Minister kijkt naar eerbiedigende werking doorlopende provisie

Edwin Herdink (medium shot 2013)

Volgens CFD wil Financiën morrelen aan de eerbiedigende werking op doorlopende provisie. CFD-voorzitter Edwin Herdink; "Ik heb het drie keer moeten lezen om er zeker van te zijn dat het er staat. Weggemoffeld in een slotzin (van de brief van 15 januari jongstleden van minister Hoekstra aan de Tweede Kamer) wordt de volgende aanzet gegeven tot het verder beschadigen van het verdienmodel van onafhankelijke intermediairs. Het deed me direct denken aan de zaak met Rutte en 'zijn' dividendbelasting.

"Hier is het laatste woord niet over gesproken, wij hebben het ministerie van Financiën op de hoogte gebracht over onze verbazing en om een toelichting gevraagd."

De brief van de minister leest: "Naast de hierboven geschreven acties ben ik voornemens om in 2019 met betrokken partijen in gesprek te gaan om ten aanzien van andere deelaspecten van de markt voor financieel advies te bezien of concrete stappen nodig zijn. Het betreft de post-contractuele zorgplicht, het verbeteren van de kennis- en ervaringstoets, het gelijke speelveld ten aanzien van het pensioenadvies en het aanpassen van de eerbiedigende werking ten aanzien van provisie van voor 2013."

Er is dus nog niks besloten, maar de minister zet het onderwerp 'eerbiedigende werking' dus wel degelijk op de gespreksagenda.

CFD schrijft verder "zeer verontrust te zijn over de wijze waarop de actieve transparantie op schadeprovisie door de minister van Financiën er doorheen wordt gedrukt.

"De minister stelt dat er een gelijk speelveld bestaat, hetgeen absoluut niet zo is. Het steekt ons enorm dat er niets wordt gedaan aan het huidige ongelijke speelveld bij schade. Direct writers bieden verzekeringen aan die ver onder de netto inkoopprijs (premie zonder provisie) van een intermediair liggen. De marketingkosten van direct writers zijn blijkbaar nihil.

"Ook wordt niets gedaan aan het feit, dat de overige 80 tot 85 procent van de premie voor consumenten nog volstrekt ondoorzichtig blijft. De focus komt straks volledig te liggen op de beloning van de tussenpersoon en we weten al uit ervaring hoe direct writers daarmee omgaan. Die gaan dat groot uitlichten om de business naar zich toe te trekken.

CFD blijft bij het standpunt: "Partiële Transparantie = Perverse Transparantie."

Gelijkheidsbeginsel

Een nieuw onderwerp dat CFD in het kader van de laatste ontwikkelingen bij het ministerie van Financiën over schadeprovisie nu nader bestudeert is het gelijkheidsbeginsel.

CFD: "Of hieraan wordt voldaan bepaalt de wetgever op de volgende gronden:

1. Zijn de situaties waarvoor de wetgever een onderscheid heeft gemaakt vergelijkbaar?
2. Is het gemaakte onderscheid gestoeld op objectieve criteria?
3. Streeft de ongelijke behandeling een legitiem doel na?
4. Is het gemaakte onderscheid adequaat of pertinent om het nagestreefd legitiem doel te bereiken?
5. Is de ongelijke behandeling proportioneel ten aanzien van het nagestreefde doel?

"CFD ziet hierin mogeljike aanknopingspunten om actuele dicussies rondom provisie en het ongelijke speelveld juridisch te toetsen. We zien helaas een beleid waarbij het spelen van de juridische kaart steeds noodzakelijker wordt. De machtige lobby van de aanbieders wint het telkens van de praktijkvloer en dat past niet meer in het huidige tijdsbeeld. Naast de juridische weg onderzoekt CFD ook andere mogelijkheden om aandacht te vragen voor een eerlijke behandeling van 'de mensen in het veld'."

 

 

Reactie toevoegen

 
CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD pleit voor gesubsidieerd onafhankelijk financieel advies

CFD roept politici op gezinnen te helpen met financieel advies. Dat draagt namelijk bij aan een financieel veiligere samenleving. Wel dient de politiek dit in de...

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

CFD plaatst vraagtekens bij het actief transparantiemodel voor schadeprovisie van minister Kaag, gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten....

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

De OvFD is “blij dat de minister exact nominale transparantie heeft losgelaten voor een systeem van een fijnmazig gemiddelde. We gaan nog in gesprek over de...

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Minister Kaag kiest de middenweg bij actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen. Er wordt overgegaan op fijnmazige gemiddelden van diverse...

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

In een open brief roept CFD de Tweede Kamer op niet te morrelen aan de huidige regeling van passieve provisietransparantie. CFD: “Voor veel consumenten zijn...

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Het debat tussen minister en Kamer dat donderdagmiddag zou plaatsvinden over onder meer de vormgeving van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...