Doorlopend krediet in gewijzigde vorm nieuw leven inblazen?

geld

MoneyView stelt in zijn nieuwste Special Item Consumptief Krediet de vraag of er niet toch weer een vorm van doorlopend krediet (DK) moet komen. Het onderzoeksbureau: “Hoewel er misschien een aantal minder gunstige kanten aan DK’s zitten, valt er met het verdwijnen van het DK ook veel leenflexibiliteit voor consumenten weg. Bij een DK kan de consument immers zo vaak als gewenst geld opnemen en aflossen, hoeft er voor extra lenen geen nieuwe lening afgesloten te worden en wordt alleen rente gerekend over het opgenomen bedrag. Reden wellicht om het DK in een gewijzigde vorm toch nieuw leven in te blazen?”

Al enige jaren is een verschuiving zichtbaar van DK’s richting PL-en. MoneyView: “Productdifferentiatie is een belangrijke reden die debet is aan de toename van de hoeveelheid PL-en de laatste jaren. Producten richten zich steeds meer op specifieke doelgroepen en/of specifieke bestedingsdoelen. Dit beeld is ook terug te zien bij productintroducties in de afgelopen jaren. Gedurende 2017 tot en met 2020 zijn in totaal achttien nieuwe PL-en op de markt gebracht, waarbij het overgrote deel (ruim 80 procent) gericht is op een bepaalde doelgroep en/of bestedingsdoel. Enkele voorbeelden van veel voorkomende doelgroepen zijn huiseigenaren, senioren en zelfstandigen. Bij producten die zowel een specifieke doelgroep als bestedingsdoel kennen, zien we vooral PL-en die specifiek bedoeld zijn voor huiseigenaren die de lening willen gebruiken voor een (duurzame) verbouwing of het financieren van een restschuld.

“Bi de ontwikkeling kunnen echter ook enkele kanttekeningen worden geplaatst. Een nadeel van de toenemende differentiatie is bijvoorbeeld dat dit de transparantie niet per se ten goede komt. Zo is het niet altijd even duidelijk bij welke aanbieder onder welke categorie een bepaald bestedingsdoel valt. Daarnaast zullen consumenten rekening moeten houden met de diverse afwijkende voorwaarden binnen de PL-en, zodat ze aan het einde van de rit niet voor verrassingen komen te staan. Dit maakt het keuzeproces bepaald niet eenvoudiger.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 24 maart 2020

Niet alle mensen met een lening hebben of krijgen financiële problemen, maar mensen met financiële problemen hebben wel altijd een of meer leningen. En vaker dan me lief is zie ik een poging zaken op te lossen door (her) opname van leningen. Het ene gat met het andere dichten, een extra lening erbij, de roodstand opvoeren. Een goede DK vorm zou beperkt moeten zijn tot een beperkt overzienbaar bedrag. Grotere bedragen altijd via een aflossingsverplichting.

Rob Goedhart - Stichting Geldbelangen 24 maart 2020

Ben het niet eens met MoneyView. Ben nu zes jaar bezig om de te veel betaalde rente op DK's met variabele rente aan consumenten terugbetaald te krijgen en dat gaat nu lukken. Maar zie daardoor ook in honderden huishoudens wat er gebeurt. En dan leidt dit flexibiliteit eerder tot ellende dan tot vreugde. Voorbeeld: in een huishouden raakt iemand zijn baan kwijt. Inkomen achteruit. en dus gemakkelijk even geld bij lenen. en dus... En zelfs als het allemaal financieel 'soepeltjes' verloopt en er ruimte ontstaat om af te lossen gebeurt dat niet. Waarom niet? Omdat de meeste mensen geen homo economicus is. (M.u.v. de medewerkers van MoneyView :) ) Nee, doel-lenen is veel beter. Als je iets wil er goed over nadenken. En dan een PL met beperkte looptijd. En niet in de verleiding gebracht worden snel extra bij te lenen. Lenen is een tegen-natuurlijk verschijnsel. WMaar dat heb ik beschreven in mijn boek 'De consument is financieel bewusteloos . . .nou en?'

Meer over
MoneyView: negatieve rente in opkomst

MoneyView: negatieve rente in opkomst

Net als in voorgaande jaren laat de gemiddelde rente voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) in de eerste twee kwartalen van 2020 een daling zien. Volgens...

Doorlopende reisverzekering niets waard in 'oranje' reisbestemming

Doorlopende reisverzekering niets waard in 'oranje' reisbestemming

De kans is groot dat een doorlopende reisverzekering niets waard is in een reisbestemming met een 'oranje' reisadvies, aldus MoneyView die de reisdekking van negenentwintig...

Mobiele elektronica moet steeds vaker apart verzekerd

Mobiele elektronica moet steeds vaker apart verzekerd

Steeds meer verzekeraars, aldus het Special Item Woonverzekeringen van MoneyView, nemen maatregelen om de schadelast door mobiele elektronica op de inboedelverzekering...

De prijs van je privacy

De prijs van je privacy

In deze periode waarin de coronacrisis de wereld overheerst, speelt weer de discussie op omtrent het gebruik van big data. In China en Taiwan wordt reeds een...

ROMEO kiest voor kennissystemen van MoneyView

ROMEO kiest voor kennissystemen van MoneyView

Adviseurs van hypotheekketen Finzie en serviceprovider HUISMERK (onderdeel van ROMEO Financiële Diensten) gaan de kennissystemen van MoneyView gebruiken. Franchiseketen...

Twee derde aanbieders overweegt nog geen negatieve rente

Twee derde aanbieders overweegt nog geen negatieve rente

Van 26 door MoneyView gevraagde aanbieders blijkt dat ongeveer tweederde (zeventien) geen negatieve rente gaat voeren of dit vooralsnog niet zal gaan doen. Dit zijn...

MoneyView introduceert kennisbank voor adviseurs

MoneyView introduceert kennisbank voor adviseurs

MoneyView heeft haar productadviessoftware Advisa uitgebreid met een kennisbankfunctie, waarmee adviseurs eenvoudig de hele productdatabase kunnen doorzoeken op...

Verzekeraars gaan verschillend om met medische keuringen ORV

Verzekeraars gaan verschillend om met medische keuringen ORV

Verzekeraars gaan heel divers om met het feit dat door de coronacrises medische keuringen in het kader van een orv niet meer kunnen plaatsvinden, aldus een inventaris...

MoneyView lanceert gratis online portal Checkpoint

MoneyView lanceert gratis online portal Checkpoint

MoneyView heeft Checkpoint gelanceerd, een online portal, waarin banken en verzekeraars hunproducten die opgenomen zijn in de database van MoneyView zelf kunnen...

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

MoneyView heeft op haar corona-website ook een overzicht geplaatst van relevante voorwaarden vanarbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dienstverlening die verzekeraars...