"Ga als financiële sector meer in dialoog met de samenleving"

Boudewijn van Uden (2018)

“Iedereen kan een bijdrage leveren aan een betere financiële wereld. Als iedereen gaat doen wat hij of zij binnen de eigen invloedssfeer wél kan doen, kunnen we daadwerkelijk het verschil gaan maken.” Dit zegt Boudewijn van Uden, directeur Corporate Communicatie bij ASR, in de wintereditie van het New Financial Magazine.

Als je al 23 jaar meeloopt in de financiële sector, kun je ontwikkelingen en trends vaak beter in perspectief zien. Van Uden is positief gestemd. “De sector is veel minder productgedreven geworden en de dienstverlening is veel meer in overeenstemming gekomen met de oorspronkelijke bestaansreden: het overnemen van risico’s die mensen niet willen of kunnen dragen en mensen helpen doelen te bereiken waarvoor een financiële component essentieel is. In het verleden stuurden met name de grote financiële instellingen voornamelijk op aandeelhouderswaarde, nu worden de belangen van andere stakeholders ook goed meegewogen. Je kunt wel spreken van een balancing act. Het vergt doorzettingsvermogen, visie, leiderschap en een luisterend oor naar de samenleving om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden baat hebben bij jouw organisatie. Gelukkig beseffen ook steeds meer aandeelhouders dat alleen kortetermijndoelen niet goed zijn voor de samenleving, niet goed voor het bedrijf waarin je investeert en dus niet goed voor jezelf als aandeelhouder. Steeds meer mensen begrijpen dat we de problemen in deze wereld niet kunnen oplossen door alleen maar te kijken naar de eigen portemonnee. En als bedrijven goed zijn voor zowel aandeelhouders, medewerkers, klanten als de samenleving als geheel, dan vindt niemand het ook raar dat die bedrijven een nette winst maken.”

Volgens Van Uden is er met name als het gaat om transparantie en communicatie nog winst te behalen in de sector. “Het is heel belangrijk om de vele zaken die in de sector heel goed gaan, te belichten. Tegelijkertijd is het ook goed als de sector transparanter wordt over zaken die niet goed gaan. Zaak blijft wel dat je verhaal oprecht moet zijn. Klanten, media, televisiekijkers prikken er zo doorheen als een verhaal niet eerlijk is. Mijn oproep aan de sector: zet de luiken verder open en ga nog meer de dialoog aan met de samenleving.”

Ook in de intermediaire distributie is uiteraard veel veranderd. “Adviseurs maken de overstap van wederverkopers van aanbieders naar adviseurs van de klant. Deze overgang is uiteraard al jaren bezig en alle varianten bestaan nog altijd. Het intermediair is hard op weg om zich meer dan ooit te bewijzen als zelfstandige en respectabele beroepsgroep. Dat is pure winst voor dit maatschappelijk gezien zeer betekenisvolle vak.”

Belangrijk voor Van Uden is dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. “Iedereen kan een bijdrage leveren aan een betere financiële wereld. Als iedereen gaat doen wat hij of zij binnen de eigen invloedssfeer wél kan doen, kunnen we daadwerkelijk het verschil gaan maken.”

Van Uden hecht er aan, in deze zin, het New Financial Forum te noemen. “Een belangrijk forum dat krachten, ideeën, inspiratie en best practices bundelt van positief ingestelde mensen en bedrijven die gezamenlijk een concrete en wezenlijke bijdrage willen leveren aan een gezonde en maatschappelijk relevante sector. Op een bijeenkomst van het Forum in 2013 heb ik aangegeven dat ik een actieve bijdrage wil leveren om de zichtbaarheid van dit platform te vergroten en de continuïteit te helpen waarborgen. Dit vanuit het besef dat het Forum een belangrijk middel is om met elkaar de noodzakelijke stappen te zetten op weg naar een betere financiële sector.”

Lees HIER de hele editie van het New Financial Magazine.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financiële wereld als redder voor mens en natuur

Financiële wereld als redder voor mens en natuur

"Heel de wereld is klant bij een financiële instelling. De afgelopen tijd is gebleken dat we (voorlopig) niet op de politiek hoeven te rekenen. Kom tot bewustwording...

Pleidooi voor meer solidariteit in financiële sector

Pleidooi voor meer solidariteit in financiële sector

"Verkeerde inzet van algoritmes leidt ertoe dat ik wel eens denk dat het liedje van Louis Davids “als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een...

Wie voedt de koning op?

Wie voedt de koning op?

"In de vrije markt zijn consumenten heilig. Bedrijven doen alles om hen te paaien en tegemoet te komen. De klant is koning en de koning wil je niet kwijtraken als...

Is modelmatige taxatie een oplossing?

Is modelmatige taxatie een oplossing?

"Consumenten willen graag zo min mogelijk eigen middelen inbrengen en dit wordt bereikt door een taxatiewaarde gelijk aan de koopsom. Maar wordt een hogere waarde...

NFM: "Zet de pet op van toekomstige generaties"

NFM: "Zet de pet op van toekomstige generaties"

"Bedrijven, medewerkers, aandeelhouders, klanten, politiek zouden veel meer de pet moeten op durven zetten van toekomstige generaties: wat hadden we vijftig jaar...

Lees maar, er staat wat er staat

Lees maar, er staat wat er staat

In de financiële sector gebruiken we nog altijd woordcombinaties die we beter niet meer kunnen gebruiken, zegt Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO) in een...