DNB voorziet geen stagflatie

kleding winkel shop via Pixabay

Naar verwachting van DNB leidt de tegenwoordige situatie niet tot een stagflatieperiode als aan het begin van de jaren tachtig. De toezichthouder: “Al zijn er zeker scenario’s denkbaar dat de groei in 2023 en onderliggend in 2022 negatief is, dan nog zal de combinatie van negatieve groei en hoge inflatie niet vergelijkbaar zijn met de jaren zeventig/tachtig. Destijds stegen de lonen automatisch mee met de inflatie. Die automatische prijscompensatie – in Nederland tot 1982 van kracht - stimuleerde een loon-prijsspiraal. De loonsom per werknemer steeg aanzienlijk meer dan de arbeidsproductiviteit. Dat holde de concurrentiepositie en winsten van bedrijven uit. Als gevolg hiervan daalden de bedrijfsinvesteringen. In de diepe recessie die daarop volgde liep de Nederlandse werkloosheid begin jaren tachtig op tot meer dan tien procent van de beroepsbevolking.

“Daarbij staat het Nederlandse bedrijfsleven er nu veel beter voor dan destijds. In 2020-21 was de gemiddelde winstquote van alle niet-financiële bedrijven 40 procent. In de periode tussen 1972 en 1982 was dat 34 procent. Daardoor hebben bedrijven over het algemeen nu meer ruimte om tijdelijk hogere loonkosten op te vangen.

“Verder is het economische en monetaire beleid nu anders dan toen. Monetair beleid is tegenwoordig gericht op prijsstabiliteit en heeft als doel dat de inflatie die gezinnen en bedrijven verwachten dichtbij de inflatiedoelstelling blijft. Destijds voerden beleidsmakers over het algemeen een ruim monetair beleid.

“Op langere termijn is hogere economische groei en lagere werkloosheid niet te bereiken door het laten oplopen van de inflatie. Sterker nog, recent werk van DNB-onderzoekers laat zien dat een te hoge inflatie het groeipotentieel van de economie schaadt. Zo bezien ondersteunt een verkrapping van het monetaire beleid met het oog op prijsstabiliteit uiteindelijk ook de economie en de werkgelegenheid. Dat vermindert het risico op een nieuwe stagflatieperiode.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Huiseigenaar wordt niet per se slapend rijk

Huiseigenaar wordt niet per se slapend rijk

Het beeld dat huiseigenaren slapend rijk worden, is volgens Van Bruggen Adviesgroep een stuk genuanceerder. De adviesketen: "Ja, veel huiseigenaren hebben de afgelopen...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief...

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Maar weinig consumenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Daarnaast zijn...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

Mkb-ers winnen geen advies in voor belangrijkste bedrijfsrisico's

Mkb-ers winnen geen advies in voor belangrijkste bedrijfsrisico's

Een op de drie ondernemers in het MKB wint geen advies in voor de belangrijkste bedrijfsrisico’s, zo blijkt uit de eerste nationale monitor risicomanagement...

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...