Financieel CV voor werkzoekenden

Laptop

Minister Koolmees heeft het Financieel CV gelanceerd, een website waar werkzoekenden op individueel niveau kunnen zien welke regelingen en subsidies op hen van toepassing zijn.

De minister: "Er zijn verschillende subsidies en regelingen die tot doel hebben een werkzoekende aantrekkelijker te maken voor een werkgever, of de arbeidskosten te verlagen. Ondanks inspanningen van (onder andere) UWV, werkgeversorganisaties en (financieel) adviseurs zijn niet alle werkgevers op de hoogte van de regelingen waar zij gebruik van zouden kunnen maken, als zij een werkzoekende een kans bieden. Maar ook de werkzoekende zelf weet vaak niet precies waar hij aanspraak op kan maken.

"De regelhulp waarmee een dergelijk digitaal overzicht van de belangrijkste regelingen gemaakt kan worden, is nu gereed. Op basis van de gegevens die de werkzoekende zelf invult, ontstaat een geïndividualiseerd overzicht van de voor hem/haar (mogelijk) geldende regelingen. Dat overzicht wordt desgewenst gepresenteerd in de vorm van een concept-brief aan een aspirant werkgever. De werkzoekende kan die brief bij zijn sollicitatie voegen of meenemen naar een gesprek."

Het is de werkzoekende zelf die de regie houdt. Hij kan zelf beslissen om deze regelhulp te gebruiken, het moment kiezen waarop hij dat wil doen en de mate waarin hij daarin persoonlijke gegevens verstrekt. Als de gebruiker ervoor kiest om persoonlijke gegevens in te vullen, kan daarmee een geïndividualiseerd overzicht worden gemaakt, waar de gebruiker zelf over kan beschikken. De gegevens worden niet bewaard. Om de privacy van de werkzoekende verder te garanderen, bestaat ook de mogelijkheid om het financieel CV anoniem in te vullen.

 

De in het overzicht getoonde uitkomsten en bedragen geven een indicatie op basis van de ingevulde gegevens. De werkgever/werkzoekende kan geen rechten ontlenen aan het Financieel CV.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AMvB regelt uitwisselen gegevens werknemer tussen werkgever en verzekeraar

AMvB regelt uitwisselen gegevens werknemer tussen werkgever en verzekeraar

Per 1 januari 2019 wordt een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) van kracht die bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken voor het verzekeren van ziekte-en...

Meer huishoudens met inkomen boven 50.000 euro

Meer huishoudens met inkomen boven 50.000 euro

In 2017 had 6,7 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland, een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50.000 euro (besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor...

WIA-instroom stijgt door langer doorwerken

WIA-instroom stijgt door langer doorwerken

Het UWV kan ook na verder onderzoek niet verklaren waarom er in 2016 een extra toename van de WIA-instroom is geweest. Wel bevestigt het onderzoek het beeld dat langer...

Gelijkwaardiger uitvoering hybride stelsel

Gelijkwaardiger uitvoering hybride stelsel

Minister Koolmees heeft twee stappen aangekondigd om de uitvoering van het hybride stelsel ZW en WGA gelijkwaardiger te maken voor UWV en private uitvoerders. Hiermee...

Onderzoeken naar ontwikkelingen hybride markt vertraagd

Onderzoeken naar ontwikkelingen hybride markt vertraagd

De onderzoeken naar de ontwikkelingen op de hybride markt voor de ZW en WGA zijn vertraagd, meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. In zijn brief van 5 juli...

ENgage overgenomen door Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners

ENgage overgenomen door Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners

Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners neemt per 1 januari 2019 ENgage Werkgeversadvies over. De overname van alle activiteiten en medewerkers sluit aan op...