Geen aangifte is niet altijd geen uitkering

Ring via Pixabay

Een verzekeraar kan een claim niet zomaar afwijzen op grond van het feit dat geen aangifte is gedaan. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2019-140. De Commissie: "Verzekeraar dient op het concrete geval toegespitste feiten en omstandigheden te stellen en bewijzen, die het vermoeden rechtvaardigen dat het niet-nakomen van de in artikel 8 van de voorwaarden genoemde verplichting door Consument Verzekeraar daadwerkelijk in een ongunstiger positie heeft gebracht.

"Verzekeraar heeft in de klachtprocedure zijn afwijzende standpunt alleen onderbouwd met een verwijzing naar de verplichting om in geval van diefstal of vermissing aangifte bij de politie te doen en hiervan een verklaring te overleggen. Verzekeraar heeft daarbij niet toe-gelicht op welke wijze zijn belangen door het niet voldoen aan de genoemde verplichting zijn geschaad. Dat sprake is van een daadwerkelijke belangenbeschadiging is dan ook onvoldoende aangetoond. Het feit dat de moeder van Consument geen aangifte van het verlies van de ring bij de politie heeft gedaan, en daarmee niet aan de in artikel 8 genoemde verplichting heeft voldaan, kan in dit geval naar het oordeel van de Commissie niet tot een afwijzing van de schadeclaim leiden."

De Commissie draagt de verzekeraar op de volgens de polisvoorwaarden maximale vergoeding van 500 euro uit te keren.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Een consument claimt bij verzekeraar Klaverblad schade aan het aanrechtblad op zijn woonhuisverzekering. Klaverblad wijst de claim af omdat de oorzaak van de schade...

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep van Kifid heeft een nieuw, geactualiseerd reglement. "Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, INKOMEN, UIT VVP 2 Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren...

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Omdat Kifid klachten over prestaties in natura niet behandelt, kan het een klacht over de Wegenwacht Service van de ANWB behandelen. Dit omdat het pakket wordt aangemerkt...

Leerschool Kifid

Leerschool Kifid

Veel adviseurs reageerden verbolgen op de verhoging voor de kosten van het klachteninstituut Kifid. Naast de jaarbijdrage 2019 moeten adviseurs bijbetalen in verband...

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

In deze klacht heeft de consument in 2015 een hypotheek afgesloten die bestaat uit zeven leningdelen. Vijf leningdelen worden tegen 2,5 procent afgesloten en twee...