Één procent, punt…

Procentteken

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen dat over het saldo in het bouwdepot een rentevergoeding wordt betaald die 1 procent lager is dan de rente die de consumenten voor de lening betalen. De consumenten stellen dat zij dat zo hebben begrepen dat met 1 procent lager wordt bedoeld één honderdste van het rentepercentage lager, in plaats van één procentpunt lager. De Geschillencommissie is van oordeel dat de lezing van de consumenten verdedigbaar is. Nu er onduidelijkheid bestaat over de betekenis van de bepaling, prevaleert de meest gunstige uitleg voor de consumenten op grond van het contra proferentem beginsel. De vordering wordt toegewezen.

De commissie: “De lezing van de consumenten is verdedigbaar nu 1 procent lager dan de rente die voor de lening wordt betaald kan worden begrepen als één procentpunt lager, maar met een strikt taalkundige uitleg ook als één honderdste van het rentepercentage lager. Daarbij is mede van belang dat de consumenten bij andere aanbieders hebben gezien dat de rentevergoeding veelal gelijk is aan de rente die over de lening wordt betaald, zodat een minieme afwijking van 0,021 procentpunt hen logisch is voorgekomen.

“Dat in de door de geld-verstrekker aangehaalde uitspraak van de Geschillencommissie met nummer 2021-0095 wordt gesproken van “1 procent lager” en daarmee 1 procentpunt is bedoeld, is geen relevante omstandigheid. Bepalend is immers de zin die partijen redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen. Het is niet gebleken dat de consumenten op de hoogte waren van de uitspraak. Bovendien neemt het gebruik van het begrip 1 procent lager in de uitspraak niet weg dat er discussie kan bestaan over de betekenis van de onderhavige bepaling.

“De geldverstrekker had eventuele misverstanden eenvoudigweg kunnen voorkomen door bijvoorbeeld een voorbeeld op te nemen. Nu de geldverstrekker dat niet heeft gedaan, bestaat onduidelijkheid over de betekenis van de bepaling. (…) Dat de consumenten of hun financieel adviseur volgens de geldverstrekker vragen hadden moeten stellen bij onduidelijkheden, maakt het voorgaande niet anders. De bepaling was voor de consumenten bij aanvang van de overeenkomst niet onduidelijk. Voor het stellen van vragen bestond daarom geen aanleiding.”

Reactie toevoegen

 
Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Het beroep van Interbank tegen twee uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet is niet behandelbaar, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraken...

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0039) Consument heeft in 2008 een hypothecaire geldlening bij de Rabobank afgesloten voor oorspronkelijk 270.000 euro. Aan de lening is...

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen...

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

(Kifid-uitspraak GC 2021-0869) De consument wenst dat de verzekeraar een deskundige inschakelt, omdat hij van mening is dat partieel herstel van de vloer niet acceptabel...

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

(Kifid-uitspraak GC 2021-0874) De auto van de consument staat op naam van zijn eenmanszaak. De auto wordt gestolen. De gevolmachtigde heeft dekking onder de autoverzekering...

Slechts drie procent sluit hogere hypotheek af voor verduurzaming

Slechts drie procent sluit hogere hypotheek af voor verduurzaming

Twintig procent van de Nederlanders die de woning verduurzaamt maakt daarbij gebruik van speciale financiële regelingen. Subsidies van de overheid of gemeente...

Verhoging autopremie was niet onredelijk

Verhoging autopremie was niet onredelijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-0861) De consument is het niet eens met de premiestijging van zijn autoverzekering per contractvervaldatum. De Geschillencommissie is van...

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Kifid-uitspraak GC 2021-0850) De consument vindt (onder andere) dat ABN Amro, als verzekeringsadviseur, hem had moeten informeren dat het mogelijk was om al zijn...

Klacht gaat nat...

Klacht gaat nat...

Kifid-uitspraak GC 2021-0854) De consument heeft schade geleden als gevolg van een lekkage in zijn badkamer. Hij heeft deze schade gemeld op zijn woon- en inboedelverzekering....