Minister kijkt naar eerbiedigende werking doorlopende provisie

Edwin Herdink (medium shot 2013)

Volgens CFD wil Financiën morrelen aan de eerbiedigende werking op doorlopende provisie. CFD-voorzitter Edwin Herdink; "Ik heb het drie keer moeten lezen om er zeker van te zijn dat het er staat. Weggemoffeld in een slotzin (van de brief van 15 januari jongstleden van minister Hoekstra aan de Tweede Kamer) wordt de volgende aanzet gegeven tot het verder beschadigen van het verdienmodel van onafhankelijke intermediairs. Het deed me direct denken aan de zaak met Rutte en 'zijn' dividendbelasting.

"Hier is het laatste woord niet over gesproken, wij hebben het ministerie van Financiën op de hoogte gebracht over onze verbazing en om een toelichting gevraagd."

De brief van de minister leest: "Naast de hierboven geschreven acties ben ik voornemens om in 2019 met betrokken partijen in gesprek te gaan om ten aanzien van andere deelaspecten van de markt voor financieel advies te bezien of concrete stappen nodig zijn. Het betreft de post-contractuele zorgplicht, het verbeteren van de kennis- en ervaringstoets, het gelijke speelveld ten aanzien van het pensioenadvies en het aanpassen van de eerbiedigende werking ten aanzien van provisie van voor 2013."

Er is dus nog niks besloten, maar de minister zet het onderwerp 'eerbiedigende werking' dus wel degelijk op de gespreksagenda.

CFD schrijft verder "zeer verontrust te zijn over de wijze waarop de actieve transparantie op schadeprovisie door de minister van Financiën er doorheen wordt gedrukt.

"De minister stelt dat er een gelijk speelveld bestaat, hetgeen absoluut niet zo is. Het steekt ons enorm dat er niets wordt gedaan aan het huidige ongelijke speelveld bij schade. Direct writers bieden verzekeringen aan die ver onder de netto inkoopprijs (premie zonder provisie) van een intermediair liggen. De marketingkosten van direct writers zijn blijkbaar nihil.

"Ook wordt niets gedaan aan het feit, dat de overige 80 tot 85 procent van de premie voor consumenten nog volstrekt ondoorzichtig blijft. De focus komt straks volledig te liggen op de beloning van de tussenpersoon en we weten al uit ervaring hoe direct writers daarmee omgaan. Die gaan dat groot uitlichten om de business naar zich toe te trekken.

CFD blijft bij het standpunt: "Partiële Transparantie = Perverse Transparantie."

Gelijkheidsbeginsel

Een nieuw onderwerp dat CFD in het kader van de laatste ontwikkelingen bij het ministerie van Financiën over schadeprovisie nu nader bestudeert is het gelijkheidsbeginsel.

CFD: "Of hieraan wordt voldaan bepaalt de wetgever op de volgende gronden:

1. Zijn de situaties waarvoor de wetgever een onderscheid heeft gemaakt vergelijkbaar?
2. Is het gemaakte onderscheid gestoeld op objectieve criteria?
3. Streeft de ongelijke behandeling een legitiem doel na?
4. Is het gemaakte onderscheid adequaat of pertinent om het nagestreefd legitiem doel te bereiken?
5. Is de ongelijke behandeling proportioneel ten aanzien van het nagestreefde doel?

"CFD ziet hierin mogeljike aanknopingspunten om actuele dicussies rondom provisie en het ongelijke speelveld juridisch te toetsen. We zien helaas een beleid waarbij het spelen van de juridische kaart steeds noodzakelijker wordt. De machtige lobby van de aanbieders wint het telkens van de praktijkvloer en dat past niet meer in het huidige tijdsbeeld. Naast de juridische weg onderzoekt CFD ook andere mogelijkheden om aandacht te vragen voor een eerlijke behandeling van 'de mensen in het veld'."

 

 

Reactie toevoegen

 
VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

Pyrrus-overwinning?

Pyrrus-overwinning?

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie...

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...

VVP-poll: provisie blijft zolang de trots op het adviesvak ontbreekt

VVP-poll: provisie blijft zolang de trots op het adviesvak ontbreekt

Afgelopen week waren er veel reacties op het bericht 'Provisie blijft zolang de trots op het adviesvak ontbreekt'.  Het bericht sloeg op een artikel van Bert...

CFD start samenwerking met SHED Expertise

CFD start samenwerking met SHED Expertise

CFD is een samenwerking aangegaan met SHED Expertise. Met de diensten contra-expertise (brand/water/inbraak/stormschade), schade-expertise, bouw expertise, bedrijfsmatige...

CFD lanceert digitale ledenkaart

CFD lanceert digitale ledenkaart

CFD heeft een digitale ledenkaart ontwikkeld. "Door onze leden digitaal in kaart te brengen, kunnen oriënterende consumenten snel de weg vinden...

CFD start WOZ-actief 2023

CFD start WOZ-actief 2023

De CFD gaat ook in 2023 van start met een WOZ-actie. Doel is relaties van CFD-adviseurs te helpen besparen op de WOZ-belasting. Er zijn voor adviseurs geen kosten...

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD start samenwerking met Calamitijdelijk

CFD heeft het ledenaanbod uitgebreid met Calamitijdelijk. Sinds 2014 heeft Calamitijdelijk een netwerk opgebouwd van direct beschikbare woningen waarin slachtoffers...