Financiën moet beter en vaker toezicht houden op DNB

DNB (Gebouw)

De Algemene Rekenkamer vindt dat de minister van Financiën vaker en beter toezicht moet houden op DNB als toezichthouder van banken.

De Rekenkamer: "Aan de minister van Financiën bevelen wij aan de informatiestromen tussen het ministerie en DNB te reguleren en vast te leggen en om vaker en beter invulling te geven aan zijn rol als toezichthouder op DNB waar het om bankentoezicht gaat."

De Algemene Rekenkamer onderzocht het DNB-toezicht op middelgrote en kleine banken. In het rapport 'Toezicht op banken in Nederland' concludeert de kamer dat "DNB het toezicht op middelgrote en kleinere banken goed heeft georganiseerd. De uitvoering van het toezicht door DNB is intensief en streng. Het ministerie van Financiën geeft, waar het gaat om het bankentoezicht, beperkt invulling aan zijn rol als toezichthouder op DNB. De invoering van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken heeft ertoe geleid dat rekenkamers belemmeringen ondervinden bij hun onafhankelijke controle van het bankentoezicht".

In een reactie zegt minister Dijsselbloem: "Ik ben verheugd dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat de minister van Financiën voldoende bevoegdheden heeft om toezicht op DNB uit te oefenen. Uit het conceptrapport van de Algemene Rekenkamer leid ik echter ook af dat het niet altijd duidelijk is hoe (en wanneer) van deze bevoegdheden gebruik wordt gemaakt. Om de kenbaarheid van en verantwoording over de inzet van die bevoegdheden te verbeteren, zal ik opvolging geven aan deze aanbeveling door in de visie Toezicht op afstand en het Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten meer duidelijkheid te bieden over (de inzet van) bedoelde bevoegdheden en duidelijker uiteen te zetten hoe het toezicht op DNB in de praktijk is vormgegeven."

Nuancering

Dijsselbloem vindt enige nuancering "op z'n plaats voor zover de indruk zou kunnen ontstaan dat nauwelijks toezicht is gehouden op DNB. Bij de invulling van dat toezicht speelt namelijk, wat betreft de inzet van de interventiebevoegdheden van de minister, (de gedachte achter) de zogeheten interventiepiramide een
belangrijke rol. De minister zal, in lijn met de gedachte achter de interventiepiramide, waar mogelijk en passend derhalve altijd eerst pogen via dialoog en eventueel overreding het gewenste resultaat te bereiken. De constatering van de Algemene Rekenkamer laat mijns inziens zien dat de opzet van de interventiepiramide werkt: aanleiding om de harde wettelijke bevoegdheden zonder afstemming met DNB in te zetten, ontbrak doordat de bevoegdheden aan de basis van de interventiepiramide tot voldoende adequaat zijn ingezet en tot vruchtbare overleggen hebben geleid gebaseerd op wederzijds vertrouwen". 

Reactie toevoegen

 
AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister Van Weyenberg ziet voor nu geen noodzaak voor vergaande nieuwe wettelijke maatregelen inzake finfluencers. Hij ziet wel ruimte voor verbeteringen. De minister:...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief...

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Maar weinig consumenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Daarnaast zijn...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...