Druk op verzekeraars om snel 'wga-proof' te zijn

Sven Kelder (Robidus)

Het samenvoegen van de WGA-vast en WGA-flex tot één financieringsregeling per 1 januari 2017 brengt voor werkgevers een belangrijk keuzemoment met zich mee: dekken zij hun risico's publiek af via het UWV of regelen zij hun WGA-lasten zelf door middel van het eigenrisicodragerschap? "Er is meer te kiezen en meer complexiteit dan ooit, maar er zijn ook kansen", zegt Sven Kelder, directeur Robidus.

Door de dynamische arbeidsmarkt kwam het risico – en de bijkomende kosten – dat mensen met een flexcontract ziek worden, steeds meer bij de overheid te liggen. Voor minister Asscher signaal om de WGA voor medewerkers met een vast contract en de WGA-flex samen te voegen tot één financieringsregeling die per 1 januari 2017 ingaat. Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn, betekent dit een nieuwe keuzemoment: alle risico's, zowel voor flex als vast, publiek afdekken bij het UWV of toch privaat verzekeren? Bij een keuze voor het laatste kunnen zij hun staartlasten, die zij voorheen naar het nieuwe stelsel moesten meenemen, achterlaten bij het UWV.

 

Doe het zelf
De stelselwijziging brengt meer marktwerking met zich mee en is een prikkel voor de werkgever om mensen met een tijdelijk of flexcontract zelf te reïntegreren, stelt Sven Kelder, directeur van Robidus, een advieskantoor gespecialiseerd in het afdekken van verzuimrisico's. “Met name grotere werkgevers, met meer dan 20 à 30 arbeidsplaatsen, kunnen dit ook veel beter dan het UWV. Zij staan dichter bij de arbeidsmarkt dan het UWV en voelen de schade direct in hun portemonnee.” De stelselwijziging is logisch te verklaren vanuit het patroon waarin de overheid steeds meer taken naar de werkgever verschuift. Kelder ziet hierin een wetmatigheid: “Zorg dat je de kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf beheerst, dan ben je op elke stelselwijziging voorbereid. Je moet dit ook zien als een kans. Vroeger betaalde je alleen de collectieve premie en betaalde je mee voor de ellende van een ander. Nu kun je het helemaal zelf inregelen en ten opzichte van je concurrent het verschil maken. Dat is iets positiefs.”

 

Goede werkgever
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, moeten voor 1 oktober 2016 hun WGA-contract herzien en het 'flexdeel' samen met het risico voor WGA-vast onderbrengen in één verzekeringsoplossing die publiek of privaat is. Detacheerder Experis (onderdeel van Manpower Group) heeft er al voor gekozen deze lasten privaat af te dekken. “Dit is omdat we ons contact met voormalige werknemers willen behouden en reïntegratie belangrijk vinden”, zegt Petra Sonderman, HR-manager voor Experis. “Als goede werkgever willen wij inspelen op veranderingen in de markt en we vinden dat het UWV niet het kwaliteitsniveau heeft dat nodig is om een goede WGA-administratie te voeren. Liever houden we zelf grip op de reïntegratie.”

 

Druk op verzekeraar
De stelselwijziging betekent dat verzekeraars een extra stukje dekking bieden. Op hen rust een enorme druk om hun producten voor 1 januari 2017 'WGA-proof' te maken. “De extra complexiteit maakt dit een grote uitdaging”, zegt Kelder. “De pricing moet adequaat zijn en alle bijbehorende diensten moeten geregeld worden. Bovendien moet heel Nederland op een moment een aangepast voorstel krijgen. Vroeger was dat vanwege verschillende looptijden in contracten geschakeld, maar nu moet dit voor 1 oktober 2016 geregeld zijn.” De stelselwijziging brengt een heel interessant aspect mee voor verzekeraars. Zij zullen een goede reïntegratiepartner moeten zijn voor werkgevers. “Verzekeraars hebben nu een risicodragend profiel, maar zij moeten zichzelf opnieuw uitvinden en zich een dienstverlenend profiel aanmeten.”

