Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Kifid 2017 (deel logo)

Door zorgverlof misgelopen inkomsten kunnen niet worden verhaald op de reisverzekering, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2019-227.

De consument nam tijdens zijn vakantie zorgverlof op bij de werkgever. Deze betaalde 70 procent van het salaris tijdens het zorgverlof. De werknemer claimde de overige 30 procent op zijn reisverzekering.

De Commissie: "Bewoordingen zijn doorslaggevend in het licht van de gehele tekst van de polisvoorwaarden. In de verzekeringsvoorwaarden is het begrip extra kosten genoemd onder onvoorziene uitgaven. Verzekeraar stelt terecht dat het moet gaan om een daadwerkelijke uitgave. Daar is niet aan voldaan. Consument heeft geen betaling gedaan. Verzekeraar beroept zich bovendien terecht op de uitsluiting voor inkomsten die men misloopt."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Loos alarm...

Loos alarm...

De zorgplicht van de financieel adviseur reikt niet zo ver dat hij bij de consument (periodiek) moet nagaan of hij het alarmsysteem onderhoudt en gebruikt. Tot dat...

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Een consument claimt op haar reisverzekering bij Interpolis de schade als gevolg van verlies/diefstal van haar handbagage met persoonlijke bezittingen. De verzekeraar...

Alarmcentrale niet altijd eerste aanspreekpunt

Alarmcentrale niet altijd eerste aanspreekpunt

Reizigers weten bij een natuurramp, bijvoorbeeld een bosbrand, vulkaanuitbarsting of een aardbeving, vaak niet wanneer zij de hulp van de alarmcentrale van hun verzekeraar...

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

Wanneer consumenten tussentijds hun hypotheek oversluiten of rentetarief aanpassen, vraagt de bank een vergoeding voor haar financiële nadeel. Voor de berekening...

Wiples...

Wiples...

Een verzekerde meldt bij NN dat hij bij een automobilist 'wiples' heeft veroorzaakt... Hij bedoelt natuurlijk 'whiplash'. Ook de verdere tekst van de claim, in z'n...

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Een adviseur moet 1.500 euro van zijn adviesvergoeding van 3.000 euro teruggeven aan de klant. De Commissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten jegens consument;...