Fluctuaties in toezichtskosten beperken

Euro's via Pixabay 2018

De OvFD plaats kanttekeningen bij het plan van Financiën om bij adviseurs en bemiddelaars voortaan 'omzet' te nemen in plaats van 'aantal werkzame personen' bij de bepaling van hun bijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht.

De OvFD: "Wij vrezen dat de nieuwe heffingsmaatstaf tot hogere uitvoeringskosten gaat leiden. Het aantal fte’s is gemakkelijk door te geven vanuit de loonadministratie. Het is nog onduidelijk wat tot omzet wordt gerekend, maar dat zal in alle waarschijnlijkheid lastiger te berekenen zijn dan het aantal fte’s. Daarnaast zal de heffingsgrondslag over een voorgaand jaar gaan, waardoor er een discrepantie kan ontstaan tussen de heffing en de huidige omzet. Hierdoor kunnen onder toezicht staande partijen in slechte tijden worden aangeslagen voor de goede jaren."

Verder: "Wij vinden dat de onder toezicht staande personen rekening moeten kunnen houden met de jaarlijks terugkerende toezichtkosten. Voorspelbaarheid en stabiliteit zijn relevant vanuit economisch oogpunt en bedrijfsvorming. Het is daarom ook van belang dat fluctuaties in de kosten zoveel mogelijk worden beperkt. Wij denken dat omzet als heffingsmaatstaf meer fluctuaties geeft dan de huidige maatstaf. Ook omdat onder toezicht staande adviseurs/bemiddelaars op dit moment – met de huidige heffingsmaatstaf (aantal fte’s) – om fluctuaties te ondervangen mogen uitgaan van het gemiddelde op basis van vier kwartalen. Misschien is het een idee om te onderzoeken of voor wat betreft de heffingsmaatstaf omzet niet beter uit kan worden gegaan van een gemiddelde over meerdere jaren, zodat fluctuaties worden beperkt."

De OvFD stelt daarnaast er van uit te gaan "dat het totale bedrag aan kosten dat aan adviseurs/bemiddelaars is toegerekend niet verandert. Wij vinden dat een belangrijke voorwaarde".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend. Zo komt de nieuwe maatstaf voor de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van...

Facturatie kostenbijdrage doorlopend toezicht vertraagd

Facturatie kostenbijdrage doorlopend toezicht vertraagd

De AFM meldt financiële ondernemingen dat "de facturatie voor de bijdrage aan ons doorlopend toezicht is vertraagd. Deze volgt waarschijnlijk eind oktober of...

Adfiz: vragen bij nieuwe kostenmaatstaf

Adfiz: vragen bij nieuwe kostenmaatstaf

Omzet als maatstaf voor de bepaling van de adviseursbijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht lijkt volgens Adfiz "een straf te zijn op efficiencyverbetering....

OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"

OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"

De OvFD zegt op www.kop-munt.nl "steeds vaker te zien dat klanten uit vrees voor de kosten van de adviseur zelf wijzigingen in het product gaan aanbrengen via de...

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Volgens Adfiz en OvFD is het niet mogelijk gebleken om sectorbreed tot een uniforme en efficiënte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Geldverstrekkers...

Adviseurs betalen minder toezichtskosten

Adviseurs betalen minder toezichtskosten

De verlaging van het aandeel van adviseurs en bemiddelaars in de totale toezichtskosten is zichtbaar in de net gepubliceerde tarieven 2019. Volgens de Regeling bekostiging...

Stel leveranciers van adviessoftware onder toezicht van de AFM

Stel leveranciers van adviessoftware onder toezicht van de AFM

De OvFD is van mening dat leveranciers van advies- en vergelijkingssoftware onder toezicht moeten komen van de AFM. De OvFD komt tot deze conclusie naar aanleiding...

Aflossingsblij, maar niet aflossingsverplicht!

Aflossingsblij, maar niet aflossingsverplicht!

De AFM geeft in een brief aan welke inspanning zij verwacht van geldverstrekkers in het dossier aflossingsvrije hypotheken. Dit moet resulteren in inzicht in de...

OvFD: wetsvoorstel Franchise schiet door voor financiële sector

OvFD: wetsvoorstel Franchise schiet door voor financiële sector

Voor franchiseformules die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening is het wetsvoorstel Franchise volgens de OvFD "een complicerende factor in de al strikt...

OvFD: jarenlange lobby beloond

OvFD: jarenlange lobby beloond

"We zijn heel blij met het feit dat de minister onafhankelijk advies wettelijk gaat markeren.' Zo reageert OvFD-voorzitter Christian Dijkhof op de aankondiging van...