Financiële sector moet meer rekening houden met duurzaamheidsrisico’s

Tanker via Pixabay

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meer rekening houden met duurzaamheidsrisico’s. Aldus DNB naar aanleiding van haar onderzoek ’Op weg naar een duurzame balans’. Uit een enquête onder 127 Nederlandse financiële instellingen blijkt dat een meerderheid nog niet beschikt over een adequate inbedding van duurzaamheidsrisico’s in het risicobeheer. Daarbij vinden financiële instellingen het lastig om duurzaamheidsrisico’s te meten en daarover te rapporteren vanwege een beperkte beschikbaarheid van consistente en betrouwbare gegevens.

DNB: "Uit de enquête onder 61 pensioenfondsen, 37 verzekeraars en 29 banken blijkt dat deze zich wel bewust zijn van deze risico’s, maar dat slechts een minderheid van pensioenfondsen (30 procent), verzekeraars (22 procent) en banken (tien procent) aangeeft duurzaamheidsrisico’s expliciet mee te nemen in hun risicobereidheid. Het gebruik van relevante maatstaven voor duurzaamheidsrisico’s is nog volop in ontwikkeling bij verzekeraars (35 procent), banken (zeventien procent) en pensioenfondsen (59 procent).

DNB: "Wij sporen financiële instellingen aan om niet te wachten met het meten van duurzaamheidsrisico’s totdat ‘perfecte data’ beschikbaar zijn, mede ook omdat de data juist beter kunnen worden als de sector er mee aan de slag gaat. In een eigen meting laten we zien dat de wereldwijd gefinancierde CO2-voetafdruk van beleggingen en leningen van Nederlandse financiële instellingen ten minste 82 Mton bedraagt, equivalent aan de helft van de Nederlandse uitstoot. De overgang naar een klimaatneutrale economie vertegenwoordigt daarmee een materieel risico voor de Nederlandse financiële instellingen."

Stranded assets

Een andere benadering laat zien dat de activiteiten van bedrijven in de portefeuilles van Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen de komende jaren in toenemende mate afwijken van het transitiepad dat nodig is om de internationale klimaatdoelen te realiseren. Er is daardoor sprake van een toenemend risico op stranded assets, activa die door de vergroening van de maatschappij aan waarde verliezen. DNB: "Hoewel afbouw van sommige portefeuilles in bepaalde gevallen opportuun kan zijn, hebben financiële instellingen ook andere instrumenten tot hun beschikking om deze risico’s te beheersen. Zo kunnen zij bedrijven waarin zij beleggen stimuleren om duurzaamheidsrisico’s te beheersen bijvoorbeeld door middel van engagement en kwalitatieve kredietvoorwaarden."

In 2022 zal DNB haar toezichtverwachtingen voor de beheersing van duurzaamheidsrisico’s nader concretiseren en ter consultatie voorleggen aan de sector. De intentie daarbij is om aan te sluiten bij de ECB-gids met toezichtverwachtingen voor banken, rekening houdend met de specifieke kenmerken van Nederlandse financiële instellingen. Deze zijn verplicht over een integere en beheerste bedrijfsvoering te beschikken, waardoor zij inzicht hebben in alle materiële risico’s en deze ook beheersen. Dit geldt onverkort voor duurzaamheidsrisico’s.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Martin van Rijn van AFM naar DNB

Martin van Rijn van AFM naar DNB

Martin van Rijn stopt op 24 mei 2023 als voorzitter van de RvT van de AFM. Dan loopt zijn termijn af. Per 1 juni 2023 wordt hij voorzitter van de Raad van Commissarissen...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Bij ongeveer twee derde van de verzekeraars bestaan er volgens DNB tekortkomingen in de beheersmaatregelen ten aanzien van datakwaliteit, zoals hiaten in het datakwaliteitsbeleid,...

INSVERdaad!

INSVERdaad!

(Paul Burger, Ansvar/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 06-2022) In mijn column van september, ‘Groene handjes en voetjes’, gaf ik wat voorbeelden...

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...

Extra financiële ruimte om te verduurzamen

Extra financiële ruimte om te verduurzamen

(Partner in kennis Financieel Zeker in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Hoe kunnen we concreet invulling geven aan onze ambitie om brede welvaart voor onze...

Klimaat en duurzaamheid top-prioriteit maken

Klimaat en duurzaamheid top-prioriteit maken

(Kees Dullemond, INSVER, in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Steeds meer bedrijven pakken duurzaamheid actief op. Het merendeel van de bedrijven hebben volgens...

Ondernemer gebaat bij duurzame samenwerking

Ondernemer gebaat bij duurzame samenwerking

(Partner in kennis a.s.r. in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) Klimaatdoelen, zoals de reductie van CO2-emissie met 60 procent in 2030, komen steeds dichterbij....