Eigen schuld dikke bult...

Euro's 2

Wie opzettelijk een onjuiste belastingaangifte doet, kan zich niet verschuilen achter de belastingadviseur. Dat oordeel velt de Rechtbank Amsterdam. De verdachte gaf bewust een te laag bedrag aan omzetbelasting op.

Zijn raadsman voerde aan: "In zijn arrest van 13 februari 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH2586) heeft de Hoge Raad het volgende overwogen: 'Indien een belastingplichtige zich laat bijstaan door een adviseur die hij voor voldoende deskundig mocht houden en aan wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet behoefde te twijfelen, is er geen aanleiding tot het stellen van de algemene eis dat de belastingplichtige zich ter voorkoming van fouten ook zelf in de inhoudelijke aspecten van op hem toepasselijke belastingregelingen verdiept. Dit wordt niet anders door het enkele feit dat hij – al dan niet op grote schaal – gebruik maakt van de desbetreffende regeling'. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 3 februari 2017 (HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:127) daaraan toegevoegd dat dit uitgangspunt ook geldt voor zover het gaat om 'betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden'. In zijn arrest van 11 augustus 2017, ECLI:NL:HR:2017:1611 heeft de Hoge Raad een en ander nog eens bevestigd. Er was gelet op de deskundigheid van zijn boekhouder en belastingadviseur, aan wiens zorgvuldige taakvervulling (de bestuurder van) verdachte niet behoefde te twijfelen, en eerdere praktijk, geen reden voor verdachte te twijfelen aan zijn aanname dat verdachte zijn belastingaangifte kon laten doen zoals hij heeft gedaan. Het (voorwaardelijk) opzet op het doen van onjuiste belastingaangifte ontbreekt."

De rechtbank is van oordeel dat dit verweer niet slaagt. "De desbetreffende overweging van de belastingkamer van de Hoge Raad is hier niet van toepassing. Het gaat in deze zaak niet om een fiscale kwestie waarin verdachte geen gelijk heeft gekregen maar om het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken. Uit onder meer de verklaring van de bestuurder van verdachte blijkt dat hij niet slechts is afgegaan op het advies van zijn belastingconsulent, maar dat hij wist dat telkens opzettelijk te lage omzetbelasting werd aangegeven."

De rechtbank legt een boete op van 50.000 euro.

Reactie toevoegen

 
Arbeidskorting met 115 euro verhoogd

Arbeidskorting met 115 euro verhoogd

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Daarom trekt het kabinet structureel twee miljard euro uit om mensen met een krappe beurs...

Sleutelovereenkomsten uitgezonderd van het belastbaar feit

Sleutelovereenkomsten uitgezonderd van het belastbaar feit

Door sleutelovereenkomsten uit te zonderen van het belastbaar feit, zoals opgenomen in de Fiscale Verzamelwet 2025 die momenteel wordt geconsulteerd, is geen sprake...

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Register Belastingaviseurs: “Sta afbouwen FOR toe”

Register Belastingaviseurs: “Sta afbouwen FOR toe”

Het Register Belastingadviseurs (RB) schrijft te begrijpen dat het kabinet in navolging van het afschaffen van pensioen in eigen beheer, ook de fiscale oudedagsreserve...

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot 28.947 euro. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in...

Ruimere mogelijkheden om oudedagsverplichting om te zetten

Ruimere mogelijkheden om oudedagsverplichting om te zetten

Het kabinet wil dat belastingplichtigen ruimere mogelijkheden hebben om hun oudedagsverplichting (ODV) om te zetten in een lijfrente. De ODV is de fiscale waarde...

Kabinet wil oudedagsreserve afschaffen

Kabinet wil oudedagsreserve afschaffen

Het kabinet wil de oudedagsreserve afschaffen. “Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2023 hun oudedagreserve niet meer verder opbouwen”, aldus het Belastingplan...

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek...

Twee belastingschijven in box 2 vanaf 2024

Twee belastingschijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet wil twee belastingschijven introduceren in box 2 van de belastingen. In box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting...

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe

Staatssecretaris Van Rij heeft het gewijzigde wetsvoorstel waarmee vanaf 2023 excessief lenen van de eigen bv wordt aangepakt naar de Tweede Kamer gestuurd, conform...