Gebruikers verantwoordelijk maken voor ethisch gebruik data

Data schermen via Pixabay

Datagebruikers zouden de verantwoordelijkheid moeten krijgen om verkregen data op een ethische manier te gebruiken. Aldus DNB en AFM in het (Engelstalige) discussiedocument dat zij hebben gepubliceerd met een voorlopige beleidsvisie op datamobiliteit in relatie tot de financiële sector. De toezichthouders nodigen stakeholders uit om uiterlijk 11 november te reageren op deze voorlopige beleidsvisie.

Volgens het document kunnen versterkte privacywaarborgen worden ingevoerd. “Dit kunnen nieuwe technieken zijn die helpen de privacy te verbeteren.  Een grotere verantwoordelijkheid voor datagebruikers moet ook worden overwogen. Dit kan worden bereikt door hen te verplichten maatregelen te nemen die helpen verantwoorde (ethische) resultaten van gegevens te garanderen.”

Open Finance

Om het potentieel van datamobiliteit te vergroten, vinden de AFM en DNB het belangrijk dat verschillende datatypes naadloos kunnen worden gedeeld. Daarnaast is het van belang dat voor het delen van verschillende soorten gegevens, dezelfde soort beveiliging en regels gelden.

De toezichthouders: “Op korte termijn vereist dit wetgeving per sector (voor het delen van data), waarbij het ontwerp en de implementatie gecoördineerd worden en dat toegang tot data wederkerig is. Inclusief een Open Finance-initiatief dat het voor datahouders mogelijk maakt een bredere set aan financiële data te (laten) delen.

“Op de langere termijn kan sector-overschrijdende regelgeving voor het delen van data worden opgezet ter bescherming van datahouders en regels rond bijvoorbeeld compensatie of aansprakelijkheid kan stroomlijnen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter...

AFM: we moeten samen aan de bak

AFM: we moeten samen aan de bak

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling,...

Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

De meeste cryptobezitters zijn tussen de 25 en 45 jaar oud en de meerderheid is man, zo blijkt uit onderzoek onder 800 cryptobezitters vanaf 16 jaar van MWM2 in...

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. De NHG beheercriteria kunnen zonder nadere onderbouwing...

AFM: “Consument steeds beter bediend”

AFM: “Consument steeds beter bediend”

(Adviesvak over vijf jaar volgens de AFM, VVP 06-2022) “Wij verwachten dat door het maken van keuzes en het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen...

Huizenprijzen dalen in twee jaar met 6,4 procent

Huizenprijzen dalen in twee jaar met 6,4 procent

DNB verwacht dat de huizenprijzen dalen met 3,1 procent in 2023 en met 3,3 procent in 2024. Dit is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de juniraming. De...

AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

De AFM houdt vast aan haar richtpunt dat onafhankelijkheid advies circa 60 procent van het totaal aantal aanbieders in beschouwing neemt met een maximum aantal van...

AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

De AFM consulteert een aanvulling op de 'Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. De toezichthouder: “Wij zien aanleiding om...