Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren friteuse via Pixabay

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt niet uit de door verzekerde overgelegde rapporten. De vordering (circa 87 mille) wordt afgewezen.

De Rechtbank Amsterdam: “De rapporten van Efectis en NLOI bevatten geen andere informatie die bewijst dat de schade niet is vergroot door de vervuiling. In de rapporten wordt wel geageerd tegen de conclusie van I-TEK dat in de behuizing van de afzuigmotor sprake was van ‘de nodige (brandbare) vervuiling’ ten tijde van het ontstaan van de brand, gelet op de aantasting van de afzuigmotor en de directe omgeving daarvan. Efectis en NLOI wijzen daarbij op de omstandigheden dat [eiser] (naar eigen zeggen) nauwelijks met olie bakte en dat de monteur de heer [naam] in september 2020 bij zijn inspectie heeft geconstateerd dat er zo weinig vervuiling aanwezig was dat reiniging van de kanalen niet nodig was. [Eiser] heeft in deze procedure gesteld dat de installatie niet vervuild was, maar die conclusie wordt in de rapporten van Efectis en NLOI niet getrokken. Sterker nog, Efectis geeft juist expliciet aan dat er altijd sprake zal zijn van vervuiling, behalve op het moment dat het kanaal net is gereinigd. De rechtbank volgt deze stelling van [eiser] dan ook niet. Het staat verder vast dat de afzuigapparatuur in zijn geheel (al enige tijd) niet was schoongemaakt. [naam] heeft ook verklaard dat er geen vervuiling van meer dan 1mm te zien was, wat iets anders is dan geen vervuiling. De rechtbank maakt uit dit alles op dat er, ook als er maar weinig werd gebakken en gefrituurd, enige mate van vervuiling in de afzuigapparatuur aanwezig was ten tijde van de brand. Aldus is niet gebleken dat er geen vervuiling aanwezig was die schade kan hebben vergroot.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

(Rechtspraak) EL&EF Verzekeringen is niet tekortgeschoten als adviseur en niet aansprakelijk voor de schade van een motorrijder. De verzekeraar weigert dekking...

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter is niet vast komen te staan dat de eiser heeft getracht om Centraal Beheer opzettelijk te misleiden. De verzekeraar...

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

(Rechtspraak) Allianz Direct (voorheen Allsecur) weigerde ten onrechte uit te keren op de SVI, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Anders dan de verzekeraar meent,...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst...