat blijkt uit een verkenning van de toezichthouder. DNB: "In totaal hebben Nederlandse...

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen,...

Coronacrisis: herverzekering leverancierskredieten verlengd

Coronacrisis: herverzekering leverancierskredieten verlengd

Het kabinet verlengt de door de coronacrisis ingegeven herverzekering van leverancierskredieten tot in ieder geval 1 juli 2021. Staatssecretaris Vijlbrief schrijft...

Veertig procent bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Veertig procent bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Van de bedrijven met twee tot 250 werkzame personen die vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun...

AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB mogen reserve van vijf miljoen aanleggen

AFM en DNB krijgen de mogelijkheid om aan reservevorming te doen. Dat staat in de Wijzigingswet financiële markten 2022, waarvan vrijdag de internetconsultatie...

"Jaarlijkse stijging huizenprijzen met acht procent reëel"

"Jaarlijkse stijging huizenprijzen met acht procent reëel"

De Koopwoningmonitor derde kwartaal 2020 noemt toename van de huizenprijzen met acht tot negen procent per jaar reëel. De monitor van TU Delft leest: “Gezien...

Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

Het kabinet verlengt het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden tot 1 januari 2021, "met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende...

Coronacrisis: betalingsregeling NHG ruim 4.000 keer benut

Coronacrisis: betalingsregeling NHG ruim 4.000 keer benut

Ruim 4.000 consumenten maakten de afgelopen maanden gebruik van de Woonlastenfaciliteit-regeling (WLF) van NHG. Iedereen die een hypotheek met NHG heeft afgesloten...

Zestien procent minder nieuwe bedrijven opgericht

Zestien procent minder nieuwe bedrijven opgericht

In het derde kwartaal van 2020, aldus het CBS, zijn zestien procent minder bedrijven opgericht dan in het derde kwartaal van 2019. Dat is grootste daling in acht...

Tulpenfonds: gratis 20.000 uur Gezondheidscoach

Tulpenfonds: gratis 20.000 uur Gezondheidscoach

Tulpenfonds biedt de komende drie maanden 20.000 uur gratis Gezondheidscoach als noodhulp aan ZZP’ers die er door de coronacrisis geestelijk en/of fysiek doorheen...