Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

Drempel via Pixabay

De AFM roept de sector op om te werken aan de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de derde pensioenpijler. De toegang tot het derdepijlerpensioen kent verschillende drempels voor consumenten, zo stelt de toezichthouder op basis van een eigen verkenning.

De AFM: “Met de mogelijke groei van de derde pensioenpijler wordt het nog relevanter om drempels voor consumenten te verlagen die een product in de derde pijler willen afsluiten. Op basis van onze eerste bevindingen doen wij een aantal aanbevelingen die bijdragen aan het verbeteren van de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de derde pijler. Aanvullend onderzoek naar de invloed van verschillende drempels op het gedrag van consumenten kan bijdragen aan effectieve oplossingen.”

De aanbevelingen: toon indicatie van pensioenuitkering, bied totaaloverzicht pensioen, gebruik consistente naamgeving, verstrek informatie over fiscale voorwaarden, informeer consumenten over voor- en nadelen van een product, geef handelingsperspectief vanuit de tweede pijler

Kleine groep, vaak beperkte inleg

Het aantal mensen dat zelf geld opzijzet voor hun pensioen in de derde pijler, is nu gering. Het zijn meestal oudere werkenden en werkenden met een bovenmodaal inkomen die zo (mede) pensioen opbouwen.

Uit onderzoek op basis van CBS-microdata blijkt dat vijf procent van de werknemers en elf procent van de zelfstandigen in 2020 enig bedrag hebben ingelegd in de derde pijler. Bovendien blijkt dat de inleg vaak gering is. De helft van de werknemers die inleggen in een derdepijlerpensioen, legt minder dan 1,8 procent van hun bruto-inkomen boven de AOW-franchise in. Van de zelfstandigen legt de helft die op deze manier pensioen opbouwen minder dan zes procent van hun inkomen boven de AOW-franchise in.

Ouderen en mensen met hogere inkomens maken vaker gebruik van de fiscale mogelijkheden in de derde pijler. Van de werknemers die 50 jaar of ouder zijn heeft acht procent enig bedrag ingelegd in de derde pijler, tegenover drie procent van de groep 21- tot 49-jarige werknemers. Van de zelfstandigen die 50 jaar of ouder zijn heeft veertien procent een bedrag ingelegd in de derde pijler tegenover acht procent van de groep 21- tot 49-jarige zelfstandigen. Het gaat vaak om Nederlanders met een bovenmodaal inkomen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 7 maart 2023

Dit zijn toch weer open deuren. Al decenia is het beeld niet anders. Zonder advies gebeurt er niets. Adviz heeft gelijk. Weer een van de nadelen van het provisie verbod.

Paul Schoo - Platter-Schoo 7 maart 2023

Dit zijn toch weer open deuren. Al decennia is het beeld niet anders. Zonder advies gebeurt er niets. Adfiz heeft gelijk. Weer een van de nadelen van het provisie verbod.

Meer over
"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum Capital stapt naar de Accountantskamer - het college dat is belast met het tuchtrecht voor accountants - omdat twee AFM-accountants de beroepsregels zouden...

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker

De AFM heeft een last onder dwangsom van 50.000 euro opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken...