FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

Stijgende rente

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële stabiliteit leiden. In zijn vergadering van 12 november heeft het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) hierover gesproken. In het FSC spreken vertegenwoordigers van de AFM, DNB het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen.

Het FSC benadrukt  dat het van belang is dat hypothecaire leennormen in ieder geval niet worden verruimd. Ze dienen gepaard te gaan met voldoende waarborgen, zodat geen nieuwe risico’s voor financiële stabiliteit ontstaan, aldus FSC.

De lage rente leidt ook tot strategische uitdagingen in de verzekeringssector die om een nadere verkenning in het FSC vragen. "Mede onder druk van een zoektocht naar rendement bij beleggers, is de markt voor hefboomfinanciering (leveraged finance) in de afgelopen jaren sterk gegroeid. De leenstandaarden nemen af en kredietverlening aan bedrijven vindt in toenemende mate plaats met een hogere hefboom en lagere kredietkwaliteit. De directe risico’s voor de Nederlandse banken lijken mondiaal bezien beperkt, maar banken kunnen geraakt worden door indirecte verliezen of algemene marktontwikkelingen. Het FSC benadrukt het belang van zorgvuldige monitoring en constateert dat vervolgstappen in internationaal verband tot stand dienen te komen."

Het FSC sprak ook over de gevolgen van technologische ontwikkelingen en financiële innovatie in het betalingsverkeer. De opkomst van Bigtech biedt kansen, maar leidt ook tot risico’s die nog onvoldoende in beeld zijn en niet goed afgedekt,aldus FSC.

Het FSC verwelkomt het initiatief van de Duitse minister van Financiën Scholz om de bankenunie verder te voltooien en steunt actief de discussie om tot nieuwe Europese afspraken te komen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2020

AFM Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2020

Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de AFM Marktmonitor voor 2020 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet...

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Ruim meer...

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

DNB: Petra Hielkema divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

Petra Hielkema wordt per 1 februari bij DNB divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars. Hielkema geeft nu nog leiding aan de divisie Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur....

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

DNB gaat in haar toezicht meer data gedreven werken met behulp van digitale technieken. "Daarom gaan we in 2020 intensiever met de sector samenwerken om meer kennis...

Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

De marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit gaat in 2020 omhoog. In de vorige week gepubliceerde Agenda 2020 begroot de AFM...

AFM gaat langs bij adviseurs en bemiddelaars

AFM gaat langs bij adviseurs en bemiddelaars

De AFM kondigt aan dit jaar kantoorbezoeken af te leggen bij adviseurs over en bemiddelaars in financiële producten "om beter begrip van bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen...

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Nout Wellink onder ede verhoord over DSB-affaire

Voormalige DNB-president Nout Wellink wordt 21 januari in de rechtbank Den Haag onder ede verhoord over zijn rol in de aanloop die leidde tot het faillissement DSB-bank....

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Vertrouwen in financiële sector omhoog, maar nog niet op pre-crisisniveau

Nederlandse consumenten tonen een redelijke mate van vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Wel liggen de vertrouwensgraadmeters...

Rechtbank vernietigt boete van 150.000 euro aan adviseur P. Kloezen

Rechtbank vernietigt boete van 150.000 euro aan adviseur P. Kloezen

De rechtbank Rotterdam heeft op 23 oktober 2019 in beroep de boete van 150.000 euro vernietigd die de AFM op 9 november 2017 heeft opgelegd aan P. Kloezen van financieel...