Één procent, punt…

Procentteken

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen dat over het saldo in het bouwdepot een rentevergoeding wordt betaald die 1 procent lager is dan de rente die de consumenten voor de lening betalen. De consumenten stellen dat zij dat zo hebben begrepen dat met 1 procent lager wordt bedoeld één honderdste van het rentepercentage lager, in plaats van één procentpunt lager. De Geschillencommissie is van oordeel dat de lezing van de consumenten verdedigbaar is. Nu er onduidelijkheid bestaat over de betekenis van de bepaling, prevaleert de meest gunstige uitleg voor de consumenten op grond van het contra proferentem beginsel. De vordering wordt toegewezen.

De commissie: “De lezing van de consumenten is verdedigbaar nu 1 procent lager dan de rente die voor de lening wordt betaald kan worden begrepen als één procentpunt lager, maar met een strikt taalkundige uitleg ook als één honderdste van het rentepercentage lager. Daarbij is mede van belang dat de consumenten bij andere aanbieders hebben gezien dat de rentevergoeding veelal gelijk is aan de rente die over de lening wordt betaald, zodat een minieme afwijking van 0,021 procentpunt hen logisch is voorgekomen.

“Dat in de door de geld-verstrekker aangehaalde uitspraak van de Geschillencommissie met nummer 2021-0095 wordt gesproken van “1 procent lager” en daarmee 1 procentpunt is bedoeld, is geen relevante omstandigheid. Bepalend is immers de zin die partijen redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen. Het is niet gebleken dat de consumenten op de hoogte waren van de uitspraak. Bovendien neemt het gebruik van het begrip 1 procent lager in de uitspraak niet weg dat er discussie kan bestaan over de betekenis van de onderhavige bepaling.

“De geldverstrekker had eventuele misverstanden eenvoudigweg kunnen voorkomen door bijvoorbeeld een voorbeeld op te nemen. Nu de geldverstrekker dat niet heeft gedaan, bestaat onduidelijkheid over de betekenis van de bepaling. (…) Dat de consumenten of hun financieel adviseur volgens de geldverstrekker vragen hadden moeten stellen bij onduidelijkheden, maakt het voorgaande niet anders. De bepaling was voor de consumenten bij aanvang van de overeenkomst niet onduidelijk. Voor het stellen van vragen bestond daarom geen aanleiding.”

Reactie toevoegen

 
Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam heeft een eis tot vernietiging van een bindend Kifid-advies afgewezen. De rechtbank: “Een bindend advies kan worden vernietigd...

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0652) Naar het oordeel van de Geschillencommissie heeft de consument voldoende aannemelijk gemaakt dat de quad op slot stond met een goedgekeurd...

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

(Kifid-uitspraak GC 2022-0655) Partijen verschillen van mening of de geclaimde diefstalschade door de consument onder de dekking van de reisverzekering valt. Naar...

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

(Kifid-uitspraak GC 2022-0657) De consument is van mening dat zijn belang bij het kopen van een huis zwaarder weegt dan het belang van de bank bij handhaving van...

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2022-0644) Lekkage aan de gasleiding. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument geen recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte...

Uitspraak Kifid cool voor klant

Uitspraak Kifid cool voor klant

(Kifid-uitspraak GC 2022-0645) De consument maakt bezwaar tegen de bij zijn aflopend krediet geplaatste achterstandsmelding in het CKI. Hij stelt dat hij door deze...

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0637) De consument heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, omdat hij zijn wintersportvakantie heeft moeten annuleren. Als reden voor...

Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0638) De jongste zoon van de consument is aan het springen op de trampoline in de tuin. Op enig moment springt de oudste zoon van de consument...

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0635) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument onvoldoende heeft onderbouwd dat hij ten tijde van het ongeval en de schademelding...

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0621) De consumenten hebben in 2005 een aflossingsvrije hypothecaire geldlening van de bank (ING) gekregen voor de financiering van een...