Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk na het adviesgesprek heeft geïnformeerd dat hij niet kon bemiddelen voor de door de consument gewenste geldverstrekker en dat hij de overeengekomen opdracht niet is nagekomen.

De door de consument gestelde schade van 0,3 procent over de hoofdsom van 230.000 euro over een periode van 25 jaar wordt gerekend vanaf 2 februari 2022 toegewezen.

De consument is telefonisch benaderd voor een adviesgesprek over zijn hypotheek. Op 24 november 2021 heeft de adviseur hem bezocht. Toen hebben partijen besproken om de hypotheek van de consument bij een andere bank onder te brengen. Er is een overeenkomst van opdracht ondertekend, de consument ontving daarvan geen exemplaar. Toen de consument op 12 januari 2022 zelf met de adviseur contact opnam omdat hij nog niets had vernomen, werd hem verteld dat de adviseur niet kan bemiddelen voor de door hem uitdrukkelijk gewenste geldverstrekker.

Het is de adviseur naar het oordeel van de commissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of kort na het adviesgesprek heeft geïnformeerd dat hij niet kon bemiddelen voor de door de consument genoemde geldverstrekker en dat hij de overeengekomen opdracht niet is nagekomen.

Documentatie vernietigd

De commissie: “Volgens de consument is in het adviesgesprek van 24 november 2021 afgesproken dat zijn bestaande hypothecaire geldlening met een hoofdsom van 230.000 euro zou worden overgesloten naar een door hem genoemde geldverstrekker tegen een rente van 1,5 procent. De adviseur betwist dit. De commissie passeert dit verweer.

“Op de adviseur als professionele dienstverlener rust een verzwaarde motiveringsplicht als het gaat om te onderbouwen welke afspraken de consument en de adviseur hebben gemaakt. Het gaat daarbij immers om de overeenkomst van opdracht waarvan de consument geen afschrift is verstrekt en die zich daarmee dus in het domein van de adviseur bevond.

“Deze verzwaarde motiveringsplicht betekent dat de adviseur ter motivering van zijn betwisting van de stellingen van de consument voldoende feitelijke gegevens, zoals de overeenkomst van opdracht of notities van het adviesgesprek, moet verstrekken om de consument aanknopingspunten te verschaffen voor een eventuele bewijslevering. De adviseur heeft die documenten niet overgelegd. Naar eigen zeggen heeft hij alle documentatie in dit dossier op verzoek van de consument vernietigd. Als de adviseur dit verzoek al van de consument heeft ontvangen, dan laat dit zijn verantwoordelijkheid onverlet om overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:10 lid 1 BW op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en plichten kunnen worden gekend. Daarbij komt dat in het e-mailbericht van de adviseur aan de consument van 13 januari 2022 wel staat dat hij het dossier heeft vernietigd, maar niet dat hij dit op verzoek van de consument heeft gedaan.”

Schadeberekening

De schadeberekening van de consument heeft de adviseur niet betwist, zodat de hoogte van de schade vaststaat. De adviseur is aansprakelijk voor de door de consument gevorderde schade. De klacht van de consument is gegrond, zijn vordering wordt toegewezen.

De commissie: “Dat de consument dankzij de informatie van de adviseur op de hoogte was van de besparingsmogelijkheden laat onverlet dat de adviseur aansprakelijk is voor de schade door een tekortkoming in de uitvoering van de door hem geaccepteerde opdracht. De schadeberekening van de consument heeft de adviseur niet betwist, zodat de hoogte van de schade vaststaat. De adviseur is aansprakelijk voor de door de consument gevorderde schade. De commissie gaat bij de vaststelling van de schade uit van de door de adviseur genoemde gebruikelijke periode van tien weken tussen het adviesgesprek en het oversluiten van de hypotheek, zodat de consument dan vanaf 2 februari 2022 een lagere rente zou zijn gaan betalen. De door de consument gestelde schade van 0,3 procent over de hoofdsom van 230.000 euro over een periode van 25 jaar zal daarom gerekend vanaf 2 februari 2022 worden toegewezen.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 10 maart 2023

Met gezond boerenverstand zou je je kunnen afvragen waarom een adviseur zou afspreken dat hij de aanvraag bij een geldverstrekker zal doen waar hij niet over kan beschikken? Wat zou het nut of voordeel daarvan zijn? Een tijdje terug was er ook al zo'n zaak waarin de adviseur zou hebben gezegd dat WW geen bezwaar was voor een hypotheekaanvraag. Dan krijg je hetzelfde, waarom zou je dat soort dingen zeggen? Het blijven voor een leek moeilijk te volgen uitspraken.

Arnoud Bosch - VDAB-Talent 9 maart 2023

Met belangstelling heb ik gelezen de Kifid uitspraak over 0,3% verschil in de overeenkomst mbt hypotheek. Dat Kifid de schade toekent dat roept toch vraagtekens op: a) Waarom 25 jaar maal 0,3% b) Niet is weergegeven of het een annuïteiten hypotheek is of aflossingsvrije hypotheek. c) Hoe lang en over welk bedrag nog hypotheek rente aftrek aanwezig zal zijn. Concreet: Het is niet duidelijk wat voor soort hypotheek het een aflossingsvrij of annuïteiten is. Verder is de volgende vraag waaruit blijkt dat de hypotheek echt 25 jaar zal bestaan? Omdat de kans van vooroverlijden cq verhuizen niet is weergegeven. Ook is niet het belasting voordeel gedurende de aangehaalde periode weergegeven. Zonder het beantwoorden van de bovengenoemde vragen is de afweging van Kifid uitspraak niet inzichtelijk gemaakt.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 9 maart 2023

"Op de adviseur als professionele dienstverlener rust een verzwaarde motiveringsplicht als het gaat om te onderbouwen welke afspraken de consument en de adviseur hebben gemaakt." Dit is zo glad ijs. Ik denk niet dat veel rechters daar in mee gaan. De consument kan wel van alles roepen.

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...