FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

Stijgende rente

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële stabiliteit leiden. In zijn vergadering van 12 november heeft het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) hierover gesproken. In het FSC spreken vertegenwoordigers van de AFM, DNB het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen.

Het FSC benadrukt  dat het van belang is dat hypothecaire leennormen in ieder geval niet worden verruimd. Ze dienen gepaard te gaan met voldoende waarborgen, zodat geen nieuwe risico’s voor financiële stabiliteit ontstaan, aldus FSC.

De lage rente leidt ook tot strategische uitdagingen in de verzekeringssector die om een nadere verkenning in het FSC vragen. "Mede onder druk van een zoektocht naar rendement bij beleggers, is de markt voor hefboomfinanciering (leveraged finance) in de afgelopen jaren sterk gegroeid. De leenstandaarden nemen af en kredietverlening aan bedrijven vindt in toenemende mate plaats met een hogere hefboom en lagere kredietkwaliteit. De directe risico’s voor de Nederlandse banken lijken mondiaal bezien beperkt, maar banken kunnen geraakt worden door indirecte verliezen of algemene marktontwikkelingen. Het FSC benadrukt het belang van zorgvuldige monitoring en constateert dat vervolgstappen in internationaal verband tot stand dienen te komen."

Het FSC sprak ook over de gevolgen van technologische ontwikkelingen en financiële innovatie in het betalingsverkeer. De opkomst van Bigtech biedt kansen, maar leidt ook tot risico’s die nog onvoldoende in beeld zijn en niet goed afgedekt,aldus FSC.

Het FSC verwelkomt het initiatief van de Duitse minister van Financiën Scholz om de bankenunie verder te voltooien en steunt actief de discussie om tot nieuwe Europese afspraken te komen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

Wees als financiële dienstverlener extra alert op als gevolg van de coronacrisis toegenomen risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Die oproep...

AFM stort heffingen terug na verzuim in GFH-kwestie

AFM stort heffingen terug na verzuim in GFH-kwestie

De AFM stort 555.000 euro aan heffingen terug aan Today's Tomorrow (TT), dat het geld overmaakt aan de vereffenaar van het GFH Paraplufonds. De actie is het gevolg...

Corona: hypotheeksluiters liggen niet wakker van maandlasten

Corona: hypotheeksluiters liggen niet wakker van maandlasten

Het merendeel van recente hypotheeksluiters maakt zich geen zorgen om de maandlasten door de coronacrisis. Er zijn verschillen tussen leeftijdsgroepen; hoe jonger...

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Minister Hoekstra zal een voorstel in consultatie brengen om markttoetreding middels notificatie van levens- en schadeverzekeraars met zetel in derde landen te verbieden....

Specifieke normering zorgplicht beheerfase?

Specifieke normering zorgplicht beheerfase?

De AFM gaat het komende jaar inventariseren waar behoefte bestaat aan concretisering van het wettelijk zorgplichtkader. Dat kondigt de toezichthouder aan in zijn...

AFM: "Help klanten met hypotheekproblemen"

AFM: "Help klanten met hypotheekproblemen"

De AFM heeft tien handvatten voor geldverstrekkers geformuleerd, om samen met de klant tot een oplossing te komen wanneer hij door de coronacrisis moeite heeft om...

AFM wijst financiële instelling op hun verantwoordelijkheid in coronacrisis

AFM wijst financiële instelling op hun verantwoordelijkheid in coronacrisis

"Grote groepen consumenten worden geconfronteerd met forse financiële tegenslagen. Er rust een verantwoordelijkheid op de schouders van financiële instellingen...

AFM waarschuwt voor partijen die coronacrisis benutten om mensen op te lichten

AFM waarschuwt voor partijen die coronacrisis benutten om mensen op te lichten

De AFM ontving in de tweede helft van 2019 ruim 10.000 vragen en bijna 2.500 signalen. Dat blijkt uit de nieuwe Signalenmonitor, waarin de AFM elk halfjaar een toelichting...

AFM trekt vergunning van Visie Verzekeringen in

AFM trekt vergunning van Visie Verzekeringen in

De AFM heeft op 16 januari 2017 de vergunning ingetrokken van Visie B.V. uit Hilversum, handelend onder de naam Visie Verzekeringen (Visie). De maatregel is behandeld...