Doorlopend...

WC-papier via Pixabay

Een doorlopende annuleringsverzekering hoeft niet uit te keren als het bij de consument doorloopt... Er is immers geen sprake van een ernstige ziekte, bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-682.

De klager kreeg op 8 oktober 2017 last van buikkrampen, maagkrampen en diarree. Hij annuleerde zijn geplande reis en deed een beroep op zijn doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Volgens de verzekeraar (Univé Schade) is een gastro-intestinale infectie, zoals de diagnose van de huisarts van de klager luidde, geen ernstige ziekte. Hij wees de claim af van 2.450 euro (het betrof een reis voor twee personen).

De Geschillencommissie in Uitspraak 2018-682: "Hoewel de Commissie begrijpt dat Consument in de gegeven omstandigheden liever niet wilde reizen, biedt de Verzekering geen dekking voor de kosten van annulering als geen sprake is van een ernstige ziekte, op basis waarvan annulering medisch gezien noodzakelijk is. De vordering van Consument moet daarom worden afgewezen."

De Commissie heeft mede in aanmerking genomen dat Consument niet direct en uit eigen beweging een arts heeft geraadpleegd naar aanleiding van zijn klachten.

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Goedhart - St. Geldbelangen 12 november 2018

Niet de ernst van de ziekte moet maatgevend zijn. Zeker niet als die niet gedefinieerd is. Maar de vraag was: kon je van iemand met deze ziekte verwachten dat hij op reis kon of niet. Opvallend: weer klacht 'op stukken' afgedaan. (Geen hoorzitting) Omdat het maar om een 'flutbedrag van € 2.500 gaat...???' En opvallend: weer Univé die aan het langste eind trekt. Was voor Geldbelangen bijna drie jaar geleden de aanleiding om bij Kassa aan de bel te trekken... https://kassa.bnnvara.nl/media/352453

Meer over
Geschillencommissie stuurt klacht door naar tuchtraad

Geschillencommissie stuurt klacht door naar tuchtraad

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft een klacht tegen AIG Europe doorgegeven aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)....

Bij spoed meerdere offertes opvragen

Bij spoed meerdere offertes opvragen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN  Indien de consument belang heeft om op korte termijn zekerheid te krijgen of hij een hypothecaire geldlening kan verkrijgen...

Schade of gebrekkige dienstverlening en dus korting op de nota?

Schade of gebrekkige dienstverlening en dus korting op de nota?

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN  Omdat de omgevingsvergunning voor de nieuwbouwwoning nog niet rond is, moet de consument aan de geldverstrekker verlenging...

Klant natura-uitvaartverzekeraar delft onderspit

Klant natura-uitvaartverzekeraar delft onderspit

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN NATURA-UITVAART Uitvaartverzekeraar Monuta mag de 25 procent vergoeding die zij betaalt aan Monuta Uitvaartverzorging als nabestaanden...

Eindleeftijd 65 jaar is eindleeftijd 65 jaar

Eindleeftijd 65 jaar is eindleeftijd 65 jaar

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN INKOMEN Het staat een verzekeraar vrij om de grenzen te bepalen van de risico’s waartegen hij wel en waartegen hij geen dekking...

Afwijzingsgrond mag niet naar believen bijgesteld

Afwijzingsgrond mag niet naar believen bijgesteld

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE Een verzekeraar mag een afwijzingsgrond niet naar believen bijstellen. Dat blijkt uit een zaak tussen een VvE en ABN Amro Schade. De...