"Geen adviesplicht bij Europees pensioenproduct"

Ministerie van Financiën

Nederland is geen voorstander van een adviesplicht bij een eventueel Europees individueel pensioenproduct.

Dat schrijft Financiën in zijn antwoord op de consultatie '...'

Een van de vragen in de consultatie is of men een adviesplicht wenselijk vindt, vanwege het complexe karakter van pensioenproducten. Nederland antwoordt te vinden dat "het aan de aanbieder is om te bepalen of hij advies nodig vindt. Advies kan goed zijn, alnaargelang de complexiteit van het product. Advies kan echter ook een behoorlijke investering zijn voor de consument. Vanwege deze advieskosten wijst Nederland een adviesplicht af. Verplicht, kostbaar advies zou ook kunnen maken dat mensen minder gemotiveerd zijn om deze producten te overwegen".
Nederland is overigens niet per se voorstander van een Europees individueel pensioenproduct. In Nederland is de aanvullende pensioenvoorziening volgens Financiën al goed geregeld.


 

Reactie toevoegen

 
Commissie de wit hard voor dnb en financiën

Commissie de wit hard voor dnb en financiën

"De commissie stelt vast dat de Nederlandse autoriteiten in het belang van de financiële stabiliteit terecht hebben ingegrepen bij Fortis en heeft waardering...

Handel banken voor eigen rekening niet direct aan banden

Handel banken voor eigen rekening niet direct aan banden

Minister De Jager van Financiën laat onderzoeken of een verbod voor banken in Nederland om te handelen voor eigen rekening wenselijk is. Zoja, dan zet hij in...

Geen Postbus 51-campagne provisieverbod

Geen Postbus 51-campagne provisieverbod

Het ministerie van Financiën gelooft niet in een Postbus 51- of vergelijkbare voorlichtingscampagne om de consument vertrouwd te maken met rechtstreeks betaald...