Duidelijk termijn stellen bij 'niet goed, geld terug'-garantie als adviseur

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat een adviseur zijn 'niet goed, geld terug'-garantie gestand doen. Dit omdat de adviseur (AOV-ZZP.nl) niet kan aantonen dat een beroep de garantie binnen dertig dagen moest.

De Geschillencommissie in uitspraak GC 2020-217: "Nadat Consument het Rapport van Adviseur heeft ontvangen, heeft hij een beroep gedaan op de Garantie. Adviseur heeft het beroep afgewezen en gesteld dat Consument niet binnen de gestelde termijn van dertig dagen na ontvangst van het Rapport een beroep heeft gedaan op de Garantie. Consument heeft daartegen aangevoerd dat hij niet op de hoogte was van de termijn van dertig dagen.

"Nu Adviseur een beroep doet op de termijn van dertig dagen waarbinnen Consument – na ontvangst van het Rapport – een beroep moet doen op de Garantie, ligt het op zijn weg om duidelijk te maken waar hij die termijn op baseert. In het dossier heeft de Commissie geen stukken aangetroffen die de stelling van Adviseur dat sprake is van een (bij Consument bekende) beroepstermijn van dertig dagen onderbouwen. In voornoemd e-mailbericht van 11 december 2018 wordt een dergelijke termijn niet genoemd en zijn de bijlagen waarnaar in het e-mailbericht wordt verwezen niet overgelegd.

"Ook desgevraagd heeft Adviseur nagelaten bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat sprake is van een termijn van dertig dagen waarbinnen Consument een beroep moet doen op de Garantie De enkele stelling van Adviseur dat de ‘Garantieverklaring’ – waarin de termijn van dertig dagen is opgenomen – vooraf aan Consument is toegestuurd en dat Consument deze heeft ontvangen en gelezen, hetgeen zou moeten blijken uit de mailbox van Consument, is hiertoe onvoldoende. Dit leidt tot de slotsom dat Adviseur niet heeft aangetoond dat sprake is van een beroepstermijn van dertig dagen.

"Gelet op het voorgaande oordeelt de Commissie dat – nu geen sprake is van een beroepstermijn van dertig dagen en Adviseur de claim zelf niet heeft betwist – Consument met recht een beroep heeft gedaan op de Garantie en hij recht heeft op restitutie van het door hem betaalde bedrag van 295 euro. De vordering van Consument wordt toegewezen."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dubbel...

Dubbel...

Univé Schade heeft de claim volgens Kifid terecht afgewezen, omdat consument niet twee originele fietssleutels kon overleggen. Consument was zijn reservesleutel...

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

De richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus bieden ruimte voor Kifid om vanaf maandag 8 juni weer zittingen te kunnen houden bij Kifid. Wanneer een mondelinge...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

GC 2020-251, een belangrijke Kifid-uitspraak met drie kernpunten die opnieuw leiden tot de noodzaak om een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering van de financieel...

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...