Een acute vlaag van waanzin?

Rechtershamer via Pixabay

In een tussenvonnis in de zaak tussen Credit Life en de vrouw van een man die de hand aan zichzelf sloeg, wil de Rechtbank Amsterdam weten of aannemelijk is dat de betrokkene suïcide heeft gepleegd als gevolg van een acuut psychotische toestand.

De Rechtbank: "Dat de heer [betrokkene 1] een voorgeschiedenis had waarin hij suïcide wel eens heeft overwogen, betekent nog niet dat geen sprake kan zijn geweest van 'een vlaag van acute waanzin' in de zin van de polisvoorwaarden. Het is mogelijk dat hij door een concrete aanleiding in een psychose is geraakt die anders niet zou zijn ontstaan. Mogelijk was er bij de heer [betrokkene 1] mogelijk een concrete aanleiding voor de suïcide, te weten het vinden van de brief van zijn vrouw (waarin zij duidelijk maakte niet met hem verder te willen, terwijl hij juist een brief aan haar had geschreven die er op was gericht de relatie voort te zetten, red.), hetgeen zou kunnen wijzen op een plotseling ontstane psychose.De rechtbank acht het daarom noodzakelijk een onderzoek door een deskundige (psychiater of psycholoog) te doen verrichten."

Credit Life heeft betwist dat de man handelde in een vlaag van acute waanzin. Daartoe heeft Credit Life onder meer aangevoerd dat hij tijdens het huisartsbezoek op 29 september 2017 heeft aangegeven met het idee rond te lopen om suïcide te plegen. Daarnaast heeft de man een afscheidsbericht geschreven, al voordat hij de brief van mevrouw had gelezen.

Credit Life beroept zich er ook op dat de zelfdoding plaatsvond binnen twee jaar na afsluiten van de polis. De verzekeringsvoorwaarden stellen echter ook: "Het recht op uitkering bestaat wel indien aan de verzekeraar aangetoond kan worden dat de verzekerde bij zijn zelfdoding (of de poging daartoe) handelde in een vlaag van acute waanzin."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
ASR moet bewijzen dat auto stilstond

ASR moet bewijzen dat auto stilstond

ASR moet van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep bewijzen dat een auto stilstond. Eerder gaf de rechtbank ASR gelijk in haar bewering dat sprake was...

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

De adviseur, aldus het Gerechtshof Amsterdam, mocht afgaan op de afspraak dat zij geïnformeerd zou worden als de relatie een werknemer in dienst zou nemen....

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden kan zich op grond van artikel 6:233 aanhef en onder b BW door vernietiging bevrijden van haar gebondenheid...

Sanctie gematigd ondanks niet voldoen aan voertuigverplichtingen

Sanctie gematigd ondanks niet voldoen aan voertuigverplichtingen

Diefstal van een voertuig ontheft de kentekenhouder niet van zijn voertuigverplichtingen. Toch matigt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in dit geval de sanctie. Ten...

Adviseur hoeft niet alle clausules paraat te hebben

Adviseur hoeft niet alle clausules paraat te hebben

De adviseur die in het holst van de nacht naar een brandschade snelt, hoeft niet alle clausules in de betreffende polis paraat te hebben. Dat vindt de Rechtbank...

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Anders dan de rechtbank vindt het hof een eiland niet per se een opstal. Toch laat ook het hof de eigenaar van het eiland in de Vinkeveense Plassen net als de rechtbank...

E-mail lezen met onvoldoende aandacht is schending zorgplicht

E-mail lezen met onvoldoende aandacht is schending zorgplicht

Een adviseur schond volgens de Rechtbank Den Haag zijn zorgplicht door een e-mail onvoldoende aandachtig te lezen. Maar omdat er geen schade door is ontstaan, krijgt...

Schade door supercell: Aon niet aansprakelijk

Schade door supercell: Aon niet aansprakelijk

De Rechtbank Midden-Nederland acht financieel adviseur Aon niet aansprakelijk voor de schade door een supercell. De rechtbank: "Supercells komen in Nederland zo...

Rechtbank oordeelt anders dan Kifid; termijn gaat pas lopen na ontvangst aanmaning

Rechtbank oordeelt anders dan Kifid; termijn gaat pas lopen na ontvangst aanmaning

In een zaak tussen Nh1816 (eiseres) en WAM-verzekerde (gedaagde) oordeelt de Rechtbank Rotterdam anders dan Kifid. Volgens de rechtbank gaat een termijn pas lopen...

NN moet EVR-registratie Goddelijke Schoenen ongedaan maken

NN moet EVR-registratie Goddelijke Schoenen ongedaan maken

Het Gerechtshof Den Haag laat NN de EVR-registratie van Izari handelend onder de naam Divine Shoes Gouda ongedaan maken. Het betreft het hoger beroep in een eerder...