Extra geld voor arbeidsmarkt en economie

Wouter Koolmees nieuw 2020

Door de coronacrisis raken mensen hun baan of bedrijf kwijt en moeten zij omschakelen naar ander werk. Dat betekent dat zij nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Het kabinet investeert vanaf 2021 1,4 miljard om mensen hierbij te helpen. Het budget gaat naar begeleiding van mensen van werk naar werk of vanuit uitkering naar werk; meer bij- en omscholingsmogelijkheden; intensieve begeleiding van kwetsbare scholieren naar werk of opleiding; betere ondersteuning van mensen met problematische schulden.

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

De werkgever kan op de volgende manieren de scholingskosten onbelast vergoeden: de werkgever betaalt de scholingskosten als onderdeel van een sociaal plan. Is er na het dienstverband een deel scholingsbudget over? Dan mag de ex-werknemer dit na zijn dienstverband nog gebruiken.

De Belastingdienst toetst of de werknemer de scholing volgt om de arbeidsmarktpositie te verbeteren met als doel om een inkomen te verdienen. De werkgever geeft de scholingskosten op als eindheffing bij contractbeëindiging in de werkkostenregeling. De Belastingdienst berekent hier dan geen loonheffing over.

Werken met Wajong loont sneller

Werken loont sneller voor jongeren met een arbeidsbeperking in de Wajong. Als zij werken, houden ze naast hun uitkering 30 cent van iedere euro die ze verdienen. Met loondispensatie is dat bedrag hoger. Wie vroeger Wajong ontving en werkloos raakt, mag tot de AOW-gerechtigde leeftijd terugkeren in de Wajong. Ook ontvangen jongeren in de Wajong die een opleiding volgen, vanaf hun achttiende jaar een volledige Wajong-uitkering. Voor deze maatregelen heeft het kabinet in 2020 en 2021 een budget van 53 miljoen.

Investeringen voor economisch herstel en groei

In het nieuwe Nationaal Groeifonds komt de komende vijf jaar 20 miljard beschikbaar voor investeringen in welvaart op de lange termijn. Het geld gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Een onafhankelijke commissie van experts beoordeelt de projectvoorstellen en adviseert het kabinet welke projecten geschikt zijn. Het kabinet wil daarmee zorgen dat ook volgende generaties kunnen wonen in een Nederland met goede zorg, goed onderwijs, een leefbare omgeving en genoeg geld om zelf te kunnen besteden.

Het kabinet wil dat ook bedrijven blijven investeren. Zodat het weer beter gaat met de economie. En Nederland weer uit de crisis komt. Het kabinet investeert daarom in 2021 vervroegd twee miljard. Dat geld gaat naar infrastructuur en verduurzaming. En maakt het met belastingmaatregelen aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
WAB: 30 procent herzieningssituatie ook in 2021 opgeschort

WAB: 30 procent herzieningssituatie ook in 2021 opgeschort

Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van corona. De 30 procent herzieningssituatie zal daarom ook in 2021 worden opgeschort....

Aanvullingen op derde steunpakket corona

Aanvullingen op derde steunpakket corona

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente coronamaatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een...

Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Bij de vaststelling van NOW-1 wordt bij invorderingen een ondergrens van 500 euro gehanteerd, meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De minister: "Het algemeen...

Opening vaststellingsloket NOW-2 verschoven naar april 2021

Opening vaststellingsloket NOW-2 verschoven naar april 2021

Minister Koolmees verschuift de opening van het vaststellingsloket NOW-2 van november naar april volgend jaar. Dit vanwege de grote administratieve druk op UWV momenteel....

Disfunctioneren (d-grond)

Disfunctioneren (d-grond)

Om een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden wegens disfunctioneren moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden die zijn beschreven in artikel 7:669 lid 1 en...

Regelingen compensatie transitievergoeding

Regelingen compensatie transitievergoeding

De uitvoering van de compensatieregeling LAO (compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid) loopt volgens minister Koolmees goed....

UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen

UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen

In de donderdag verschenen UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen staan de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt centraal. Uit de publicatie...

Werkgevers willen snel time-out- en stopregeling na nieuwste coronamaatregelen

Werkgevers willen snel time-out- en stopregeling na nieuwste coronamaatregelen

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het na de dinsdagavond door het kabinet afgekondigde verscherpte coronamaatregelen essentieel dat er snel een time-out- en stopregeling...

"Integreer nabestaandenuitkering eerste en twee pijler"

"Integreer nabestaandenuitkering eerste en twee pijler"

Beleidsmakers kunnen overwegen om de nabestaandenuitkering vanuit de eerste en tweede pijler te integreren, bijvoorbeeld een uitkering voor drie tot vijf jaar van...

Programma Vitaal Bedrijf van start

Programma Vitaal Bedrijf van start

Staatssecretaris van ’t Wout (SZW) heeft maandag samen met staatssecretaris Blokhuis (VWS) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma...