Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Water graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk weggespoeld. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de lekkage heeft geleid tot zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Van een onmiddellijk dreigend gevaar van gedekte schade is ook niet gebleken. De schade van de consument (6.500 euro) komt daarmee niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet als bereddingskosten.

De commissie: “Artikel 22 van verzekeringsvoorwaarden bepaalt dat schade aan het woonhuis door uitstromend water voor vergoeding in aanmerking komt voor zover het woonhuis zichtbaar en blijvend beschadigd is. Uit de verschillende verklaringen van de door de consument ingeschakelde aannemer en de door de verzekeraar ingeschakelde expert is niet komen vast te staan dat de vloer van de bijkeuken en/of garage zichtbaar en blijvend is beschadigd. Dat er gaten in de vloeren moesten worden gemaakt om de defecte leiding te herstellen, maakt dit niet anders. Dit is geen schade als gevolg van het uitstromend water, maar als gevolg van herstel en opsporing. Herstel- en opsporingskosten komen op grond van artikel 22 van de verzekeringsvoorwaarden alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis.

“De consument heeft verder als grondslag voor schadevergoeding door de verzekeraar aangevoerd dat er sprake is van bereddingskosten. Van bereddingskosten kan – indien de verzekerde gebeurtenis nog niet heeft plaatsgevonden – alleen sprake zijn bij een onmiddellijk dreigend gevaar. De door de consument ingeschakelde aannemer heeft opgemerkt dat het feit dat veel zand was weggespoeld op termijn problemen zou kunnen opleveren voor de vloeren. Dat is niet voldoende om uit te gaan van een onmiddellijk dreigend gevaar.”

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...