Financiën blijft inzetten op afschaffen overheidsbijdrage toezicht

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën gaat er nog steeds van uit dat de overheidsbijdrage aan het toezicht op de financiële sector wordt afgeschaft.

Dit ondanks de zware kritiek die de Raad van State heeft uitgeoefend op het betreffende voorstel. In de Wijzigingswet financiële markten 2016, ter consultatie aan de markt voorgelegd, gaat Financiën ervan uit dat het wetsvoorstel het toch haalt. In dat verband wordt in de Wijzigingswet voorgesteld dat financiële ondernemingen die hun kostenbijdrage niet voldoen uiteindelijk hun vergunning verliezen.

Financiën: "Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wbft dat is ingediend bij de Tweede Kamer behelst de afschaffing van de overheidsbijdrage aan de toezichtkosten, alsmede de noodzakelijke aanpassing in procentuele aandelen dat iedere toezichtcategorie bijdraagt aan de financiering van de kosten. Voor de afschaffing van de overheidsbijdrage en de doorberekening van de toezichtkosten is van belang dat de onder toezichtstaande ondernemingen als groep gebaat zijn bij een effectief toezicht en dat instellingen zich niet makkelijk kunnen onttrekken aan de groep. Wanneer een onderneming niet voldoet aan zijn verplichte bijdrage in de toezichtkosten, zal dit uiteindelijk neerslaan bij de andere onder toezichtstaande ondernemingen.

"Voorgesteld wordt een wijziging van artikel 1:104, eerste lid, van de Wft tot het voorzien in de mogelijkheid van intrekking van een vergunning indien een onderneming niet aan de betalingsverplichting van de heffingen voor het doorlopend toezicht als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wbft wordt voldaan. Hierbij is van belang dat de voorgestelde intrekkingsgrond als “stok achter de deur” fungeert: gezien de verstrekkende consequenties van de intrekkingsgrond, zal de toezichthouder terughoudend gebruik dienen te maken van deze maatregel. Pas wanneer de toezichthouder alle acties heeft ondernomen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om de instelling tot betaling te bewegen, en deze acties geen soelaas bieden, mag de toezichthouder overgaan tot het intrekken van de vergunning. Wat redelijkerwijs verwacht mag worden, is afhankelijk van de specifieke omstandigheden per geval, maar behelst in ieder geval het doorlopen van de reguliere betaling-, aanmaning- en incassoprocedures. Ook het aanbieden van een betalingsregeling indien de instelling daarom verzoekt binnen de betaaltermijn kan hieronder worden gevat."
 

Reactie toevoegen

 
Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister Van Weyenberg ziet voor nu geen noodzaak voor vergaande nieuwe wettelijke maatregelen inzake finfluencers. Hij ziet wel ruimte voor verbeteringen. De minister:...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Nederland nog altijd een van rijkste landen eurozone

Nederland nog altijd een van rijkste landen eurozone

Ondanks een forse daling is Nederland met een netto financieel vermogen per hoofd van de bevolking van 103.120 euro nog altijd eem van de rijkste landen in de eurozone....

Helft verwacht actieve hulp werkgever bij geldstress

Helft verwacht actieve hulp werkgever bij geldstress

De helft van alle respondenten in onderzoek door Bowers & Jackling (detachering) wil dat hun werkgever hen actief helpt als zij het financieel moeilijk hebben....

Nibud Budgethandboek 2023 verschenen

Nibud Budgethandboek 2023 verschenen

Het Nibud Budgethandboek 2023 is verschenen. Het handboek wordt dit jaar voor de veertigste keer uitgegeven. “In de loop der jaren”, aldus het Nibud,...