Flink minder hypotheken met NHG gesloten

Huis (luiken) via Pixabay

In het derde kwartaal van 2018 is het totale aantal nieuwe NHG-garanties met 5,1 procent afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In dezelfde periode is ook het aantal ingediende verliesdeclaraties met 65 procent afgenomen (tot 174). Dit is het laagste aantal verliesdeclaraties sinds 2009.

Het aantal huishoudens dat een hypotheek met NHG heeft gesloten voor de aankoop van een woning daalde  in het derde kwartaal van dit jaar jaar-op-jaar flink (12,8 procent). Deze afname werd deels veroorzaakt door de sterke stijging van de woningprijzen in combinatie met de vaste NHG-kostengrens; hierdoor kwamen steeds minder woningen in aanmerking voor  een lening met NHG. Daarnaast daalde volgens het Kadaster in  het derde kwartaal van dit jaar het aantal verkochte bestaande woningen jaar-op-jaar met 7,3 procent.

De voortdurend sterke stijging van de huizenprijzen leidt tot een waarborgfonds met een steeds robuuster fonds. NHG onderzoekt op welke vlakken zowel toegang van consumenten tot de woning- en hypotheekmarkt als de samenwerking met ketenpartners kan worden verbeterd. Dit betreft bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de maatwerkpropositie aansluit bij de zzp-doelgroep en de vraag of de borgtochtprovisie in 2019 verder verlaagd kan worden. "Daarnaast delen we sinds kort onze inzichten met geldverstrekkers over hun garantiemeldingen om van elkaar te leren en om onze gezamenlijke processen te optimaliseren."

Sinds dit najaar heeft NHG inzicht in de beheersituatie van de ongeveer 85.000 NHG-leningen die via 37 geldverstrekkers zijn gesloten gedurende de eerste drie kwartalen van 2018. Hiervoor heeft NHG een monitor ontwikkeld: de Garantiemonitor. Deze monitor biedt NHG een totaalbeeld van de door geldverstrekkers aangeleverde garantiemeldingen. Het overzicht is onderverdeeld in garanties die direct goed zijn verwerkt en in garanties die niet direct verwerkt konden worden in de administratie van NHG (en waar de betreffende geldverstrekker dus geen aanspraak op de borgtocht kan maken). Met deze resultaten gaat NHG in gesprek met de individuele geldverstrekker: om processen te verbeteren, dan wel om te leren van de foutloze aanlevering. 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financiële gegevens samengebracht in één systeem

Financiële gegevens samengebracht in één systeem

Diverse partijen werken aan een proof of concept voor één online systeem, waar alle financiële gegevens met betrekking tot hypotheek, inkomen,...

Meer NHGhypotheken voor senioren verstrekt

Meer NHGhypotheken voor senioren verstrekt

Na de introductie in 2018 zet NHG dit jaar in op een toename van het aantal NHG­hypotheken voor senioren, door het verder uitwerken en uitbreiden van de mogelijkheden...

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

De Hypotheekshop pleit voor een uniform acceptatiekader NHG. De adviesketen: "De mate waarin aanbieders striktere normen aanhouden verschilt sterk tussen geldverstrekkers....

Halvering aantal huishoudens dat beroep doet op NHG

Halvering aantal huishoudens dat beroep doet op NHG

Het totaal aantal NHG-garanties nam in het vierde kwartaal van 2018 vergeleken met een jaar eerder met 6,2 procent af.In 2018 hebben ruim duizend huishoudens een...

Grote stijging aantal hypotheekaanvragen met NHG

Grote stijging aantal hypotheekaanvragen met NHG

De verhoging van de NHG-grens van 265.000 naar 290.000 euro is volgens Knab de belangrijkste reden voor die flinke toename van het aantak hypotheekaanvragen met...

Samenwerkingsverband financiële zelfredzaamheid van start

Samenwerkingsverband financiële zelfredzaamheid van start

Een aantal financiële dienstverleners slaan samen de handen ineen om meer financiële zelfredzaamheid voor burgers mogelijk te maken. De partijen zijn APG,...