"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

Menno Snel 1 2017 foto Financiën

Bevorder de toegankelijkheid van advies en breng de fiscale behandeling van advies terug naar het niveau van voor het provisieverbod. Dat is de boodschap van Enno Wiertsema (directeur Adfiz), Colinda Rosenbrand (directeur OvFD) en Leo De Boer (directeur Verbond van Verzekeraars) in een brief aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

Volgens de koepels laat de recent afgeronde evaluatie van het provisieverbod zien dat het bevorderen van de toegankelijkheid van advies wenselijk is. "Een verbeterde toegang door de fiscaal gunstige behandeling van advieskosten te herstellen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële gezondheid van burgers voor de lange termijn. Wij gaan hier graag over in gesprek", aldus de drie koepels.

Volgens de koepels is het belang van financieel advies en begeleiding nadrukkelijk aangetoond door de WRR. In haar rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid schetst ze de duidelijke grenzen van wat we mogen verwachten van het denk- en doenvermogen van mensen. "Tegelijk leven we in een tijd waar burgers door een terugtredende overheid steeds meer worden verondersteld zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn. Dit is wat betreft de persoonlijke financiën vooral zichtbaar op terreinen als inkomensbescherming en oudedagsvoorzieningen. Dit levert flinke uitdagingen op."

Volgens de drie koepels zijn nu juist adviseurs bij uitstek uitgerust om mensen te helpen in beweging te komen en te blijven. "Dan moet echter de laagdrempelige toegang tot advies wel geborgd zijn. In de praktijk zien we hier echter een groeiend probleem ontstaan. In 2013 is om evidente redenen
het provisieverbod geïntroduceerd voor complexe en impactvolle producten. Voordeel voor de klant
was dat voor de komst van het provisieverbod de advieskosten onderdeel van de productprijs waren
en hiermee ook fiscaal aftrekbaar. De recent afgeronde evaluatie van het provisieverbod toont aan dat de Nederlandse consument weliswaar in staat is financieel advies te betalen, maar in veel gevallen daartoe niet bereid is. Ook het Nibud constateerde recent dat voor bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) de kosten van het advies een drempel vormen om naar een financieel adviseur te gaan."

De koepels zeggen zelf de handschoen te hebben opgepakt door onder meer samen te werken op het gebied van ketenintegratie en innovatie, door de introductie van mijnverzekeringenopeenrij.nl.

"We willen u echter vragen om vanuit de overheid opnieuw de fiscale aftrekbaarheid van financieel advies te faciliteren", aldus de koepels die erop wijzen dat de fiscale neutraliteit is gesneuveld als onderdeel van het bezuinigingspakket in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. "Voor een besparing van slechts 150 miljoen euro, nog geen één procent, op het totale bezuinigingspakket van 16 miljard euro is daar de aftrekbaarheid geschrapt van advieskosten (fee) voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsrenten voor de Wet Inkomstenbelasting uit 2001."

Intussen is de economische situatie een geheel andere, zo schrijven Wiertsema, Rosenbrand en De Boer. "Nu uit de evaluatie blijkt dat het wenselijk is om de toegang tot financieel advies te bevorderen, in belangrijke situaties rondom oude dag en arbeidsongeschiktheid, is het een geschikt moment om de fiscale behandeling van advies alsnog terug te brengen naar niveau van voor het provisieverbod. We zien ook goede mogelijkheden voor een (forfaitaire) aftrek voor advieskosten, waarbij goed gebruik kan worden gewaarborgd en aan wordt gesloten bij een goede geautomatiseerde verwerking door de Belastingdienst."


Reactie toevoegen

 
Meer over
"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies is te intiem om in een chat te doen." Aldus Evert-Jan Slootweg (CDA) in de eerste van twee financiële verkiezingsdebatten georganiseerd door...

Focussen op wat financieel advies oplevert

Focussen op wat financieel advies oplevert

De overheid moet de aandacht vestigen op wat financieel advies oplevert, niet op wat het kost. Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website...

Krachtenbundeling Verbond en KNMI om klimaatschade tegen te gaan

Krachtenbundeling Verbond en KNMI om klimaatschade tegen te gaan

Schade voorkomen door zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor de komst van slecht weer. Dit is de kern van de samenwerking tussen het Verbond van Verzekeraars en het...

De toekomst van volmacht is…

De toekomst van volmacht is…

(AFM, NVGA en Verbond in katern 'Volmachten vol in bedrijf!' in VVP 1-2021) De toekomst van volmacht is… VVP vroeg het aan het Verbond van Verzekeraars,...

Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2021) De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt...

Corona: raamwerk voor ondernemers in nood verlengd tot 1 juni

Corona: raamwerk voor ondernemers in nood verlengd tot 1 juni

Het raamwerk voor ondernemers die worstelen met gevolgen van de coronacrisis is verlengd tot 1 juni. Het 'Raamwerk-Covid 19 richtlijnen distributie zakelijke markt'...

Adfiz: webinar SFDR op 4 maart

Adfiz: webinar SFDR op 4 maart

Adfiz organiseert op donderdag 4 maart een webinar over de nieuwe wetgeving Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die op 10 maart 2021 in werking treedt....

Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz maakt korte metten met de nieuwe open norm ‘keuzebegeleiding’ in het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De AFM juicht de beoogde nieuwe...

Onafhankelijke Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) verder als stichting

Onafhankelijke Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) verder als stichting

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) is per 9 februari ondergebracht in een afzonderlijke stichting, de Stichting Tuchtraad Verzekeraars....

Verzekerde schade avondklokrellen circa een miljoen

Verzekerde schade avondklokrellen circa een miljoen

Bij de avondklokrellen op meerdere plaatsen in het land is voor circa een miljoen euro aan verzekerde schade toegebracht. Dat schat het Verbond van Verzekeraars...