DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

DNB logo Twitter 2018

Om voor klanten inzichtelijk te maken hoe verzekeraars ervoor staan, vindt DNB het wenselijk om binnen Europa een meer realistische berekening voor langlopende verplichtingen in te voeren, zonder daarbij de kapitaalseisen te verhogen. "Ook is het van belang dat levensverzekeraars hun buffers op peil houden en hun kosten verder reduceren", aldus de toezichthouder in zijn jaarverslag 2019.

DNB: "De financiële opzet en het risicomanagement van verzekeraars moeten voldoende robuust zijn voor een omgeving met langdurig lage rentes, zeker omdat de lage lange rente in het toezichtkader (Solvency II) vooralsnog onvoldoende tot uitdrukking komt. Aanpassing van het toezichtkader is daarom wenselijk, onder andere door in Europees verband meer rekening te houden met de marktrente bij de waardering van langlopende verplichtingen. Streven daarbij is dat de volatiliteit van kapitaaleisen minder wordt, terwijl deze per saldo op ongeveer hetzelfde niveau blijven."

Relatief kwetsbaar

Door de gedaalde rente is de economische waarde van de verzekeringsverplichtingen gestegen. Nederlandse verzekeraars zijn in vergelijking met Europese verzekeraars relatief kwetsbaar voor een daling van de rente, vanwege een relatief hoge concentratie van langlopende levensverzekeringen. De realiteit van de gedaalde rente wordt slechts voor een deel weerspiegeld in de wettelijk verplichte solvabiliteitsratio’s, die minder zijn gedaald dan ratio’s gebaseerd op marktrentes. Het verschil tussen deze ratio’s is vooral problematisch bij liquidatie of overdracht van verzekeringen. In dat geval is de waardering van marktpartijen relevant en kan het gebeuren dat de beloofde uitkeringen aan klanten moeten worden verlaagd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

Vernieuwde rapportagevereisten voor verzekeraars

Vernieuwde rapportagevereisten voor verzekeraars

Vanaf 31 december 2023 gelden voor SII-verzekeraars aanzienlijk gewijzigde rapportagevereisten. In het eerste kwartaal van 2024 moeten verzekeraars volgens de nieuwe...

Risico’s voor financiële stabiliteit nemen toe door snel gestegen rentes

Risico’s voor financiële stabiliteit nemen toe door snel gestegen rentes

De financiële sector in Nederland moet rekening houden met toenemende rente- en kredietrisico’s bij financiële instellingen. Ook is sprake van lagere...

DNB: Else Bos treedt terug

DNB: Else Bos treedt terug

Begin 2024 treedt Else Bos terug als lid van de directie en voorzitter Toezicht van DNB. Bos werkt sinds 2018 bij DNB als lid van de directie en voorzitter Toezicht...