Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0401) De direct writer, aldus de Geschillencommissie, heeft de consument niet geadviseerd over de verzekering. Hij heeft de verzekering alleen aangeboden en de consument heeft de verzekering bij de verzekeraar afgesloten. Bij het afsluiten van de verzekering heeft de verzekeraar de consument voldoende voorgelicht over de belangrijke kenmerken van de verzekering. De verzekeraar heeft het product ook op de gekozen manier aan de consument aan mogen bieden. Toen de waardeontwikkeling van de verzekering achterbleef, was de verzekeraar niet verplicht de consument hiervoor een concrete oplossing te bieden.

De commissie is van oordeel dat “de verzekeraar is opgetreden als direct writer. Dit houdt in dat verzekeraar rechtstreeks, zonder tussenkomst van een tussenpersoon, de verzekering is aangegaan met de consument. De consument heeft de verzekeraar benaderd voor een hypothecaire geldlening en de verzekeraar heeft deze geldlening – als aanbieder van het product – aan hem verstrekt, met de daaraan gekoppelde verzekering. Dat de verzekeraar daarbij met de consument de mogelijkheid heeft besproken om voor een minimumkapitaal van rond de 90.000 gulden te kiezen en dat met dit minimumkapitaal en de toentertijd geldende rentestand de hypotheek waarschijnlijk wel grotendeels zou kunnen worden afgelost, betekent niet dat de verzekeraar de consument heeft geadviseerd over de verzekering. Partijen hebben ook niet afgesproken dat de verzekeraar dit zou doen. Van een advies op grond waarvan de consument kon vaststellen wat zijn mogelijkheden waren en welk product voor hem het meest passend was, is dan ook geen sprake geweest.

“In 2008 heeft de consument contact gezocht met de verzekeraar omdat de waarde-ontwikkeling van zijn verzekering achterbleef. De verzekeraar heeft de consument geantwoord dat deze er rekening mee moet houden dat de expiratiewaarde van de verzekering niet voldoende zal zijn om de hypotheek mee af te lossen. In 2010, 2015 en 2020 heeft de verzekeraar de consument op een vergelijkbare manier bericht. In zijn brief van september 2020 heeft de verzekeraar de consument er voorts op gewezen dat hij zich zou kunnen wenden tot een financieel adviseur om zijn mogelijkheden te bespreken. De consument verwijt de verzekeraar echter dat deze hem geen concrete oplossingen heeft geboden, zoals het verhogen van het verzekerd kapitaal, waarbij de consument een hogere premie zou betalen. Daartoe was de verzekeraar echter niet verplicht. Zoals de commissie onder nummer 3.3 heeft vastgesteld, is er geen sprake (geweest) van een adviesrelatie tussen de verzekeraar en de consument”.

Reactie toevoegen

 
Klacht te laat ingediend bij Kifid

Klacht te laat ingediend bij Kifid

Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Verder geldt...

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

(Kifid-uitspraken GC 2021-0674 en GC 2021-0675) De consument en zijn echtgenote zijn voor een longrevalidatie van de echtgenote van tien weken naar Spanje afgereisd....

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

(Kifid-uitspraak GC 2021-0676) De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening bij Delta Lloyd afgesloten. Na de overname van Delta Lloyd door NN Bank...

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0657) De consument wil dat zijn annuleringkosten voor het annuleren van zijn vakantie naar Frankrijk door de gevolmachtigde worden vergoed....

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, mag de consument erop vertrouwen dat het...

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0642) De consumenten zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Obvion heeft met deze overstap ingestemd met als voorwaarde dat er een...

Hypotheekadviseur handelde perfect

Hypotheekadviseur handelde perfect

(Kifid-uitspraak GC 2021-0640) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies tot de adviseur (Perfect Hypotheken) gewend. De overeenkomst van opdracht is door...

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure....

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

De wet verplicht dat financiële instellingen de identiteit van hun klanten moeten controleren; de wet schrijft niet voor hoe dat moet gebeuren. Financiële...