Ex moet standaard helft pensioen ontvangen

Scheiding

Opgebouwd pensioen moet na scheiding automatisch fiftyfifty worden verdeeld, vindt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Hij bespreekt het plan binnenkort met de pensioensector. Halverwege volgend jaar moet het voorstel naar de Tweede Kamer.

Na een melding van de Basisregistratie Personen, gaat dan standaard de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen naar de ex-partner. Voormalige echtelieden kunnen ook samen beslissen van deze regeling af te wijken. De aanpassing geldt alleen voor gehuwden en geregistreerde partners, niet voor ongehuwd samenwonenden.  

Lastige opgave

Ex-partners hebben nu al beide recht op de helft, maar dan moeten ze wel binnen twee jaar na scheiding aangeven dat ze het pensioen gaan delen. Blijft dit achterwege, dan is het aan de voormalige partners om er samen uit te komen. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave.

Koolmees wijst er in een brief aan de Tweede Kamer over de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) op, dat de overheid steeds meer ‘redzaamheid’ van burgers verwacht. ‘Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker op het moment dat het leven tegenzit, zoals bij een echtscheiding’.

Een verandering van opzet van de Wvps moet partners meer zekerheid bieden, ook met het oog op ongelijke inkomensposities, de stijging van de AOW-leeftijd en de verandering van het pensioenstelsel.

Onafhankelijkheid

Het pensioen kan bij scheiding op twee manieren worden verdeeld: via verevening –verdeling als het pensioen in gaat- of door middel van conversie –verdeling na scheiding. Verevening geldt als standaard, maar Koolmees wil toe naar conversie. Dit zou de onafhankelijkheid van de ex-partners ten goede komen, aangezien zij een zelfstandige aanspraak op het pensioen hebben en niet voor de rest van hun leven aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast zou conversie het opgebouwde pensioenbedrag inzichtelijker maken. Volgens Koolmees is nu niet altijd te zien welk bedrag naar de ex gaat. ‘Als conversie de standaard wordt, zien beide ex-partners de geconverteerde pensioenaanspraak op zowel het uniform pensioenoverzicht als op mijnpensioenoverzicht.nl, en kunnen ze daarmee rekening houden.’

Gevolgen pensioenuitvoerders

Slechts drie procent van de uitbetalingen van pensioenuitvoerders wordt momenteel via conversie verricht. Een verandering van standaardmethode brengt dan ook de nodige administratieve rompslomp met zich mee. Volgens Koolmees biedt digitalisering van processen echter uitkomst. ‘Als conversie de standaardwijze van verdelen van ouderdomspensioen wordt, is de verwachting dat pensioenuitvoerders het conversieproces zullen automatiseren en de kosten per conversie zullen afnemen’.

Reactie toevoegen

 
Partnerpensioen bij vooroverlijden enkel nog op risicobasis

Partnerpensioen bij vooroverlijden enkel nog op risicobasis

Conform het advies van de Stichting van de Arbeid stelt minister Koolmees voor dat (fiscaal gefaciliteerd) partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden...

Geen automatisch partnerpensioen bij samenwonen

Geen automatisch partnerpensioen bij samenwonen

Zwitserleven vraagt stellen die gaan samenwonen om goed naar hun pensioenregeling te kijken en tijdig bij hun werkgever of pensioenuitvoerder aan te geven dat zij...

Aegon: "Partnerpensioen zorgwekkend onbekend"

Aegon: "Partnerpensioen zorgwekkend onbekend"

Nederlanders snappen weinig van partnerpensioen en van de grote financiële gevolgen die een overlijden voor de nabestaanden kan hebben. Dat is de conclusie...

Aegon voorziet drama\'s na aftopping partnerpensioen

Aegon voorziet drama\'s na aftopping partnerpensioen

Aegon pleit voor uitstel van de aftopping voor partnerpensioen met een jaar: “Dat geeft betrokken werkgevers en werknemers de gelegenheid om het nabestaandenpensioen...