Fluctuaties in toezichtskosten beperken

Euro's via Pixabay 2018

De OvFD plaats kanttekeningen bij het plan van Financiën om bij adviseurs en bemiddelaars voortaan 'omzet' te nemen in plaats van 'aantal werkzame personen' bij de bepaling van hun bijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht.

De OvFD: "Wij vrezen dat de nieuwe heffingsmaatstaf tot hogere uitvoeringskosten gaat leiden. Het aantal fte’s is gemakkelijk door te geven vanuit de loonadministratie. Het is nog onduidelijk wat tot omzet wordt gerekend, maar dat zal in alle waarschijnlijkheid lastiger te berekenen zijn dan het aantal fte’s. Daarnaast zal de heffingsgrondslag over een voorgaand jaar gaan, waardoor er een discrepantie kan ontstaan tussen de heffing en de huidige omzet. Hierdoor kunnen onder toezicht staande partijen in slechte tijden worden aangeslagen voor de goede jaren."

Verder: "Wij vinden dat de onder toezicht staande personen rekening moeten kunnen houden met de jaarlijks terugkerende toezichtkosten. Voorspelbaarheid en stabiliteit zijn relevant vanuit economisch oogpunt en bedrijfsvorming. Het is daarom ook van belang dat fluctuaties in de kosten zoveel mogelijk worden beperkt. Wij denken dat omzet als heffingsmaatstaf meer fluctuaties geeft dan de huidige maatstaf. Ook omdat onder toezicht staande adviseurs/bemiddelaars op dit moment – met de huidige heffingsmaatstaf (aantal fte’s) – om fluctuaties te ondervangen mogen uitgaan van het gemiddelde op basis van vier kwartalen. Misschien is het een idee om te onderzoeken of voor wat betreft de heffingsmaatstaf omzet niet beter uit kan worden gegaan van een gemiddelde over meerdere jaren, zodat fluctuaties worden beperkt."

De OvFD stelt daarnaast er van uit te gaan "dat het totale bedrag aan kosten dat aan adviseurs/bemiddelaars is toegerekend niet verandert. Wij vinden dat een belangrijke voorwaarde".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Adfiz en OvFD roepen geldverstrekkers op de uniforme corona-vragenlijst van NHG over te nemen of in ieder geval ook te accepteren naast een eventuele eigen vragenlijst. Samen...

Boze OvFD: minister zegt impliciet dat advies duur is

Boze OvFD: minister zegt impliciet dat advies duur is

"De minister wil de kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van de hypotheek voor duurzaamheidsmaatregelen laten vervallen. Afsluiten zonder advies wordt daarmee...

Duur(zaamheids)advies

Duur(zaamheids)advies

'Advies is te duur’. Absoluut niet mijn standpunt, maar blijkbaar wel dat van de minister. Hij wil de kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van de...

Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

De marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit gaat in 2020 omhoog. In de vorige week gepubliceerde Agenda 2020 begroot de AFM...

OvFD laakt vrijbrief voor execution only

OvFD laakt vrijbrief voor execution only

"Goed advies, dat aansluit bij het oorspronkelijke hypotheekadvies, geeft de consument meer bescherming dan ze ondoordacht het gevaarlijke pad van execution only...

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

De Pensioenfederatie is "verbaasd" dat de minister van Financiën opnieuw met een forse overschrijding van het kostenkader door DNB akkoord gaat. De federatie:...

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Minister Hoekstra verhoogt het kostenkader 2020 van DNB met aanzienlijk meer dan hij een jaar geleden aankondigde: met 18,6 miljoen euro naar 188,4 miljoen euro....

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend. Zo komt de nieuwe maatstaf voor de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van...

Facturatie kostenbijdrage doorlopend toezicht vertraagd

Facturatie kostenbijdrage doorlopend toezicht vertraagd

De AFM meldt financiële ondernemingen dat "de facturatie voor de bijdrage aan ons doorlopend toezicht is vertraagd. Deze volgt waarschijnlijk eind oktober of...

Adfiz: vragen bij nieuwe kostenmaatstaf

Adfiz: vragen bij nieuwe kostenmaatstaf

Omzet als maatstaf voor de bepaling van de adviseursbijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht lijkt volgens Adfiz "een straf te zijn op efficiencyverbetering....