Geen aangifte is niet altijd geen uitkering

Ring via Pixabay

Een verzekeraar kan een claim niet zomaar afwijzen op grond van het feit dat geen aangifte is gedaan. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2019-140. De Commissie: "Verzekeraar dient op het concrete geval toegespitste feiten en omstandigheden te stellen en bewijzen, die het vermoeden rechtvaardigen dat het niet-nakomen van de in artikel 8 van de voorwaarden genoemde verplichting door Consument Verzekeraar daadwerkelijk in een ongunstiger positie heeft gebracht.

"Verzekeraar heeft in de klachtprocedure zijn afwijzende standpunt alleen onderbouwd met een verwijzing naar de verplichting om in geval van diefstal of vermissing aangifte bij de politie te doen en hiervan een verklaring te overleggen. Verzekeraar heeft daarbij niet toe-gelicht op welke wijze zijn belangen door het niet voldoen aan de genoemde verplichting zijn geschaad. Dat sprake is van een daadwerkelijke belangenbeschadiging is dan ook onvoldoende aangetoond. Het feit dat de moeder van Consument geen aangifte van het verlies van de ring bij de politie heeft gedaan, en daarmee niet aan de in artikel 8 genoemde verplichting heeft voldaan, kan in dit geval naar het oordeel van de Commissie niet tot een afwijzing van de schadeclaim leiden."

De Commissie draagt de verzekeraar op de volgens de polisvoorwaarden maximale vergoeding van 500 euro uit te keren.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, BROMMERVERZEKERING. UIT VVP 4 De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In...

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

ING Bank dient een consument een schadevergoeding van 66.000 euro te betalen omdat consumenten onvoldoende zijn voorgelicht over de kenmerken en risico's van perpetuals....

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Volgens de Geschillencommissie Kifid (niet-bindende uitspraak 2019-454) kan een consument geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van zijn broer, nadat...

Kifid: levenpolis niet voor achterstallige betalingen

Kifid: levenpolis niet voor achterstallige betalingen

Leren van Kifid-uitspraken, HYPOTHEKEN De consument heeft een hypothecaire geldlening. Daarnaast heeft de consument een levensverzekering. De verzekering wordt...

Kifid: Aegon moet nieuwwaarde bril vergoeden

Kifid: Aegon moet nieuwwaarde bril vergoeden

De Geschillencommissie Kifid stelt in bindende uitspraak 419-439 dat Aegon een consument die een beroep op zijn reisverzekering had gedaan vanwege schade aan zijn...

Kifid: opsporingskosten vallen niet onder dekking

Kifid: opsporingskosten vallen niet onder dekking

Opsporingskosten vallen niet onder de dekking omdat het geen kosten van materiële aard zijn, zo concludeert de Geschillencommissie Kifid in de bindende uitspraak...