"Eerste Kamer hoort vooral kritische deskundigen over WTP"

Familie - pensioen

"Opvallend is dat juist een aantal kritische deskundigen is gehoord. Hierna volgt nog de openbare behandeling en de stemming. De stemming is waarschijnlijk na de verkiezingen op 15 maart 2023. Wij zien dat de WTP nog volop in beweging is en dat er gelobbyd wordt voor bepaalde aanpassingen”, zegt Frank Driessen, CEO Aon’s Wealth Solutions Nederland naar aanleiding van de recente de Pensioenthermometer van Aon. “Wij verwachten echter geen grote aanpassingen, eerder detailuitwerkingen. Ook is onze inschatting dat de ingangsdatum van 1 juli aanstaande vooralsnog blijft staan. Dat betekent dus volop aan de slag.”

Wel is volgens Aon het nabestaandenpensioen nog onderwerp van gesprek. "In de nieuwe situatie kan het zo zijn dat een deelnemer een risicodekking krijgt volgens de nieuwe wet, maar ook nog aanspraak heeft op een reeds opgebouwd nabestaandenpensioen, wat tot een ‘dubbele’ dekking kan leiden. Wij vinden het niet gek om in de uitwerking rekening te houden met het reeds opgebouwde nabestaandenpensioen,“dat heeft echter ook praktische consequenties en daar moet wel goed bij stilgestaan worden. Als het in mindering brengen van het opgebouwde nabestaandenpensioen dusdanige kosten met zich meebrengt voor wat betreft de uitvoering, is het de vraag of je dat moet willen of beter kunt accepteren dat er een groep is die een ‘dubbele’ dekking kent.”

De ingangsdatum van het wetsvoorstel is weliswaar opgeschoven naar 1 juli 2023, maar de uiterste transitiedatum van 1 januari 2027 en de tussentijdse mijlpalen blijven in tact. Dat betekent voor pensioenfondsen dat er 1 juli 2024 in concept en per 1 januari 2025 definitief overeenstemming moet zijn tussen de sociale partners over de contractkeuze, het invaren en de compensatie. “Dat betekent nu serieus stappen zetten”, zegt Driessen. “Er is veel te doen. Vergis je niet in de hoeveelheid werk. Dit is een enorme verandering en resources zijn beperkt.”

Ook voor wat betreft verzekerde pensioenregelingen is het van groot belang nu te starten met de voorbereidingen voor aanpassing van de pensioenregeling zodat deze vóór 1 januari 2027 Wtp-proof is. Het betreft dan onder andere het onderzoek naar een overstap naar een DC-regeling met een gelijkblijvende premie voor alle werknemers of gebruik te maken van de eerbiedigende werking. “We merken dat nog veel werkgevers de neiging hebben de aanpassing te willen doorschuiven naar 2026. “Uitvoerders komen in grote problemen indien alle werkgevers wachten tot het laatste moment. Het is dus raadzaam de mogelijkheden na te gaan om de pensioenregeling al in 2024 of 2025 aan te passen aan de nieuwe wetgeving."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon over zakelijke markt

Aon over zakelijke markt

(Uit katern Zakelijk en Inkomen, VVP 3-2022) Welke trends zijn er momenteel te zien op de zakelijke markt? VVP vraagt het aan Aon. Wat zijn de belangrijkste trends...

Potentie beschikbare premieregeling neemt ook in eerste kwartaal 2022 toe

Potentie beschikbare premieregeling neemt ook in eerste kwartaal 2022 toe

Aon ziet in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 de gemiddelde pensioenuitkering op basis van de beschikbare premieregeling (waarbij de uitkering...

Aon versterkt zich met ervaren krachten op het gebied van Health en Wealth

Aon versterkt zich met ervaren krachten op het gebied van Health en Wealth

De ervaren krachten Erna Meijer (foto), Melanie Bronkhorst en Oscar Assmann komen de gelederen van Aon’s Health & Wealth Solutions versterken Na werkzaam...

Leonique van Houwelingen nieuwe CEO Aon Nederland

Leonique van Houwelingen nieuwe CEO Aon Nederland

Aon benoemt Leonique van Houwelingen tot CEO van Aon in Nederland per 1 november 2022. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Van...

Marlies Wilkes managing director bij One Underwriting

Marlies Wilkes managing director bij One Underwriting

Marlies Wilkes (foto) versterkt als managing director Wholesale Broking het managementteam van One Underwriting, het volmachtbedrijf van Aon. Zij neemt hiermee de...

Aon: “Urgentie nieuw  pensioenstelsel blijft aanwezig”

Aon: “Urgentie nieuw pensioenstelsel blijft aanwezig”

“Wij denken dat het verstandig is om wel over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel en de vaart erin te houden. De overgang is nodig om een houdbaar stelsel...

Strikter gekeken naar nut zakelijke reizen

Strikter gekeken naar nut zakelijke reizen

Met de coronapandemie die op zijn eind loopt, herwaarderen werkgevers het nut en de noodzaak van internationale zakelijke reizen en mobiliteit. Nu het reizen in...

Aon: urgentie ander pensioenstelsel lijkt minder groot

Aon: urgentie ander pensioenstelsel lijkt minder groot

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is ook in mei gestegen. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad is in mei gestegen naar 124 procent, aldus de...

Aon wil overheidsactie tegen wildgroei internetlabels

Aon wil overheidsactie tegen wildgroei internetlabels

Aon pleit voor overheidsactie tegen de wildgroei aan internetlabels zorgverzekering die dreigt te ontstaan. Dit nu het restant collectiviteitskorting bij de basisverzekering...

Aon: “Vaart houden in overgang naar nieuw pensioenstelsel”

Aon: “Vaart houden in overgang naar nieuw pensioenstelsel”

Aon noemt het belangrijk vaart te houden in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Frank Driessen, CEO Aon Wealth: “Met de huidige  klinkende dekkingsgraden...