 

Anticiperen op premiestijging
Naast de wens om reïntegratie zelf uit te voeren is er voor Experis nog een ander aspect in de keuze voor het privaat afdekken van risico's. Sonderman: “We zijn straks duurder uit dan bij het UWV, maar ons gevoel is dat de premies ook in het publieke stelsel binnen enkele jaren gaan stijgen. En dan zullen verzekeraars hogere premies vragen als je dan nog wil overstappen. Wij hebben de gok genomen om nu meer premie te betalen, maar daardoor ook betere begeleiding te geven aan uitgevallen werknemers.” Volgens Sonderman is de keuze er een die contrair is naar de markt. “Die gaan massaal naar publiek toe. Het is koffiedik kijken. Bij het UWV heb je minder goede reïntegratie, maar je kunt de keuze voor publiek zien als kostenbeheersing op korte termijn. Wij kiezen daar bewust niet voor. De escape terug naar het UWV houden we overigens wel, maar het is wel zo dat als werkgevers terug gaan naar het UWV, zij daar ook drie jaar moeten blijven. Die keuze maken we pas als als wij echt zeker zijn dat de publieke sector op de lange termijn meer voordeel biedt dan de private sector.”

Reactie toevoegen

 
Robidus zet in op Public Relations met nxt agency

Robidus zet in op Public Relations met nxt agency

Inzetbaarheidsspecialist Robidus, onderdeel van a.s.r., gaat een samenwerking aan met PR-bureau nxt agency. “Ons doel is het verlagen van de sociale zekerheidskosten...

Overname Robidus door Aegon feit

Overname Robidus door Aegon feit

Aegon heeft de acquisitie van Robidus succesvol afgerond. De ondernemingsraden van Robidus en Aegon Nederland hebben positief advies uitgebracht over de acquisitie...

Aegon koopt Robidus

Aegon koopt Robidus

Aegon neemt Robidus, dienstverlener op het gebied van sociale zekerheid, over van Avedon Capital Partners. Hiermee kunnen Aegon en Robidus "een breder palet en betere...

Virta: service provider sociale zekerheid voor adviseurs

Virta: service provider sociale zekerheid voor adviseurs

Robidius heeft Virta Verzekeringen geïntroduceerd, een service provider sociale zekerheid voor het intermediair. Virta Verzekeringen zegt werkgevers te ontzorgen...

Inspectie SZW doet geen onderzoek naar Acture

Inspectie SZW doet geen onderzoek naar Acture

De Inspectie SZW zal geen onderzoek gaan doen naar het bedrijf Acture louter op basis van de uitzending van Radar op 6 maart jongstleden. Dat schrijft minister Asscher...

Wijziging wet wia doorgeschoven

Wijziging wet wia doorgeschoven

Het demissionaire kabinet zet het wetsvoorstel dat de sanctioneringsbevoegdheden wijzigt die UWV heeft tijdens de loondoorbetalingsperiode niet door. Ze laat de...

Verbond: "wga-markt komt in rustiger vaarwater"

Verbond: "wga-markt komt in rustiger vaarwater"

 Het Verbond  van Verzekeraars verwacht dat de markt voor WGA-verzekeringen de komende jaren weer in rustiger vaarwater komt. De recente wetswijziging...

Private wga-verzekering weer in trek

Private wga-verzekering weer in trek

Private WGA-verzekeringen zijn na jaren van daling weer in trek bij werkgevers, blijkt uit onderzoek vabn Aon. Een op de vijf werkgevers die in 2016 nog bij het...

Asscher ziet geen problemen bij aov

Asscher ziet geen problemen bij aov

Minister Asscher ziet geen problemen bij de aov. Het beeld dat onlangs in het consumentenprogramma Radar werd geschetst ('Is aov een wassen neus') herkent hij niet....

Asscher bevestigt verlenging termijn garantieverklaring

Asscher bevestigt verlenging termijn garantieverklaring

MInister Asscher heeft de eerder aangekondigde verlenging bevestigd van de uiterste termijn waarop werkgevers die reeds eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn een...