DNB: “Woningvraag minder stimuleren”

Klaas_Knot_2020_@MariekeBijsterDNB nieuw

De overheid moet de vraag naar woningen minder stimuleren. Aldus DNB-president Klaas Knot in gesprek met de Tweede Kamer over de financiële stabiliteit.

Knot: “De woningmarkt is nog steeds oververhit. De gestegen rente kan hier voor de gewenste afkoeling zorgen, maar het aanbod blijft krap. In de eerste plaats blijft het dus van groot belang om iets aan die schaarste te doen. Tegelijkertijd is dat niet voldoende, want de hoge huizenprijzen én sterke vraag worden nog steeds fiscaal gestimuleerd door onder andere de hypotheekrenteaftrek, ruime leennormen en subsidies voor starters. De overheid zou er verstandig aan doen deze vraagstimulering te stoppen.”

Kritisch op opmars aflossingsvrij

Knot verder: “Daarnaast zien we dat de populariteit van aflossingsvrije hypotheken ook het afgelopen half jaar weer verder is toegenomen. Waarbij aflossingsvrije hypotheken voorheen vooral door oudere huizeneigenaren werden afgesloten omdat zij nog wel recht hadden op hypotheekrenteaftrek op aflossingsvrije schuld, zien we nu dat ook jongere huishoudens vaker voor aflossingsvrij kiezen. Wij vinden dit onwenselijk omdat aflossingsvrije hypotheken een groter financieel risico voor huishoudens en financiële instellingen vormen. DNB zal zich daarom sterker gaan inzetten in haar prudentiële toezicht op risicobeheersing van aflossingsvrije hypotheekportefeuilles door financiële instellingen. Ook willen we dat de omvang van deze portefeuilles weer gaat afnemen.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - ---- 3 juni 2022

"Aldus DNB-president Klaas Knot met de Tweede Kamer over financiële stabiliteit". Over de financiële stabiliteit van wie dan? De financiële stabiliteit van staat Nederland en waarvan Mark Rutte zei dat die er voor de Coronacrisis goed voor stond ? De financiële stabiliteit van de onder DNB toezicht vallende banken en verzekeraars? De financiële stabiliteit van de door de NL gefinancierde en gesubsidieerde woningcorporaties? ---- Laatstgenoemde(n) kregen vanwege hun slechte financiële positie direct na de crisis van 2008 tot 2013 toestemming van Minister Blok om (sociale) huurwoningen te verkopen (daar werd het NL woningcontingent overigens niet meer of minder van) In 2013 besloot de Europese Centrale Bank om nieuw geld uit te geven teneinde de werkgelegenheid te bevorderen en daalde de rente en werd de inflatie kunstmatig ingezet. M.i. heeft de NL overheid en DNB vooral vanaf 2013 de boot gemist doordat de Nl overheid destijds wel de grip op het Nl betaalmiddel uit handen heeft gegeven aan de ECB maar geen gebruik heeft gemaakt van die lage rentestand. Nee, daarentegen moest sec de Nl burger aan steeds strengere regelgeving voldoen t.a.v. hypothecaire leningen op notabene een van de minst risicovolle beleggingen voldoen. (Hoe die 'strenge' leenvoorwaarden voor de woningcorporaties uitvallen weet ik niet) ---- dhr, Knot had een gesprek met DNB over financiële stabiliteit en adviseerde kennelijk tussen neus en lippen door om de 'woningaanvraag - naar sec koopwoningen minder te stimuleren' want hij heeft het niet over de afschaffing van de huurtoeslag. --- Brrrr.... een DNB-president, nooit democratisch gekozen door de NL burgers om te regeren, stelt dat aflossingsvrije hypotheek - een van de meest risico-arme beleggingen anno 2022 - een groter financieel risico vormt (voor financiële instellingen). Als ik in de 2e Kamer zou zitten - of Minister van Financiële Zaken zou zijn - zou ik toch eens aan de heer Knot vragen om deze uitspraak te motiveren.

Hans van der Leeden - BVDL 3 juni 2022

Deze man staat buiten iedere realiteit. De vraag afremmen door fiscale voordelen te verminderen bij woningfinanciering gaat helemaal niet gebeuren. Starters willen niet tot hun 35ste bij papa en mama wonen. Gezinnen willen niet hun hele leven op een flatje wonen. De vraag is er en die remt niet af door de hypotheeklasten duurder te maken door beperking fiscale voordelen, dat is in het verleden ook niet gebeurd met alle ingrijpende maatregelen. De financieringsmogelijkheden nemen wel af als je de lasten verzwaart. Misschien bedoelt Knot dat. Dat je EN geen huis kan vinden omdat er te weinig aanbod is EN dat je deze niet kan financieren. Zolang het kabinet 100.000 asielzoekers jaarlijks binnen laat, zal de woningmarkt nog meer overspannen raken. Dat is de realiteit.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 3 juni 2022

@ Joost, als ik me goed herinner was het overheidsbeleid gericht op langer thuis blijven wonen. Wanneer gaat iemand nog naar een verzorgingshuis? Pas als het helemaal niet meer gaat met mantelzorgers en thuiszorg. De gezinswoningen blijven daardoor langer bezet, vaak door één hoogbejaarde. De woonvraag van nog vitale (iets) ouderen is hier vaak gelijkvloers met een stukje tuin. Dat is er vrijwel niet en komt er ook niet. Dat we niet snel veel meer betaalbaar gaan bouwen of het nou huur of koop is is voor iedereen duidelijk.

Joost Goslings - Actuarieel Advies Goslings 3 juni 2022

De nadruk ligt volkomen op de koper (zie ook onderstaande reacties) Er zou veel meer aandacht meten komen voor de uitstroom. Met doorstroom wordt niet bedoeld van huur naar koop, maar van eengezins woning naar een kleinere woning voor alleenstaanden. Snel bouwen gaat geen oplossing bieden.

Berend Tooms - Tooms Beheer 3 juni 2022

Meneer knot stapt misschien heel makkelijk in wat open wonden, maar een oplossing heeft ie niet. Doorstroming (huur naar koop) en huisvesting starters creëren is noodzaak, geen luxe. Bouw weer heel snel Premie-A woningen op de manier zoals in de jaren ‘80. Kan een belangrijk deel van de oplossing zijn.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 2 juni 2022

Ik ben wel benieuwd welk alternatief de heer Knot dan ziet voor de jonge starters? Een doos onder de brug? Zelfs met een stuk aflossingsvrij is er nog altijd de mogelijkheid zelfstandig te wonen, een redelijk waardevol vastgoedbezit, de hypotheek wordt minimaal 50% afgelost, beter dan niks. De AFM heeft ook steeds van die gedachten, die moet niet, en dat moet niet. Maar oplossingen bieden zij niet. Uiteraard moet nu het aanbod gestimuleerd en niet de vraag. De grootse vraagstimulus is altijd nog de wens zelfstandig te wonen. Die is niet af te remmen. Laten we wel wezen: de problemen zijn een gevolg van het politiek wanbeleid, het is niet redelijk nu beschuldigend naar de consument te wijzen die zich in allerlei bochten moet wringen om nog woonruimte te bemachtigen.

RaboResearch: betaalbaarheid woningen verbetert

RaboResearch: betaalbaarheid woningen verbetert

“Dit jaar wisselen waarschijnlijk 183.000 huizen van eigenaar, we denken dat dat er volgend jaar 193.000 zijn.” Dat schrijven economen van RaboResearch...

Adviseurs: huur- en hypotheeklasten liggen vaak te ver uit elkaar

Adviseurs: huur- en hypotheeklasten liggen vaak te ver uit elkaar

Adviseurs vinden dat huur- en hypotheeklasten vaak te ver uit elkaar liggen, blijkt uit flitsonderzoek van MUNT en Nationale Hypotheekbond onder 200 adviseurs. 91...

Slechts negentien procent starters verwacht dit jaar eerste huis te kopen

Slechts negentien procent starters verwacht dit jaar eerste huis te kopen

Nog maar één op de vijf Nederlandse starters verwacht in de komende twaalf maanden hun eerste huis te kopen. Een kwartaal geleden gold dit nog voor...

Prijsstijging koopwoningen nam af in januari

Prijsstijging koopwoningen nam af in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 1,1 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 2,7 procent. Het is de laagste prijsstijging...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Om starters te helpen een betaalbare koopwoning op de markt te vinden, realiseert het kabinet een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen met een budget van 40 miljoen....

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Bij ongeveer twee derde van de verzekeraars bestaan er volgens DNB tekortkomingen in de beheersmaatregelen ten aanzien van datakwaliteit, zoals hiaten in het datakwaliteitsbeleid,...

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...

Vijftien procent minder woningen verkocht in 2022

Vijftien procent minder woningen verkocht in 2022

In 2022 zijn 193.103 woningen verkocht, bijna vijftien procent minder dan in 2021. In 2022 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 13,6 procent duurder dan het jaar...