Financiën legt noodzaak ingrijpen uit

infographic hervorming financiele sector

Het ministerie van Financiën heeft een infographic laten maken, die inzichtelijk moet maken waarom er ingegrepen wordt in de financiële sector.

"Een goed functionerende financiële sector, met gezonde en betrouwbare instellingen is van groot belang voor de samenleving", aldus de Infographic. "De kredietcrisis van 2008 heeft de kwetsbaarheden in de financiële sector en het toezicht daarop duidelijk gemaakt. De overheid heeft noodgedwongen een aantal banken en financiële instellingen gered en het (spaar)geld van burgers veilig gesteld. Hervromingen zijn nodig om de oorzaken van de problemen aan te pakken."

Het plaatje maakt duidelijk dat de het ministerie en DNB meer mogelijkheiden tot ingrjipen hebben, dat de consument wettelijk beter beschermd wordt, bijvoorbeeld door een provisieverbod en dat het toezicht wordt uitgebreid. Ook helpt het ministerie om de noodzakelijke cultuurverandering te stimuleren, bijvoorbeeld met een beroepsverklaring, ziet het toe op gematigd beloningsbeleid en dienen banken bij te dragen om financiële problemen in de toekomst te voorkomen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Careltje - 23 juli 2012

Toch nog maar even onder schuilnaam gezien mijn ervaringen met een uiterst rancuneuze overheid. Je wint een slag en daarna begint de oorlog; rijk, provincie, gemeente, belastingdienst, justitie, politie, nma en afm proberen je achtereenvolgens (niet persé in die volgorde) terug te pakken, want je bedreigt het (corrupte) systeem. Tch maakt het plaatje één ding ondubbelzinnig duidelijk en dat is dat de grote schoonmaak inderdaad moet beginnen bij de aanbieders (banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen). Of je dat moet overlaten aan overheidsdienaren die na hun termijn een topjob krijgen bij hen die zij behoren te bestrijden, is een heel ander verhaal. Om die reden mag je gerede twijfels hebben aan de te leveren inzet.

De criticus - 23 juli 2012

Hervormingen zijn nodig om de oorzaken van de problemen aan te pakken. Welke zijn dat dan, benoem ze! Welke mogelijkheden tot ingrijpen en in wiens voordeel? Bewijs en beargumenteer dan eens dat zonder een provisieverbod de consument niet is beschermd? Hoe wordt het toezicht dan uitgebreid, op een stalinistische wijze dat de verzekeringsmarkt totaal frustreert en uiteindelijk blokkeert? Cultuurverandering, een dooddoener tot het zoveelste macht. Dan zul je de oude cultuur die je dood wilt hebben eerst eens moeten kunnen omschrijven met feiten en schijnargumenten achterwege dienen te laten. Als je de markt een verhaal wilt opdringen geef het voor een discussie dan minimaal een fundament.

Peter - 23 juli 2012

@ Jeffrey Leichel, Maar meneer leichel u weet toch ook wel dat het ministerie alles bepaalt in onze schijndemocratie. Elke vier jaar een stoelendans in de Kamer , ach wat doet het er ook toe.

Nico van Koesveld - 23 juli 2012

Kan er een link bij? Zelf zoeken (gelukkig) iets te druk voor. Dan komen we graag met onze open reactie zonder schuilnamen.

Peter - 23 juli 2012

@ Nico van Koesveld, de link is: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2012/07/20/infographic-hervorming-financiele-sector/infographic-hervorming-financiele-sector.jpg Er worden wat "kreten" op papier gezet, dus ik ben benieuwd hoe er inhoudelijk op wordt gereageerd door jou.

Jeffrey Leichel (Stichting ODIN) - 23 juli 2012

Jongens, dit is best een leuk ding. Niets mis mee qua uitvoering. Verontrustend is wel de arrogantie van het MinFin om een infographic uit te geven waar zaken in staan die helemaal nog geen wet zijn. Zoals de eed! Is het woord democratie bij het MinFin dan toch uit het woordenboekje geschrapt?

Ruud - 23 juli 2012

Haha, die infographic is te debiel voor woorden. Ik wil niet weten wat dit geintje heeft gekost, maar ik garandeer dat dit flink in de papieren loopt. En de bedenker/ontwerper hiervan? Die krijgt waarschijnlijk een fraaie onderscheiding. De markt zat ook echt op zo'n infographic te wachten. Waarom krijg ik er direct hetzelfde gevoel bij als destijds bij de Financiele Bijsluiter? Wat een geldverkwisting en wat een bedroevend niveau.

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Minister Kaag ziet vooralsnog geen privacyproblemen bij de intensivering van het datagedreven toezicht door AFM en DNB. Dat antwoordt zij op vragen van de vaste...

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

Minister Kaag meent dat AFM en DNB hun kostenontwikkeling voldoende duidelijk maken. “Aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig”, aldus...

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) pleit voor een bredere aanpak van de huizenmarkt, waarbij zowel de aanbod- als vraagkant en de samenhang tussen kopen...

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

DNB zal instellingen in 2022 blijven uitdagen op hun strategie en de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, gegeven de digitalisering van financiële diensten....

Chris de Bruin:  "AFM zoekt spijkers op laag water"

Chris de Bruin: "AFM zoekt spijkers op laag water"

"De conclusie is dus dat de overheid kennelijk de ruimte heeft je onrecht aan te doen zonder dat je er iets tegen kunt ondernemen.” Aldus financieel adviseur...

De Brandaris van het financiële systeem?

De Brandaris van het financiële systeem?

DNB-directeur Frank Elderson omschreef vrijdag op Springtij Terschelling DNB als “de Brandaris van het financiële systeem”. Maar er ging ooit een...

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

DNB zal additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt...

AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

De AFM en de Universiteit Utrecht (UU) introduceren samen de leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ om inzichten uit de sociale en organisatiepsychologie...

AFM gaat langs bij adviseurs en bemiddelaars

AFM gaat langs bij adviseurs en bemiddelaars

De AFM kondigt aan dit jaar kantoorbezoeken af te leggen bij adviseurs over en bemiddelaars in financiële producten "om beter begrip van bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen...