Financiën moet beter en vaker toezicht houden op DNB

DNB (Gebouw)

De Algemene Rekenkamer vindt dat de minister van Financiën vaker en beter toezicht moet houden op DNB als toezichthouder van banken.

De Rekenkamer: "Aan de minister van Financiën bevelen wij aan de informatiestromen tussen het ministerie en DNB te reguleren en vast te leggen en om vaker en beter invulling te geven aan zijn rol als toezichthouder op DNB waar het om bankentoezicht gaat."

De Algemene Rekenkamer onderzocht het DNB-toezicht op middelgrote en kleine banken. In het rapport 'Toezicht op banken in Nederland' concludeert de kamer dat "DNB het toezicht op middelgrote en kleinere banken goed heeft georganiseerd. De uitvoering van het toezicht door DNB is intensief en streng. Het ministerie van Financiën geeft, waar het gaat om het bankentoezicht, beperkt invulling aan zijn rol als toezichthouder op DNB. De invoering van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken heeft ertoe geleid dat rekenkamers belemmeringen ondervinden bij hun onafhankelijke controle van het bankentoezicht".

In een reactie zegt minister Dijsselbloem: "Ik ben verheugd dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat de minister van Financiën voldoende bevoegdheden heeft om toezicht op DNB uit te oefenen. Uit het conceptrapport van de Algemene Rekenkamer leid ik echter ook af dat het niet altijd duidelijk is hoe (en wanneer) van deze bevoegdheden gebruik wordt gemaakt. Om de kenbaarheid van en verantwoording over de inzet van die bevoegdheden te verbeteren, zal ik opvolging geven aan deze aanbeveling door in de visie Toezicht op afstand en het Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten meer duidelijkheid te bieden over (de inzet van) bedoelde bevoegdheden en duidelijker uiteen te zetten hoe het toezicht op DNB in de praktijk is vormgegeven."

Nuancering

Dijsselbloem vindt enige nuancering "op z'n plaats voor zover de indruk zou kunnen ontstaan dat nauwelijks toezicht is gehouden op DNB. Bij de invulling van dat toezicht speelt namelijk, wat betreft de inzet van de interventiebevoegdheden van de minister, (de gedachte achter) de zogeheten interventiepiramide een
belangrijke rol. De minister zal, in lijn met de gedachte achter de interventiepiramide, waar mogelijk en passend derhalve altijd eerst pogen via dialoog en eventueel overreding het gewenste resultaat te bereiken. De constatering van de Algemene Rekenkamer laat mijns inziens zien dat de opzet van de interventiepiramide werkt: aanleiding om de harde wettelijke bevoegdheden zonder afstemming met DNB in te zetten, ontbrak doordat de bevoegdheden aan de basis van de interventiepiramide tot voldoende adequaat zijn ingezet en tot vruchtbare overleggen hebben geleid gebaseerd op wederzijds vertrouwen". 

Reactie toevoegen

 
Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

Terwijl de rente op hypotheken na de renteverhogingen door de ECB sterk is gestegen, is de rente op spaarrekeningen nog maar beperkt gestegen. Dat banken een renteverhoging...

Huizen voor starters iets beter betaalbaar vanaf najaar

Huizen voor starters iets beter betaalbaar vanaf najaar

Huizen worden voor starters op de woningmarkt vanaf dit najaar iets beter betaalbaar. De huizenprijzen dalen, maar door de gestegen hypotheekrente zijn starters...

Meer banken zien daling in vraag naar hypotheekleningen

Meer banken zien daling in vraag naar hypotheekleningen

Voor het derde kwartaal op rij rapporteert een toenemend aantal banken een daling in de vraag naar hypotheekleningen. Dat blijkt uit de meest recente editie van...

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Als Nederlandse huishoudens kwetsbaar zijn, zijn zij dat vaak op meerdere punten tegelijk. Zo hebben huishoudens met hoge woonlasten ook vaker dan gemiddeld een...

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

Tijdens een DNB-bijeenkomst met huurders, starters en anderen kwamen volgens de toezichthouder originele hypotheek-ideeën bovendrijven. DNB: “Zo blijkt...

Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar met een onderzoek naar...

Martin van Rijn van AFM naar DNB

Martin van Rijn van AFM naar DNB

Martin van Rijn stopt op 24 mei 2023 als voorzitter van de RvT van de AFM. Dan loopt zijn termijn af. Per 1 juni 2023 wordt hij voorzitter van de Raad van Commissarissen...

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Bij ongeveer twee derde van de verzekeraars bestaan er volgens DNB tekortkomingen in de beheersmaatregelen ten aanzien van datakwaliteit, zoals hiaten in het datakwaliteitsbeleid,...