Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren friteuse via Pixabay

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt niet uit de door verzekerde overgelegde rapporten. De vordering (circa 87 mille) wordt afgewezen.

De Rechtbank Amsterdam: “De rapporten van Efectis en NLOI bevatten geen andere informatie die bewijst dat de schade niet is vergroot door de vervuiling. In de rapporten wordt wel geageerd tegen de conclusie van I-TEK dat in de behuizing van de afzuigmotor sprake was van ‘de nodige (brandbare) vervuiling’ ten tijde van het ontstaan van de brand, gelet op de aantasting van de afzuigmotor en de directe omgeving daarvan. Efectis en NLOI wijzen daarbij op de omstandigheden dat [eiser] (naar eigen zeggen) nauwelijks met olie bakte en dat de monteur de heer [naam] in september 2020 bij zijn inspectie heeft geconstateerd dat er zo weinig vervuiling aanwezig was dat reiniging van de kanalen niet nodig was. [Eiser] heeft in deze procedure gesteld dat de installatie niet vervuild was, maar die conclusie wordt in de rapporten van Efectis en NLOI niet getrokken. Sterker nog, Efectis geeft juist expliciet aan dat er altijd sprake zal zijn van vervuiling, behalve op het moment dat het kanaal net is gereinigd. De rechtbank volgt deze stelling van [eiser] dan ook niet. Het staat verder vast dat de afzuigapparatuur in zijn geheel (al enige tijd) niet was schoongemaakt. [naam] heeft ook verklaard dat er geen vervuiling van meer dan 1mm te zien was, wat iets anders is dan geen vervuiling. De rechtbank maakt uit dit alles op dat er, ook als er maar weinig werd gebakken en gefrituurd, enige mate van vervuiling in de afzuigapparatuur aanwezig was ten tijde van de brand. Aldus is niet gebleken dat er geen vervuiling aanwezig was die schade kan hebben vergroot.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...

Named perils-verzekering blijft overeind

Named perils-verzekering blijft overeind

(Rechtspraak) De named perils-verzekering is niet uigehold. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof mocht terugkomen op haar eerdere oordeel dat er wel degelijk...

De Goudse betrapt adviseur op fraude

De Goudse betrapt adviseur op fraude

(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...