Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

euro's via Pixabay 4

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te wijzigen oneerlijk is. Voor de bevoegdheid tot wijziging geldt geen voorwaarde en uit de bepaling volgt niet onder welke omstandigheden en volgens welke mechanismen de opslag zal worden gewijzigd. Daarmee is het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van eiser dermate verstoord dat de bepaling oneerlijk is.

De rechtbank: “De wijzigingsbepaling zoals hier aan de orde is een bepaling zoals bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 93/13 onder j. Op grond hiervan wordt een bepaling die de handelaar het recht geeft om de overeenkomst zonder geldige reden eenzijdig te wijzigen vermoed oneerlijk te zijn. Hierop bestaat een uitzondering voor wijziging van de rente door financiële instellingen, maar die uitzondering geldt alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De klant moet de overeenkomst onmiddellijk kunnen opzeggen, de wijziging moet direct aan de klant ter kennis worden gebracht en er moet een geldige reden zijn voor de wijziging. De Hoge Raad heeft met betrekking tot een soortgelijke bepaling als hier aan de orde overwogen dat deze voorwaarden in de bepaling zelf moeten worden opgenomen. Aan die voorwaarde is niet voldaan, omdat in de bepaling niet staat dat een geldige reden nodig is voor de wijziging. De bepaling wordt daarom vermoed oneerlijk te zijn.”

Eiser vorderde dat voor recht wordt verklaard dat de opslagverhogingen boven de 1,3 procent ongeldig zijn.

De vordering van eiser tot vernietiging wordt toegewezen en HQ Hypotheken 71 (een label van BNP Paribas Personal Finance) wordt veroordeeld om aan eiser terug te betalen wat hij te veel heeft betaald.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

"ECB dwingt banken tot hogere rente op aflossingsvrije hypotheken"

"ECB dwingt banken tot hogere rente op aflossingsvrije hypotheken"

De Hypotheekshop verwacht dat de renteopslag voor aflossingsvrije hypotheken omhoog zal gaan, wellicht naar 0,5 tot één procent. De adviesketen: "Al...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...