Fikse naheffing kosten doorlopend toezicht

Eurobiljetten

Adviseurs en bemiddelaars krijgen van de AFM een naheffing van 17,4 procent over het factuurbedrag doorlopend toezicht 2012. Daarnaast gaan ze meer bijdragen aan het toezicht 2013.
 

De AFM: "De heffing in 2012 was relatief laag doordat de daadwerkelijke uitgaven in 2011 lager waren dan begroot. Dit overschot is in 2012 verrekend. Vorig jaar was er juist een tekort en dit wordt nu, in 2013, via een aparte naheffing in rekening gebracht, bij die ondernemingen aan wie ook in 2012 een heffing voor doorlopend toezicht is opgelegd. De naheffing bedraagt 17,4 procent van de opgelegde heffing over 2012. Dit bedrag wordt apart zichtbaar gemaakt op de factuur voor het doorlopend toezicht 2013." Over 2013 geldt een basistarief van 750 euro en een variabel tarief. De belangrijkste reden voor de stijging van de heffingen in 2013 is de lagere overheidsbijdrage. In 2012 was de begrote bijdrage van de overheid aan het AFM-toezicht nog 29 miljoen euro. Deze bijdrage is in 2013 gedaald naar 20 miljoen euro.

Reactie toevoegen

 

Reacties

George Wognum - 3 juli 2014

Zuiver een hypothetische vraag: Een burger kan in de schuldsanering komen. Een bedrijf kan failliet gaan. Een bank kan failliet gaan, zelfs een land kan failliet gaan. Maar de AFM? Als je achteraf eventueel ontstane tekorten op deze manier kunt verrekenen, is faillissement dan uberhaupt mogelijk? Mijn gevoel zegt van niet. Lijkt me toch een heerlijk gerust gevoel geven als leidinggevende.

Peter Huizinga - 17 juli 2013

Heb er maar één woord voor: Ratten!

Frans Lampe - 14 juni 2013

@ Rob Bastian als de regels goed, helder en duidelijk zijn met gelijke toepassing voor iedereen, is er minder toezicht nodig op het handhaven van de regels, omdat er simpelweg minder excessen zijn. Daar had ik rekening mee gehouden in mijn begroting, niet in de groei van het aantal rotte appels. Als de AFM zijn takenpakket zelfstandig uitbreidt met advisering voor de regelgeving, dan wordt het vanzelf een duurdere grap, helaas!

Rob Bastian - 13 juni 2013

Goed toezicht kost nou eenmaal geld mensen. Doordat het aantal kantoren dalende is zal de bijdrage per kantoor logischerwijze toenemen. U kunt daar in uw begroting rekening mee houden!

Leo Tol - 13 juni 2013

Heel interessant commentaar op Powned, zeker van toepassing op onze branche. http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/06/werkloze_stratenveger_moet_str.html "Dit is dan ook het gevaar van de VVD en de PvdA aan de macht; ze willen massaal de lonen matigen. Onderaan moet alles lager, en in het midden romen ze alles af met belastingen. Wat blijft er over? Een elite met veel geld, straatarme werkenden, en een enorm verschil tussen arm en rijk. De economie zakt in elkaar. Wie hebben hier baat bij? Het MKB gaat massaal inkrimpen (failliet), en de grote bedrijven + multinationals kunnen de hele markt overnemen voor een prikkie. De VVD en de PvdA regeren uitsluitend voor de grote bedrijven en de multinationals, een andere motivatie kan ik in ieder geval niet herkennen. U wel? Old_Spice | 12-06-13 | 21:29"

Leo Tol - 13 juni 2013

Topic op GeenStijl over het CJIB, onvoorstelbare megalomanie, lijkt erg op AFM. http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/06/van_onze_centen.html

Martin Schipper - 13 juni 2013

@Wim Top! Die durven niet joh, die zijn bang voor de impact van wat deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid - herstel: burgerlijk medeleven zal teweeg brengen. En Heksenberg zul je vast ook niet horen.... Of... wacht es even, hoor ik daar nou echt Jurjen een mailjte typen....?

Martin Schipper - 13 juni 2013

Ik heb er eens goed over nagedacht en wil hier serieus werk van maken. Ik vind het schandalig dat mensen als Gerrisesn maar 510000 euro verdienen en daarvoor precies datgene doen wat ze moeten doen: boeven als D.S. en zijn secondanten als bijv. G.Z. uit de markt halen, de Rabobank flinterhard afstraffen en zelf op de kosten bezuinigen. Ik wil graag iets van een "red de Armlastige Financiële Mannen"-actie starten, een soort giro 555 voor topbestuurders. In elk geval ga ik mijn nota aan de AFM tijdig (in 133 termijnen) betalen en aansluitend wil ik graag elke dag 0,10 cent aan ze gaan doneren. Het raakt mij diep wat wij, armlstig, hardwerkend intermediair, de enigen zijn die de reddingsboei zijn van dit clubje elitairen. Wie doet mee?????

Wil Rotteveel - 13 juni 2013

Ik. Waar blijft de Adfiz en D&O in deze discussie.

Frans Lampe - 12 juni 2013

@Martin, met het risico off topic te gaan, als je de voormalige functies ziet van het bestuur, van hun voorgangers en het feit dat De Jager destijds zijn goedkeuring heeft verleend, dan lijkt er op zijn minst een belangenverstrengeling zichtbaar te worden. Ik heb geen politieke vrinden, beweeg mij niet op social media, maar hoop slechts dat een Adfiz, CFD, of van mijn part een D&O dit landelijke onder de aandacht kan brengen om steun te vinden.

Nog geen wijziging Wet toezichtkosten

Nog geen wijziging Wet toezichtkosten

Financiën heeft de oorspronkelijk beoogde wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht uit het definitieve wetsvoorstel Wijzigingswet financiële...

Toezicht vanaf 2015 "in ieder geval duurder"

Toezicht vanaf 2015 "in ieder geval duurder"

Financiële ondernemingen krijgen de komende periode het verzoek van de AFM om de zogenoemde heffingsmaatstaf door te geven. Deze informatie heeft de AFM nodig...

Financiën verscherpt toezicht op levensverzekeraars

Financiën verscherpt toezicht op levensverzekeraars

Vanaf 2014 wordt het toezicht op grote en middelgrote aanbieders van levensverzekeringen aangescherpt door invoering van een nieuw, risicogewogen solvabiliteitscriterium....

Financiën legt noodzaak ingrijpen uit

Financiën legt noodzaak ingrijpen uit

Het ministerie van Financiën heeft een infographic laten maken, die inzichtelijk moet maken waarom er ingegrepen wordt in de financiële sector. "Een...