Financiële sector moet meer rekening houden met duurzaamheidsrisico’s

Tanker via Pixabay

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meer rekening houden met duurzaamheidsrisico’s. Aldus DNB naar aanleiding van haar onderzoek ’Op weg naar een duurzame balans’. Uit een enquête onder 127 Nederlandse financiële instellingen blijkt dat een meerderheid nog niet beschikt over een adequate inbedding van duurzaamheidsrisico’s in het risicobeheer. Daarbij vinden financiële instellingen het lastig om duurzaamheidsrisico’s te meten en daarover te rapporteren vanwege een beperkte beschikbaarheid van consistente en betrouwbare gegevens.

DNB: "Uit de enquête onder 61 pensioenfondsen, 37 verzekeraars en 29 banken blijkt dat deze zich wel bewust zijn van deze risico’s, maar dat slechts een minderheid van pensioenfondsen (30 procent), verzekeraars (22 procent) en banken (tien procent) aangeeft duurzaamheidsrisico’s expliciet mee te nemen in hun risicobereidheid. Het gebruik van relevante maatstaven voor duurzaamheidsrisico’s is nog volop in ontwikkeling bij verzekeraars (35 procent), banken (zeventien procent) en pensioenfondsen (59 procent).

DNB: "Wij sporen financiële instellingen aan om niet te wachten met het meten van duurzaamheidsrisico’s totdat ‘perfecte data’ beschikbaar zijn, mede ook omdat de data juist beter kunnen worden als de sector er mee aan de slag gaat. In een eigen meting laten we zien dat de wereldwijd gefinancierde CO2-voetafdruk van beleggingen en leningen van Nederlandse financiële instellingen ten minste 82 Mton bedraagt, equivalent aan de helft van de Nederlandse uitstoot. De overgang naar een klimaatneutrale economie vertegenwoordigt daarmee een materieel risico voor de Nederlandse financiële instellingen."

Stranded assets

Een andere benadering laat zien dat de activiteiten van bedrijven in de portefeuilles van Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen de komende jaren in toenemende mate afwijken van het transitiepad dat nodig is om de internationale klimaatdoelen te realiseren. Er is daardoor sprake van een toenemend risico op stranded assets, activa die door de vergroening van de maatschappij aan waarde verliezen. DNB: "Hoewel afbouw van sommige portefeuilles in bepaalde gevallen opportuun kan zijn, hebben financiële instellingen ook andere instrumenten tot hun beschikking om deze risico’s te beheersen. Zo kunnen zij bedrijven waarin zij beleggen stimuleren om duurzaamheidsrisico’s te beheersen bijvoorbeeld door middel van engagement en kwalitatieve kredietvoorwaarden."

In 2022 zal DNB haar toezichtverwachtingen voor de beheersing van duurzaamheidsrisico’s nader concretiseren en ter consultatie voorleggen aan de sector. De intentie daarbij is om aan te sluiten bij de ECB-gids met toezichtverwachtingen voor banken, rekening houdend met de specifieke kenmerken van Nederlandse financiële instellingen. Deze zijn verplicht over een integere en beheerste bedrijfsvoering te beschikken, waardoor zij inzicht hebben in alle materiële risico’s en deze ook beheersen. Dit geldt onverkort voor duurzaamheidsrisico’s.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

Terwijl de rente op hypotheken na de renteverhogingen door de ECB sterk is gestegen, is de rente op spaarrekeningen nog maar beperkt gestegen. Dat banken een renteverhoging...

Verduurzaming loont

Verduurzaming loont

(Kees Dullemond, van INSVER in VVP 2) Verduurzamen start met het vergaren van kennis. Over wat het is én wat je kunt doen. Dat is een belangrijke reden...

Huizen voor starters iets beter betaalbaar vanaf najaar

Huizen voor starters iets beter betaalbaar vanaf najaar

Huizen worden voor starters op de woningmarkt vanaf dit najaar iets beter betaalbaar. De huizenprijzen dalen, maar door de gestegen hypotheekrente zijn starters...

Meer banken zien daling in vraag naar hypotheekleningen

Meer banken zien daling in vraag naar hypotheekleningen

Voor het derde kwartaal op rij rapporteert een toenemend aantal banken een daling in de vraag naar hypotheekleningen. Dat blijkt uit de meest recente editie van...

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Als Nederlandse huishoudens kwetsbaar zijn, zijn zij dat vaak op meerdere punten tegelijk. Zo hebben huishoudens met hoge woonlasten ook vaker dan gemiddeld een...

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

Tijdens een DNB-bijeenkomst met huurders, starters en anderen kwamen volgens de toezichthouder originele hypotheek-ideeën bovendrijven. DNB: “Zo blijkt...

Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar met een onderzoek naar...

Martin van Rijn van AFM naar DNB

Martin van Rijn van AFM naar DNB

Martin van Rijn stopt op 24 mei 2023 als voorzitter van de RvT van de AFM. Dan loopt zijn termijn af. Per 1 juni 2023 wordt hij voorzitter van de Raad van Commissarissen...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....