DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

Witwassen via Pixabay

DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan tot het bij voorbaat uitsluiten van hele klantgroepen van bank- en betaaldiensten. Dat schrijft de toezichthouder in zijn ‘Visie op betalen 2022-2025’.

DNB: “Wij verwachten dat betaaldienstaanbieders bij hun beleid om integriteitsrisico’s te beperken per klant een afweging maken welke integriteitsrisico’s deze klant met zich meebrengt, en niet overgaan tot het bij voorbaat en zonder individuele risicobeoordeling uitsluiten van hele klantgroepen van bank- en betaaldiensten. DNB verwacht dat aanbieders van betaaldiensten zich inspannen om de onterechte effecten van de-risking te voorkomen. Tegelijkertijd moeten ook klanten zich inspannen om hun risicoprofiel te verlagen en meewerken aan onder meer een goede klantidentificatie, -verificatie en transactie- monitoring.

“DNB wil dat betaaldienstverleners, zowel als belangenorganisaties en klantgroepen, integriteitsrisico’s adresseren - ieder voor zich en waar mogelijk gezamenlijk- zonder dat daarbij de goede werking van het betalingsverkeer in gevaar komt. Het recht op een betaalrekening is voor consumenten onder voorwaarden wettelijk geborgd, maar het is duidelijk dat ook bedrijven niet kunnen functioneren zonder een betaalrekening. DNB is betrokken bij de dialoog over de knelpunten met de sector, overheid en klantgroepen en wil zodoende bijdragen aan een evenwichtige bescherming van de financiële sector tegen integriteitschendingen én tegelijkertijd aan een toereikend en inclusief aanbod van betaaldiensten, waaronder afdoende chartale dienstverlening."

NVB: verkenning

De NVB "is het eens met DNB dat klantgroepen door onze poortwachtersrol niet categorisch mogen worden uitgesloten van bankdiensten. Dat gebeurt ook niet. Wel kan het voor bedrijven in sectoren met een hoog risico op witwassen soms erg lastig kan zijn om een bankrekening te openen. Als banken te hoge risico’s zien op witwassen of ze krijgen niet genoeg gegevens van klanten om de risico’s in te schatten dan moet de bank een klant weigeren of afscheid nemen van de klant, zo blijkt onder meer uit de zogeheten leidraad van DNB. Door de relatie tussen criminaliteit en grote sommen contant geld moeten banken op basis van die zelfde leidraad grote contante stortingen kwalificeren als hoog risico.

"Omdat de impact op (zakelijke) bankklanten groot is, is de NVB een verkenning naar de omvang, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen voor dit probleem begonnen. De sector heeft hierover contact met haar publieke partners en andere belanghebbende partijen en heeft hen uitgenodigd om deel te nemen. Want een echte oplossing komt er alleen via een gezamenlijke aanpak door publieke en private belanghebbenden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Bij ongeveer twee derde van de verzekeraars bestaan er volgens DNB tekortkomingen in de beheersmaatregelen ten aanzien van datakwaliteit, zoals hiaten in het datakwaliteitsbeleid,...

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...

ING en De Hypotheker introduceren digitale identificatie

ING en De Hypotheker introduceren digitale identificatie

ING en De Hypotheker starten met het gebruik van digitale identificatie bij een hypotheekaanvraag. Klanten van ING en De Hypotheker hebben al de mogelijkheid om...

Huizenprijzen dalen in twee jaar met 6,4 procent

Huizenprijzen dalen in twee jaar met 6,4 procent

DNB verwacht dat de huizenprijzen dalen met 3,1 procent in 2023 en met 3,3 procent in 2024. Dit is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de juniraming. De...

DNB lanceert nieuw hypothekendashboard

DNB lanceert nieuw hypothekendashboard

Om belangrijke hypothekendata toegankelijker te maken, lanceert DNB een nieuw woninghypothekendashboard. Verschillende cijfers rondom hypotheken, zoals rentestanden...

Variabele en kortlopende hypotheekrente steeds populairder

Variabele en kortlopende hypotheekrente steeds populairder

Nederlandse huishoudens sluiten steeds vaker een hypotheek af met een variabele rente of met een rentevaste periode van maximaal één jaar, blijkt uit...

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Minister Kaag heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. De plicht voor juridische...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...