Eerbiedigen huidige premieregelingen: ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers?

Gouden kooi via Pixabay

Het CPB waarschuwt voor een ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers als gevolg van het eerbiedigen van huidige premieregelingen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit in het position paper dat het Planbureau heeft opgesteld voor het rondetafelgesprek dinsdag en woensdag in de Tweede Kamer over het Pensioenakkoord.

Het CPB: “In het akkoord van juni 2020 kunnen werkgevers ervoor kiezen om voor de huidige deelnemers premieregelingen met een in leeftijd oplopende premie te blijven faciliteren. Voor oudere werknemers kan het hierdoor onaantrekkelijk worden om over te stappen naar een andere werkgever. Dit maakt oudere werknemers die lang bij hun werkgever blijven relatief duur met mogelijk negatieve arbeidsmarkteffecten tot gevolg.”

Soms forse problemen

Het Verbond van Verzekeraars schrijft in zijn position paper voor de rondetafel: “De afspraak om voor alle pensioenregelingen over te stappen op een leeftijdsonafhankelijke premie met degressieve opbouw, leidt tot soms forse problemen voorde deelnemers aan al bestaande premieregelingen, waarvoor nu een leeftijdsafhankelijke premie en tijdsevenredige opbouw geldt. Voor deze groep lost het akkoord juist geen probleem op, maar creëert het deze. Dit is een keuze van sociale partners, kabinet en parlement, maar we zien het als onze verantwoordelijkheid om te benadrukken dat de nadelige consequenties voor de pensioenopbouw van deelnemers en/of de pensioenlasten voor werkgevers substantieel kunnen zijn.

“Het is onlosmakelijk verbonden met de ambitie om over te stappen op leeftijdsonafhankelijke premies en degressieve opbouw. Er is dan ook geen ‘technische’ oplossing voor. Als het nadeel voor bestande deelnemers als aanvaardbaar gevolg wordt beoordeeld, dan adviseren wij in ieder geval te zorgen voor specifieke en duidelijke communicatie over de risico’s en uitbreiding van individuele bijspaarmogelijkheden.”

Duidelijkheid verschaffen

CNV, FNV, LTO Nederland, MKB-Nederlanden en VNO- NCW: “In de hoofdlijnennota is opgemerkt dat de eerbiedigende werking nog nadere uitwerking behoeft. Daarvoor vragen we aandacht om werknemers en werkgevers goed te informeren over de effecten van de eerbiedigende werking voor de korte en lange termijn, hun pensioenopbouw (fiscaal) niet te versoberen en dat er bij de conceptwetgeving duidelijkheid wordt verschaft welke deelnemers er precies gebruik kunnen maken van deze eerbiedigende werking.”

Zie ook het bericht ‘Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen’.

Reactie toevoegen

 
Aegon Cappital: “Werkgevers niet klaar voor nieuw pensioen”

Aegon Cappital: “Werkgevers niet klaar voor nieuw pensioen”

Bijna de helft van de werkgevers heeft geen idee wat het pensioenakkoord inhoudt. En dat terwijl het nieuwe pensioenstelsel veel van hen zal vragen. Dat blijkt uit...

Pensioen(on)vermogen

Pensioen(on)vermogen

(Column MoneyView door Pepijn van Kleef in VVP 2-2021) In alle corona-en verkiezingsgeweld verdwijnt er de laatste tijd nog weleens een thema van de radar. Eén...

NN analyseert pensioenakkoord voor adviseurs

NN analyseert pensioenakkoord voor adviseurs

“We vinden het goed dat er een vorm van eerbiedigende werking komt voor bestaande premieregelingen.” Aldus NN in de analyse die zij voor financieel...

Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen

Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen

In een whitepaper uiten Nationale-Nederlanden en EY HVG Law zorgen ten aanzien van bestaande premieregelingen in relatie tot het Pensioenakkoord. De opstellers vragen...

Nederlandse pensioenstelsel voor derde jaar op rij beste ter wereld

Nederlandse pensioenstelsel voor derde jaar op rij beste ter wereld

Voor het derde jaar op rij wordt het Nederlandse pensioenstelsel beoordeeld als beste ter wereld. Dat blijkt uit de Global Pension Index 2020 die Mercer en CFA Institute...

"Pijn van duurder pensioen evenwichtig verdelen"

"Pijn van duurder pensioen evenwichtig verdelen"

“Zoals Klaas Knot van DNB terecht heeft opgemerkt deze week, kan een nieuw stelsel de gevolgen van de lage rente niet ineens wegnemen. We zullen rekening moeten...

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel....

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

De VCP neemt expliciet afstand van de stelling van minister Koolmees dat de in het Pensioenakkoord gekozen compensatieregeling adequaat en kostenneutraal is. "De...

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

De AFM zegt positief te zijn over uitwerking van het pensioenakkoord, maar vraagt om blijvende aandacht voor uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De AFM verwelkomt...

Leden FNV geven groen licht voor pensioenakkoord

Leden FNV geven groen licht voor pensioenakkoord

Een ruime meerderheid van de FNV-leden heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord (64 voor, 40 tegen). Daarmee is de laatste hobbel genomen en kan...