Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De Stichting van de Arbeid is tevreden over de voortgang van de acties uit het "Aanvalsplan witte vlek', te meer omdat veel benaderde organisaties positief reageren en mee helpen bij het verkleinen van het aantal werknemers zonder pensioen.

In de eerste voortgangsrapportage wordt onder meer ingegaan op het met de SER op 12 oktober opgezette meld- en informatiepunt geenpensioen.nl. De Stichting heeft verder met genoegen geconstateerd dat de aanbeveling met betrekking tot het reduceren van de wachttijd in de uitzendsector al door de cao-partijen is overgenomen. Per 1 januari 2022 wordt de wachttijd voor werknemers om deel te kunnen nemen aan de pensioenregeling gereduceerd van 26 naar acht gewerkte weken, waardoor de witte vlek direct wordt teruggedrongen.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft in een reactie aan dat er “goed is gewerkt aan het actieplan, maar er is ook nog voldoende werk te doen is de komende tijd om het aantal werknemers zonder pensioen daadwerkelijk omlaag te brengen”.

22 actiepunten

De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2020 het ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan’ uitgebracht. Dit aanvalsplan bevat 22 actiepunten waar niet alleen sociale partners aan moeten werken maar waarbij ook de inzet en gezamenlijke verantwoordelijkheid van andere partijen nodig is. Met deze eerste voortgangsrapportage, die aan de staatssecretaris van SZW is aangeboden, laat de Stichting zien hoe het ervoor staat met de uitwerking van die 22 actiepunten. De uitwerking van de 22 actiepunten vormen samen een meerjarenplan, waarover de Stichting van de Arbeid eind 2022 de stand van zaken wederom zal rapporteren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
BrightPensioen: "Witte vlek pensioenen kleiner dan aangenomen"

BrightPensioen: "Witte vlek pensioenen kleiner dan aangenomen"

Werkgevers zonder een pensioenregeling in de tweede pijler worden door politiek Den Haag de ‘witte vlek’ genoemd. Alsof die werkgevers helemaal niets...

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz heeft de handreiking 'Pensioendienstverlening op maat' gepubliceerd. De handreiking is samen met de pensioensector ontwikkeld in het kader van het aanvalsplan...

Oproep StvdA: onderzoek haalbaarheid pensioenregeling of pensioen-cao

Oproep StvdA: onderzoek haalbaarheid pensioenregeling of pensioen-cao

De Stichting van de Arbeid roept decentrale partijen op om, indien er bij de betreffende onderneming c.q. sector geen pensioenregeling is afgesproken, serieus te...

Sociale partners bezorgd over hogere toezichtkosten AFM en DNB

Sociale partners bezorgd over hogere toezichtkosten AFM en DNB

Sociale partners zijn bezorgd over de hogere toezichtkosten van AFM en DNB in de zogenaamde ‘transitieperiode’ naar het nieuwe pensioenstelsel, “omdat...

Ontwikkeling basis-pensioenregeling voor kleine werkgevers uitgesteld

Ontwikkeling basis-pensioenregeling voor kleine werkgevers uitgesteld

De Stichting van de Arbeid stelt de ontwikkeling van een basis-pensioenregeling voor kleine werkgevers uit. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage Aanvalsplan...

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

De SER heeft dinsdag het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl geopend. Geenpensioen.nl is onderdeel van het in juni 2020 door Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie...

Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

De Stichting van de Arbeid pleit in een brief aan het kabinet voor de oprichting van een corona-noodfonds. De Stichting: "Hierop kunnen werkenden die werkzaam zijn...

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ geëvalueerd en geactualiseerd. Als...

Dertien procent werknemers zonder pensioenregeling

Dertien procent werknemers zonder pensioenregeling

Uit CBS-onderzoek blijkt dat dertien procent (circa 856.000 personen) van de werknemers tot de groep behoort zonder pensioenregeling, de zogeheten witte vlek. De...