Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Water graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk weggespoeld. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de lekkage heeft geleid tot zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Van een onmiddellijk dreigend gevaar van gedekte schade is ook niet gebleken. De schade van de consument (6.500 euro) komt daarmee niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet als bereddingskosten.

De commissie: “Artikel 22 van verzekeringsvoorwaarden bepaalt dat schade aan het woonhuis door uitstromend water voor vergoeding in aanmerking komt voor zover het woonhuis zichtbaar en blijvend beschadigd is. Uit de verschillende verklaringen van de door de consument ingeschakelde aannemer en de door de verzekeraar ingeschakelde expert is niet komen vast te staan dat de vloer van de bijkeuken en/of garage zichtbaar en blijvend is beschadigd. Dat er gaten in de vloeren moesten worden gemaakt om de defecte leiding te herstellen, maakt dit niet anders. Dit is geen schade als gevolg van het uitstromend water, maar als gevolg van herstel en opsporing. Herstel- en opsporingskosten komen op grond van artikel 22 van de verzekeringsvoorwaarden alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis.

“De consument heeft verder als grondslag voor schadevergoeding door de verzekeraar aangevoerd dat er sprake is van bereddingskosten. Van bereddingskosten kan – indien de verzekerde gebeurtenis nog niet heeft plaatsgevonden – alleen sprake zijn bij een onmiddellijk dreigend gevaar. De door de consument ingeschakelde aannemer heeft opgemerkt dat het feit dat veel zand was weggespoeld op termijn problemen zou kunnen opleveren voor de vloeren. Dat is niet voldoende om uit te gaan van een onmiddellijk dreigend gevaar.”

Reactie toevoegen

 
Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...