Flexwerkers niet de grootste WIA-vervuilers

Maudi Derks 2017 NIEUW

Volgens recente cijfers van het UWV komen flexwerkers 1,5 keer vaker terecht in de WGA dan mensen met een vast contract. Dit zou komen omdat er een relatie met de werkgever ontbreekt. Volgens Acture, de grootste private uitvoerder van de sociale zekerheid, is dit niet waar.

De instroom van flexkrachten bij Acture ligt op hetzelfde niveau als die van vaste krachten in de rest van Nederland. Maudie Derks algemeen directeur van Acture: "Niemand wil graag ziek zijn. En niemand wil uiteindelijk een beroep doen op de WGA. De werknemer niet, de werkgever niet. Dus is het zaak te voorkomen dat mensen met welk contract dan ook in de WGA belanden. Flexwerkers hebben wat dat betreft een ‘slechte naam' omdat ze de WGA zouden vervuilen. Maar onze cijfers bewijzen dat je als private uitvoerder van de Ziektewet wel degelijk de werkgeversrol kunt uitvoeren en op ‘gelijk niveau' kunt uitkomen als bij werknemers met een vast contract. De sleutel ligt bij actieve begeleiding tot aan herstel, zoals inzet van jobcoaches die mensen ondersteunen om werk te vinden. Met een gerichte aanpak op ieder moment van de twee jaar Ziektewet breng je de instroom van flexwerkers op hetzelfde niveau als die van werknemers met een vast contract. Dat is hard nodig, want je moet beseffen dat één WGA-dossier tenminste € 100.000 kost. Wij hebben het hier over tientallen mensen die niet instromen in deze regeling voor langdurige arbeidsongeschiktheid, maar juist weer aan het werk gaan. Dat levert hen directe inkomsten op en bespaart de Nederlandse samenleving miljoenen."

Naar aanleiding van kritiek op de werkwijze van Acture is er onafhankelijk onderzoek geweest en de verbeterpunten voert Acture nu door. "Maar laat ik één ding duidelijk stellen: wij gaan zeer secuur om met onze zieke flexwerkers. Samen willen we namelijk hetzelfde: herstel en terug in het arbeidsproces. Het onderzoek heeft aangetoond dat er bij Acture geen sprake is van systematische druk."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020

Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020

UWV heeft de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 gepubliceerd. De nota presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde...

Premiedifferentiatiesystematiek wijzigt op aantal punten

Premiedifferentiatiesystematiek wijzigt op aantal punten

De premiedifferentiatiesystematiek WGA en Ziektewet wijzigt op een aantal punten per 2020. De grootste gevolgen voor de gedifferentieerde premies Ziektewet heeft...

Griepgolf kost dit jaar ‘slechts' 750 miljoen euro

Griepgolf kost dit jaar ‘slechts' 750 miljoen euro

Uit ziektecijfers van Acture blijkt dat de griepgolf van de afgelopen maanden Nederland beduidend minder heeft gekost dan vorig jaar. "Waar vorig jaar in april de...

Effectonderzoek dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-gerechtigden

Effectonderzoek dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-gerechtigden

Dit najaar start UWV op verzoek van minister Koolmees een effectonderzoek naar de dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-uitkeringsgerechtigden, teneinde zicht...

Het vuur van... Maudie Derks

Het vuur van... Maudie Derks

Het vuur van... Maudie Derks, Ceo Acture Groep Er zijn veel prachtige mensen in onze sector die elke dag het beste geven wat in hen zit. In ‘Het vuur...

VSZ Assuradeuren volledig in handen van Acture Groep

VSZ Assuradeuren volledig in handen van Acture Groep

Acture Groep heeft alle aandelen van VSZ Assuradeuren verworven. Tot voor kort waren ook Meijers Assurantiën en Edreob Holding mede-eigenaars. De aandelen zijn...

Annabelle Hagoort nieuwe directeur Acture

Annabelle Hagoort nieuwe directeur Acture

Annabelle Hagoort is Maudie Derks opgevolgd als algemeen directeur van Acture. Derks wordt ceo van de groep, die onder meer de labels Acture, ActivaSZ, VSZ assuradeuren...

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Verzekeraars zetten reserves uit de afgelopen jaren in om de verliezen op de WGA-verzekering over 2016 te compenseren. De winstgevendheid van de WGA-verzekering...

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Het kabinet maakt het voor een specifieke groep werkgevers eenmalig mogelijk om al eerder dan na drie jaar weer eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Het betreft...

Acture start met nieuw label ActivaSZ

Acture start met nieuw label ActivaSZ

Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ.  Acture blijft zich richten op het begeleiden van zieke ex-werknemers in...