Geen aparte toezichtscategorie middelgrote verzekeraars

Aukje de Vries

Minister Dijsselbloem voert geen toezichtscategorie middelgrote verzekeraars in, schrijft hij in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid voor de VVD Aukje de Vries.

De Vries vroeg de minister te reageren op 10 aanbevelingen in een onlangs verschenen speciale uitgave van Onderling Verzekerd.

Dijsselbloem: "Aanbeveling 1 ziet op het introduceren van een nieuwe toezichtcategorie ‘Middelgroot’ met proportionele eisen. Dit is een aanbeveling die binnen het Europees geharmoniseerde Solvency II kader zou moeten worden gerealiseerd. Een aanpassing in de vorm van de introductie van een nieuwe toezichtscategorie maakt geen onderdeel uit van de eerdergenoemde evaluatie en een aanpassing hiervan in Europees verband is op korte termijn dan ook onwaarschijnlijk. De reikwijdte van Solvency II met betrekking tot de grootte van de verzekeraars die onder de richtlijn vallen, is na jarenlange onderhandelingen tot stand gekomen. Proportionaliteit zal op die verzekeraars plaats dienen te vinden. Voor verzekeraars die niet onder de richtlijn vallen, heeft Nederland het Basic-regime ontwikkeld dat eveneens proportioneel moet worden toegepast en daarnaast worden bepaalde heel kleine verzekeraars geheel vrijgesteld van prudentieel toezicht."

Reactie toevoegen

 
Maak de AFM eerlijker   en toekomstbestendig

Maak de AFM eerlijker en toekomstbestendig

In de financiële wereld heeft de AFM als toezichthouder een behoorlijk dikke vinger in de pap. De afgelopen jaren was er veel spanning tussen de markt enerzijds...

Transparanter toezicht zorgvuldiger ingebed

Transparanter toezicht zorgvuldiger ingebed

Het ministerie van Financiën heeft woensdag het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op de financiële...

Consultatie transparanter toezicht

Consultatie transparanter toezicht

Minister Dijsselbloem van Financiën start een internetconsultatie van het concept wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op financiële markten....

Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Ja, de adviseur draait onevenredig veel op voor de kosten van het AFM-toezicht. Dat vindt ook Adfiz, dat aan VVP schrijft heel goed te kunnen begrijpen dat 80 procent...

Afm: sector moet doorpakken bij verankering klantbelang

Afm: sector moet doorpakken bij verankering klantbelang

Tijdens de presentatie van het Jaarverslag 2015 van de AFM zei bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven ruimte te zien voor verdere verbeteringen. "De AFM ziet...

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan ook leiden tot daling van vertrouwen in de toezichthouder. Empirisch onderzoek naar de effecten van transparantie op vertrouwen is daarom...

"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

Het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving, het versterken van toezicht door investeringen in technologieën en methodieken en het vergroten...

Vvd blijft kritisch op toename kosten toezicht

Vvd blijft kritisch op toename kosten toezicht

"De groep adviseurs en bemiddelaars, met vaak kleine bedrijven, dragen behoorlijk bij aan de totale kosten van de AFM. Hoeveel is de bijdrage van deze groep...

Verbond: breng claimstichtingen onder toezicht

Verbond: breng claimstichtingen onder toezicht

Het Verbond van Verzekeraars meent dat de stichting Beerputpensioen "buitensporige beloftes doet over mogelijke opbrengsten" en hiervoor "al bij aanvang...

CFD en odin: "verlaag assurantiebelasting en bijdrage toezicht"

CFD en odin: "verlaag assurantiebelasting en bijdrage toezicht"

Verlaag de assurantiebelasting en verlaag de bijdrage die financieel adviseurs betalen aan de kosten van het toezicht. Daarvoor pleiten CFD en Stichting Odin in...