Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

trampoline via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0638) De jongste zoon van de consument is aan het springen op de trampoline in de tuin. Op enig moment springt de oudste zoon van de consument vanaf een zwembadtrapje op de trampoline. Hierdoor komt de jongste zoon ongelukkig terecht waarbij hij beide voeten breekt. Het beroep van de consument op haar aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking wordt afgewezen. Uit de feiten en omstandigheden leidt de Geschillencommissie af dat het ongeluk is ontstaan tijdens een sport- en spelsituatie. De verzekering biedt geen dekking in een sport- en spelsituatie als de schade is veroorzaakt tussen medeverzekerden onderling. De klacht is ongegrond.

De commissie: “Uit de toedrachtsverklaring volgt dat de twee broers samen met een vriendje direct na de lunch de tuin inliepen om daar te gaan spelen. De commissie kwalificeert dit als een ‘grote’ spelsituatie waarin de drie kinderen op verschillende manieren in de tuin speelden. Van dit spelen in de tuin maakte de trampoline onderdeel uit. Op enig moment is de jongste zoon namelijk op de trampoline gaan springen. De oudste zoon heeft zich hierbij gevoegd door het zwembadtrapje te pakken en dit naast de trampoline te zetten. Hij had daarbij kennelijk de bedoeling om ook op de trampoline te gaan springen. Dit was voor de jongste zoon in ieder geval kenbaar. Uit de toedrachtsverklaring volgt immers dat de jongste zoon tegen de oudste heeft gezegd om niet van het trapje op de trampoline te springen. De jongste zoon zag en wist dus dat de oudste zoon mee ging doen aan het spel op de trampoline. De commissie duidt deze situatie, waarin de broertjes samen bij/op de trampoline waren, dan ook als een ‘kleinere’ spelsituatie binnen de ‘grote’ spelsituatie, waarin de kinderen met zijn allen in de tuin speelden. Dat het vervolgens is misgegaan, heeft dus plaatsgevonden in spelverband.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 4 augustus 2022

De commissie gaat er aan voorbij dat de spelsituatie eindigt op het moment dat de jongste zoon heeft aangegeven aan de oudste zoon dat hij niet van het trapje op de trampoline moest springen. Kennelijk zag de jongste zoon de ernst van de situatie in. De oudste negeerde de jongste zoon en lijkt mij wel degelijk aansprakelijk. De spelsituatie vereist vrijwillige deelname. De jongste zoon heeft aangegeven hier niet aan deel te willen nemen. Weggaan is op een trampoline niet eenvoudig. Dit kost tijd die er mogelijk niet gegeven is door de oudste zoon. Ik denk dat de zaak opnieuw bekeken moet worden.

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid waarderen het financiële klachteninstituut in 2022 gemiddeld met een 7,4....

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...